Oděsa – polský konzulární poštovní úřad 1919-20

!!! VŠEM FILATELISTŮM PŘEJI KRÁSNÉ VELIKONOCE !!!

Toto vydání krátce používané dočasným polským konzulátem nebývá příliš známé. Vzniklo díky válečnému vývoji během ruské občanské války v Oděse. Ta byla dne 18.srpna 1919 obsazena Děnikinovou armádou.

Děnikinova armáda následně v Kijevě – září 1919

Polská vláda v reakci na tento vývoj otevírá v září 1919 svůj konzulát. Jedním z jeho úkolů bylo umožnit tam žijícím Polákům korespondenci se svou vlastí. Ta byla standardní poštovní cestou nedostupná.

Zpočátku byla pošta občanů bezplatně přepravovaná diplomatickými kurýry. Později se konzulát obrátil na Ministerstvo Pošt a Telegrafů (MPiT) se žádostí o otevření poštovního úřadu podobně jako v Konstantinopoli. Úřad zahájil činnost v polovině listopadu. Ministerstvo dodalo potřebné vybavení s tím, že přetisky polských známek mají být vyrobeny na místě. Do doby, než byly vyrobeny přetisky, používaly se běžné polské výplatní známky razítkované  speciálním fialovým razítkem s textem ODESA uprostřed 3 obdélníků:

Černobílá verze razítka ODESA

Tímto razítkem byl označen neznámý počet zoubkovaných i stříhaných známek různých nominálních hodnot. Dokonce se namísto fenikových používaly i některé známky haléřové. Přehled používaných hodnot:

10h z oranžová Mi #65
15h z červená Mi #68
25h z světle modrá Mi #70
5f zelená Mi #90
10f z liliová Mi #91
15f karmínová Mi #92
20f z tmavě modrá Mi #93
25f z světle olivová Mi #94
50f z modrozelená Mi #95
1mk z modrofialová Mi #96

Polské známky opatřeny tímto razítkem jsou mnohem dražší, než známky s přetisky. Později bylo zřejmě toto razítko používáno i na dopisech s nalepenými přetisky.

Par znamek 50 f na ustrizku dopisu fotoatest Schmutz 4800 PLN
Dvojice přetisků ražených ODESA na kousku dopisu. Cena okolo 30 000 Kč. Neprodáno (2016)

Máte-li k dispozici předchozí tabulku a srovnávací foto originálu nahoře, snadno posoudíte, že na následujícím obrázku jsou nabízená falza:

Falza razítek ODESA. Nesouhlasí vydání ani barva a tvar otisku razítka.

Následně byly v místní tiskárně Fasenki-Nawrocki strojově textem ODESA přetištěny známky dodané MPiT. Používaly se dvě tiskové formy. Pro známky s hodnotami ve fenicích se používala forma 12.5 x 2.7 mm. Pro 1-markovou známku forma 14 x 3 mm :

Varianty přetisků ODESA

Přetisky byly provedeny na zoubkovaných známkách černou a vzácně i červenou barvou. Varianty známek takto přetištěných shrnuje následující tabulka. V závorce je uveden počet přetisků, za znaménkem „+“ je počet obrácených přetisků.

10f z černá (545+3), červená (50) liliová Mi #91
15h z černá (6) červená Mi #68
20f z černá (596+5) tmavě modrá Mi #93
25f z černá (208+5) světle olivová Mi #94
50f z černá (556+6), červená (50) modrozelená Mi #95
1mk z černá (700+6) modrofialová Mi #94

Protože jsou jak přetisk, tak i razítko snadno vyrobitelné, objevuje se na aukcích spousta padělků. Dokonce jsem zahlédl text ODESA na známkách, které ani oraženy neměly být. Nebo zase na známkách razítkovaných v Polsku. Když jsem na toto upozornil prodejce (z ČR), tak mi ani neodpověděl, v prodeji pokračoval a známky dokonce někdo koupil. Také často neodpovídá barva přetisků. Sám mám z doby, kdy jsem neměl k dispozici katalog vzácnou 50f s červeným přetiskem ! 🙂 Já známky Oděsy tehdy koupil přímo označená jako falza za cenu asi 50 Kč/ks. Nedávno se na aukci eBay dražilo 5 černých přetisků. Známky byly na zadní straně označeny písmenem E a některé i další značkou:

Sestava prodána na eBay za 1100 USD (2016)

O málo později se dražily zjevně falešné přetisky s oběmi barevnými variantami přetisků, za cenu 25x nižší, než předchozí. Dle mého stále předražené:

Sestava prodána na eBay za 1100 Kč (2016)

Doplněno 27.9.16 – Varování – Na aukci eBay se objevila spousta nových podezřelých přetisků ODESA. Prodejce sice uvádí, že jsou bez záruky, nicméně cena 7 nebo 10 USD tomu neodpovídá. Kuriózně nabízí i známky označené černým razítkem:

Černé razítko – falzum za 10 USD – eBay září 2016

Takže pozor !!! Zdá se mi, že v prodeji je mnohonásobně více „zaručených“ přetisků i razítek ! Dokonce i u jedné celkem důvěryhodné nabídky známky asi za 5000,- Kč uváděné jako signované neodpovídala signovací značka experta. Pro zajímavost – seznam + některé podpisy nebo značky expertů můžete najít na stránce: http://www.filatelia.fi/experts/index.html . Zajímavé, doporučuji si tuto adresu uložit. Jen je třeba mít na paměti, že někdy experti používají více razítek. Tak je pak třeba dále hledat.

Poštovní úřad v Oděse byl v činnosti 2 a půl měsíce.  Za tu dobu bylo odesláno 599 doporučených a 135 obyčejných dopisů. Každý dopis musel projít cenzurou konzulátu. Skutečný dopis jsem zaznamenal pouze jako nekvalitní černobílou reprodukci v polském časopise Filatelista z roku 1982:

Reprodukce dopisu z Oděsy do Varšavy – sbírka experta Zbygniewa Mikulskiego

Poznámka: Společně s tímto příspěvkem vystavuji i nové 2 stránky v Evropě – pro oblast 1-RUSKO a pro ZZ 1-128M Ruská občanská válka.

Zdroje: Výše uvedené příručky a časopisy, aukční servery, katalogy Michel Europa Ost, Fischer katalog Tom I a II  a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- kontakt na admistrátora blogu ---

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *