MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

(aktualizováno – duben 2024)

“OBLAST”

( 17 ZZ )

Stav k 31. prosinci 2020

7-001
.
71-040
RADA EVROPY…..(*)
Conseil de l’Europe; Štrasburk / Francie
(1958 – 2020×) ..Σ= 81 známek ……..
[WIKIPEDIE] {colnect}
7-002
.
71-030
EVROPSKÝ ÚŘAD OSN
ONU, UNO;  Ženeva / Švýcarsko
(1950 – 1963) ⇒ OSN, úřad. Ženeva.. Σ= 39 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-002M
.
72-120
MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
CIO, IOC;  Lausanne / Švýcarsko
(2000 – 2008) ..Σ= 6 známek ……..
[WIKIPEDIE] {colnect}
7-003
.
72-060
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO UPRCHLÍKY
OIR, IRO;  Ženeva / Švýcarsko
(1950) .. Σ= 8 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-004
.
72-040
MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
ICJ;  Haag (‘s-Gravenhage) / Nizozemí
(1947 – 2016) ..Σ= 46 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-005
.
72-010
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE
…  BIT, ILO;  Ženeva / Švýcarsko
(1923 – 1994) ..Σ= 110 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-006
.
72-090
MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE
UIT, ITU;  Ženeva / Švýcarsko
(1958 – 2003)Σ= 18 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-007
.
72-030
MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO VÝCHOVU
BIE, IBE;  Ženeva / Švýcarsko
(1944 – 1960) ⇒ UNESCO ..Σ= 48 známek …….
[WIKIPEDIE] {colnect}
7-008
.
71-020
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
….UN; centrála – New York / USA
…..(1951 – 2020×) ..Σ> 1700 známek .{StampWorld}
úřadovna – Ženeva / Švýcarsko
…..(1969 – 2020×) ..Σ> 1070 známek .{StampWorld}
úřadovna – Vídeň / Rakousko

….(1979 – 2020×) . Σ> 1050 zn. .{StampWorld}
[WIKIPEDIE]
7-009
.
71-010
SPOLEČNOST NÁRODŮ
SDN;  Ženeva / Švýcarsko
(1922 – 1944) ⇒ OSN část. ..Σ= 90 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-009G
.
72-020
STÁLÝ MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
PCIJ;  Haag / Nizozemí ⇒ Ženeva / Švýcarsko
(1934 – 1940)Σ= 11 známek ……..
[WIKIPEDIE] {col. 1934-38} {col. 1940}
7-009M
.
73-010
MALTÉZSKÝ ŘÁD (SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ)
SMOM;  Řím / Itálie
(1966 – 2020×)Σ> 1450 známek ……..
[WIKIPEDIE] {iBoli}
7-011
.
72-070
SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE
OMM, WMO;  Ženeva / Švýcarsko
(1956 – 1973)Σ= 13 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-010
.
72-050
SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
OMPI, WIPO;  Ženeva / Švýcarsko
(1982 – 1985) ..Σ= 5 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-012
.
72-080
SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ UNIE
UPU;  Bern / Švýcarsko
(1957 – 2012) ..Σ= 23 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-013
.
72-110
SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
OMS, WHO;  Ženeva / Švýcarsko
(1948 – 1995) ..Σ= 41 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-014
.
72-100
UNESCO
Paříž / Francie
(1961 – 2020×) ..Σ= 83 známek ……..
[WIKIPEDIE] {colnect}

Vysvětlivky k tabulce najdete ZDE.

× Známky organizací s hlavním sídlem ve Švýcarsku vyšly naposledy v roce 2012 (stav k 1. lednu 2022). Aktivně činné ve vydávání známek každoročně jsou i po roce 2020 tyto organizace: OSN včetně evropských úřadoven, Maltézský řád, Rada EvropyUnesco.

(*) – Pan Polanský mě upozornil na změnu názvu pro ZZ 7-001. V době, kdy tato organizace vznikla, se v Československu skutečně jmenovala Evropská rada. Důkazem toho je např. Malá československá encyklopedie, díl 2., strana 369 (Praha, 1985). V současnosti však tento název používáme spíše pro instituci EU, která ale vlastní známkovou činnost neprovozuje. Aktuálně se pro francouzský název Conseil de l’Europe používá český překlad Rada Evropy, jak to také ve své publikaci uvádí pan Marek. Je to tedy trošku zavádějící, ale osobně si myslím, že pokud sběrateli ZZ řeknete Rada Evropy nebo Evropská rada, bude vždy vědět, která vydání máte na mysli.

