INDOČÍNA

OBLAST

2-010 ANNAM A TONKIN
2-018 BANGKOK
2-057 FRANCOUZSKÁ INDOČÍNA
2-087 JIHOVIETNAMSKÁ REPUBLIKA
2-092 JIŽNÍ VIETNAM
2-096 KAMBODŽA
2-104 KHMERSKÁ REPUBLIKA
2-109 KOČINČÍNA
2-120 LAOS
2-182 SIAM
2-204 THAJSKO
2-216 VIETNAM
2-217 SEVERNÍ VIETNAM


VIETNAMSKÁ VYDÁNÍ

Situace byla ve Vietnamu po 2. světové válce poměrně chaotická. Pěkně je to popsáno pod heslem VIETNAM v atlase FAZZ. Autoři uvádějí možnost používání známek Fr. Indočíny na Francouzi okupovaných územích nebo možnost použití známek Jižního Vietnamu i v Severním Vietnamu, např. v Hanoji (do roku 1954).
Vydání pro Vietnam jsem si zařadil mezi stávající  země dle FAZZ s tím rozdílem, že jsem si ZZ 2-217 pro přehlednost přejmenoval na Severní Vietnam. Mé rozdělení je následující:

2-216 VIETNAM = společný stát od 1946, následně pod fr. okupací a současný socialistický. Zahrnuje i lokální vydání NGA KHE a Střední Vietnam LK4 (lien khu 4).

Lokální vydání NGA-KHE,
Mi #8, [20.4.1946]

Vydání pro Lien Khu 4, Mi# 1,2,5  [1946-9]

2-217 SEVERNÍ VIETNAM = nazývaný ve FAZZ-u Vietnamská demokratická republika. Známky pro Střední Vietnam LKV (velmi vzácné a drahé známky –  známo jen několik set ks) jsem zahrnul zde – z důvodu použité „měny“. Vydání indických sborů pouze pro Vietnam bylo dle Dr. Marka použito jen v Hanoji. Proto ho také řadím pod ZZ 2-217. Pokud se ukáže, že bylo používáno i v Saigonu (podobně jako pozdější vydání) a tedy by u čistých známek nebylo možno určit ZZ, přeřadím ho ke ZZ ICC VIETNAM A LAOS.

Sev.Vietnam, služební zn. , Mi# 8,9 [1955]
Střední Vietnam – LKV , služební zn., originál [1954] (Mi# 7 – cena 1.800 USD) a falzum

2-092 JIŽNÍ VIETNAM = zahrnuje císařství Bao Dai a následně republiková vydání.

Jižní Vietnam, císařství. Obálka zaslaná ze Saigonu 27.8.1953. Poštovné 3.50 Pia
Jižní Vietnam, republika. Obálka zaslaná 8.12.1961 z města Qui-Nhon. Poštoné 4.50 Dongů

2-087 JIHOVIETNAMSKÁ REPUBLIKA = obsahuje vydání pro území Jižního Vietnamu postupně zabraná Vietcongem.

Jihovietnamská rep. Obálka zaslaná 9.7.1976 z města Ca-Mau. Týden po sjednocení.

Na územích bojů (které zasahovaly i do Laosu) byla také používaná polní pošta mírových sborů a armád zůčastněných států.

Vše jsem přehledně zpracoval do tabulky, kterou dávám čtenářům k dispozici.

Použité zkratky:
Mi.As.Ji – Michel Übersee-Katalog, Südasien (2012)
Mi.As.JV – Michel Übersee-Katalog, Südostasien (2015))


ZAJÍMAVÉ EXTERNÍ LINKY:

  • Na webu amerického Sdružení Indočínských filatelistů najdete spousty užitečných článků a také pěkné soubory ke stažení. Stránky najdete na adrese sicp-online.org. (ang) – 27.01.2019

  • Zajímavý blog o vietnamských vydáních, mj. o NGA KHE nebo LKV najdete na webu vietnamcollector.com. (ang)27.01.2019Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- kontakt na admistrátora blogu ---