1-066 Karpatská Ukrajina

( Карпа́тська Украї́на )

Jasina – z obálky Tribuny Filatelistů

Wikipedie

Na území Podkarpatské Rusi zmenšeném o maďarský zábor po Mnichovu měla být vyhlášena republika Karpatská Ukrajina. Pro tuto událost byla připravena jedna známka vydaná při příležitosti 1. sněmu Karpatské Ukrajiny v Chustu.

Pro tuto známku byla předlohou známka ČR vydaná 22.10.1928 k 10.výročí republiky. Známka Karpatské Ukrajiny byla uvedena do poštovního provozu 15.3.1939 a používala se jen několik hodin, než maďarská vojska obsadila Chust. Velmi podrobné informace o tomto vydání včetně popisu napodobenin najdete ve článku F.Beneše vydaném k 60. výročí této události v časopise Filatelie např. zde: http://docplayer.cz/3324844-Karpatska-ukrajina-60-let-od-vzniku-i-zaniku-jedne-znamkove-zeme.html nebo ve formátu PDF na stránkách autora. Stejný motiv „Jasina“ se pak objevil na vydání v Londýně o 4.5 roku později:

Londýnský aršík 1943

 

 

ZAJÍMAVÉ EXTERNÍ LINKY:

  • Zajímavá publikace mapující poštovní provoz Karpatské Ukrajiny v období výrazně přesahujícím krátkou existenci ZZ 1-066 se jmenuje „Carpatho Ukraine Postal History and Stamps, 1786 – 2000”. Autorem je Ing. Jan Verleg z Nizozemí.

    Rozšířené vydání z roku 2008 je k dispozici online na stránkách isuu.com. Kapitola o ZZ 1-068 začíná na stránce 114 (poř.č. 164)  – 14.12.2018

  • V rámci UPNS (Ukrajinské filatelistické a numismatické společnosti) vznikla studie o známkách a dokladech na území Karpatské Ukrajiny. Tu naleznete na stránkách upns.org – 14.12.2018


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- kontakt na admistrátora blogu ---