Akce-2018-08b

Sekce sběratelů ZZ Ruska - Praga 201817.srpna 2018
(Pá)
Slavnostní setkání členů u příležitosti výstavy Praga 2018Praha

– – – – – PŘEDEM – – – – –


– – – – – – POTÉ – – – – – –

 

V pátek 17.srpna jsem se zúčastnil slavnostní schůze Sekce ZZ Ruska v Praze. Konala se v přízemí v salónku Domu odborových služeb na Žižkově. Sešli jsme se v hojném počtu. Po oficiálním úvodu předsedy se ujal slova pan Horecký a přivítal zahraniční hosty. Byli mezi nimi i dva vystavující z Ruska – pan Mramornov (exponát Občanská válka v Rusku) a pan Ryss (exponát Poštovní historie Gruzie). O exponátech se více dočtete v delším příspěvku Praha a Praga.

Dále nás navštívili pan Averkiev z Ruska, Roger Castle z Velké Británie a specialista na zemstva pan Bernard Furnon z Francie. Nejen s hosty probíhaly zajímavé diskuze, ale i prohlídka známek , dokladů nebo katalogů. Samozřejmě jsme probírali zážitky z návštěvy světové výstavy. Okolo poledne jsme se přesunuli do restaurace na slavnostní oběd. Seděl jsem vedle pana Averkieva, který líčil své filatelistické zážitky z USA. Následně jsme se vrátili do sálu, kde jsme pokračovali v přátelské atmosféře.

Protože akcí spojených se světovou výstavou bylo hodně, tak jsme se postupně rozloučili a vyrazili za dalšími filatelistickými zážitky.

 


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

CZ/SK NEZÁVISLÝ BLOG * GEOGRAFICKÁ FILATELIE * ASFE * STAMPS * STAMP ISSUING ENTITIES * GEOGRAPHIC PHILATELY