1-066 Karpatská Ukrajina

( Карпа́тська Украї́на )

(aktualizováno – říjen 2023)

Jasiňa – z obálky Tribuny Filatelistů

Wikipedie

Na území Podkarpatské Rusi zmenšeném o maďarský zábor po Mnichovu měla být vyhlášena republika Karpatská Ukrajina. Pro tuto událost byla připravena jedna známka vydaná při příležitosti 1. sněmu Karpatské Ukrajiny v Chustu.

Pro tuto známku byla předlohou známka ČR vydaná 22. října 1928 – k 10.výročí republiky. Známka Karpatské Ukrajiny byla uvedena do poštovního provozu 15. března 1939 a používala se jen několik hodin, než maďarská vojska obsadila Chust. Dle katalogu Jana Verlega (viz externí linky) byly dopisy s touto známkou odeslány 15. března i z Perečína.

Podrobnosti o vydání známky, použití na obálkách i padělcích se dočtete v tomto článku. Zajímavý doklad vztahující se k zániku Karpatské Ukrajiny najdete na stránkách burda-auction.com. Pozdější poštovní provoz na území Zakarpatské Ukrajiny výborně dokumentuje exponát MAĎARSKÝ ZÁBOR PODKARPATSKEJ RUSI 1938-1944, jehož autorem je pan Martin Jurkovič z Bratislavy.

Stejný motiv “Jasiňa” se pak objevil na vydání v Londýně o 4.5 roku později (tzv. Londýnský aršík)

Londýnský aršík 1943 – výřez

Po Druhé světové válce mělo být území Karpatské Ukrajiny navráceno Československu (dle smlouvy z roku 1943). Stalin měl jiné plány a Zakarpatsko anektoval Sovětský Svaz. Viz např. tento článek.


Další informace a ukázky :


 

PŘETISK JASIŇA 1939

Na některých našich aukcích se můžete setkat s přetisky se znakem ukrajinského trojzubce na známkách Československa. Vydání bývá označováno jako privátní přetisk Jasiňa 1939.

Převzato ze stránek Brnofila

První varianta přetisku byla vyrobena několika gumovými poštovními razítky s trojzubcem. Druhá vznikla s pomocí kovového poštovního razítka a to obsahuje znak trojzubce obkroužený v dolní polovině ukrajinským textem “SLAVA UKRAINI!” v azbuce. Na aukci Burda č.40 se objevil i údajný doklad zaslaný z obce Jasiňa do Protektorátu Čechy a Morava.

Převzato ze stránek burda-auction.com

Kromě poštovního razítka z osady Jasiňa se na internetu objevují i poštovní razítka Hust/Gust(!) s datem 4/1939 nebo Mukačevo s datem 11/1938(!). Na Aukru byl nabízen trojzubcový přetisk dokonce na známce Karpatské Ukrajiny.

Převzato z aukro.cz

Dle mého se nyní jedná o soukromou aktivitu spekulanta(ů) nebo vtipálka(ů) s mottem: Mám poštovní razítko a nebojím se ho použít a zkusím něco vydělat! Je také možné, že původní privátní počin z časů okupace je v současnosti napodobován.

Velmi podrobné informace se dočtete ve studii Soukromé přetiskové vydání Jasiňa  – březen 1939, kterou napsal pan Pavel Cais a najdete ji na webu postoveznamky.sk.

 

 

ZAJÍMAVÉ EXTERNÍ LINKY:

  • Komplexní publikace mapující poštovní provoz Karpatské Ukrajiny v období výrazně přesahujícím krátkou existenci ZZ 1-066 se jmenuje “Carpatho Ukraine Postal History and Stamps, 1786 – 2000”. Autorem je Ing. Jan Verleg z Nizozemí.

   Rozšířené vydání z roku 2008 je k dispozici online na stránkách isuu.com. Kapitola o ZZ 1-068 začíná na stránce 114 (poř.č. 164)  – 14.12. 2018

  • V rámci UPNS (Ukrajinské filatelistické a numismatické společnosti) vznikla studie o známkách a dokladech na území Karpatské Ukrajiny. Tu naleznete na stránkách upns.org – 14.12. 2018

  • Na stránkách EXPONET (Virtuální filatelistická výstava) můžeme shlédnout mnoho zajímavých exponátů vztahujících se ke Karpatské Ukrajině. U některých sbírek je dokumentován velký časový přesah – od předznámkové éry až po začlenění do Sovětského svazu – 20.09. 2023.

   Zaujaly mě tyto sbírky:

   – HISTORIE POŠTOVNICTVÍ NA ÚZEMÍ ZAKARPATSKÉ OBLASTI SOVĚTSKÉHO SVAZU (112 listů) – vynikající, pravděpodobně starší  exponát, a proto není tolik ovlivněn moderními padělky. Sbírka je velmi pestrá, zachycuje mnoho variant, extrémně vzácné materiály, mapuje poštovní provoz v období 1625 – 1961 !! Je škoda, že popis je velmi stručný, ale jinak je to sen každého sběratele Karpatské Ukrajiny. Bohužel autor exponátu (pravděpodobně z Československa) není uveden.

   – ORE TØNNES – CARPATHO-UKRAINE (128 listů) – rovněž vynikající a pestrý exponát s extrémně vzácnými položkami. Zachycuje období 1705 – 1946 !! Období osvobozování Karpatské Ukrajiny před koncem WWII je výborně dokumentováno. Pro každou položku uvádí majitel přehledný popis v angličtině a to nám dává výbornou příležitost k dalšímu studiu. Je to vynikající exponát.

   – JAN VERLEG – POSTAL HISTORY AND STAMPS OF THE CARPATHO-UKRAINE 1786-1945 (128 listů) – pětirámový exponát od autora výborné publikace (viz výše). Zachycený časový úsek je rovněž úctyhodný. Položky exponátu jsou dobře popsány v angličtině. Sbírka obsahuje extrémně vzácný dopis se známkou Karpatské Ukrajiny odeslaný z Perečína. Období před koncem WWII je výborně dokumentováno.


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

CZ/SK NEZÁVISLÝ BLOG * ASFE * STAMPS * STAMP ISSUING ENTITIES * GEOGRAPHIC PHILATELY *