Doplněno 27.05. 2023 – 14.04. 2024 – Dnes zveřejňuji zpracovanou sbírku Ludvíka Mondscheina pro tento světadíl. Pro nekomerční použití poskytuji sběratelům známkových zemí Atlas albových listů známek mezinárodních organizací, poštovních oblastí a misí OSN ve formátu PDF. Rozsah publikace je 61 stran formátu A4 a země jsou řazeny abecedně. Soubor má velikost 11 MB. Protože některé www prohlížeče mají problém korektně rozsáhlé soubory PDF zobrazit (např. neostrý obraz), doporučuji stažení do počítače (např. kliknutím na příslušnou ikonu v prohlížeči vpravo nahoře) a následné zobrazení pomocí programu Adobe Reader. V souboru lze vyhledávat základní text pomocí kombinace Ctrl+F (v aplikaci Adobe Reader). Díky moc a VŠE NEJLEPŠÍ K 75. NAROZENINÁM Ludvíku !

– MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE, POŠTOVNÍ OBLASTI, MISE OSN – KOMPLET  (verze 14.04.24)


Další informace a ukázky:

  7-001   RADA EVROPY
ZZ 7-001: R-Dopis ze Štrasburku, odeslaný 4. ledna 2021 panu Polanskému

 7-002   EVROPSKÝ ÚŘAD OSN
ZZ 7-002: Dopis z Ženevy, odeslaný 18. května 1950

 7-002M   MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
ZZ 7-002M: Obálka z Lausanne odeslaná 30. listopadu 2007 do Říma. Viz tento příspěvek.

 7-003   MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO UPRCHLÍKY
7-003: Lokálně odeslaný dopis ze Ženevy 30. března 1950 ze sídla IRO

 7-004   MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
ZZ 7-004: Dopis z Haagu odeslaný ministru spravedlnosti 12. prosince 1983

 7-005   MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE
ZZ 7-005: Doporučený dopis ze Ženevy odeslaný 2. června 1982 do Švýcarska

 7-006   MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE
ZZ 7-006: Filatelistický dopis zaslaný 24. ledna 1963 do Ženevy

 7-007   MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO VÝCHOVU
ZZ 7-007: FDC/Dopis ze Ženevy, odeslaný 22. září 1958 do Izraele

 7-008.1   OSN – NEW YORK
ZZ 7-008: Dopis z centrály OSN zaslaný panu panu Polanskému do Československa

 7-008.2   OSN – ŽENEVA
ZZ 7-008: Dopis z úřadovny OSN ze Ženevy, odeslaný 27.8. 1987

 7-008.3   OSN – VÍDEŇ
ZZ 7-008: FDC/Dopis z úřadovny OSN ve Vídni, odeslaný 2.7. 1999

 7-009   SPOLEČNOST NÁRODŮ
ZZ 7-009: Dopis odeslaný ze Ženevy 20. června 1935 do města Fribourg

 7-009G   STÁLÝ MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
ZZ 7-009G: Dopis odeslaný v roce 1938 do Německa. Prodáno v září 2021 na aukci Corinphila

 7-009M   MALTÉZSKÝ ŘÁD
ZZ 7-009M: Dopis na oficiální obálce odeslaný 3. dubna 2017 panu Polanskému do České republiky

Více informací o známkách a poštovním provozu se dočtete na stránce Suverénní řád maltézských rytířů.

 7-010   SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
ZZ 7-010: Světová organizace duševního vlastnictví. Obálku jsem získal včetně dopisu na oficiálním hlavičkovém papíru. Odesláno 16.04. 1985 do západního Německa

 7-011   SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE
ZZ 7-011: Doporučený dopis zaslaný místně do Ženevy 26. března 1973

 7-012   SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ UNIE
ZZ 7-012: Krásný dopis zaslaný 9. října 1973 v rámci úřadu v Bernu

 7-013   SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
ZZ 7-013: R-Dopis ze Ženevy, odeslaný 15. ledna 1974

 7-014   UNESCO
ZZ 7-014: Doporučený dopis odeslaný 14. března 1962 z Paříže do Bělehradu

 

STRÁNKY A PŘÍSPĚVKY : **************************************************************************************************************
 • OSN – série vlajky ... 24. 10. 2018 ~ 30.9.2023
  UN STAMPS - FLAG SERIES (aktualizováno - září 2023) Poté, co jsem se před léty…
 • **************************************************************************************************************
 • 7-009M Suverenní řád Maltézských rytířů ... 20. 4. 2018 ~ 5.10.2023
  (aktualizováno - září 2023) Sídlo SMOM na mapách Google Wikipedie Maltézský…
 • **************************************************************************************************************
 • Mezinárodní olympijský výbor – snadné sesbírat kompletně ... 13. 3. 2016 ~ 28.10.2023
  INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE - EASY TO COLLECT COMPLETELY (aktualizováno - září 2023) Mezinárodní organizace byly…
 • **************************************************************************************************************
 • 7-002M Mezinárodní olympijský výbor ... 12. 3. 2016 ~ 1.10.2023
  (aktualizováno - říjen 2023) Lokace MOV v Lausanne na mapách Google…
 • **************************************************************************************************************

Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CZ/SK NEZÁVISLÝ BLOG * GEOGRAFICKÁ FILATELIE * ASFE * STAMPS * STAMP ISSUING ENTITIES * GEOGRAPHIC PHILATELY