Záhada „Vlasovových“ známok konečne objasnená

THE MYSTERY OF “VLASOV STAMPS”
FINALLY CLARIFIED

Je to už päť rokov, čo som v 79. čísle Zpravodaja sekcie známkových zemí Ruska napísal úvahu o záhadných známkach, ktoré sú prisudzované generálovi Vlasovovi. Vyšly v piatich hodnotách: 50k, 1r, 2r, 4r a 10r. Vo svojej úvahe som načrtol niekoľko možností, kam by sa pátranie mohlo uberať, ako aj som spochybnil, či sú tieto známky správne prisudzované generálovi Vlasovovi.

Teraz po 5 rokoch som narazil v spravodaji našej partnerskej americkej organizácie Rossica na článok od Wolfganga Baldusa objasňujúci pôvod týchto známok a okolnosti ich vzniku.

Pokračování textu Záhada „Vlasovových“ známok konečne objasnená