Archiv štítku: 1-NEMEC

EVROPA – NĚMECKÁ OBLAST

Známkové země Holštýnska a Šlesvicka

GEOGRAPHIC PHILATELY IN HOLSTEIN AND SCHLESWIG

(doplněno – květen 2020)

Během zařazování známek zemí Holštýnska a Šlesvicka jsem si znovu pročetl své používané zdroje používané sběratelem známkových zemí – FAZZ a Markův atlas Evropy. Známky z různých vydání ZZ mají mnohdy podobný obrazový vzor.

Podobné motivy na různých územích

Vývoj v této oblasti byl poměrně komplikovaný a tak jsem pro pomoc použil katalog Michel Deutschland Spezial.

Pokračování textu Známkové země Holštýnska a Šlesvicka

NĚMECKO

(doplněno – červen 2022)

OBLAST

( 37 ZZ )

 

1-008 BÁDENSKO
1-012 BAVORSKO
1-014 BERGEDORF
1-015 BERLÍN-BRANIBORSKO
1-017 BRÉMY
1-018 BRUNŠVICKO
1-029 DURYNSKO
1-038 FRANCOUZSKÁ OKUPAČNÍ ZÓNA NĚMECKA
1-039 GDAŇSK
1-044 HAMBURG
1-045 HANNOVERSKO
1-046 HELGOLAND
1-047 HOLŠTÝNSKO
1-048 HORNÍ SLEZSKO
1-091 LÜBECK
1-097 MARIENWERDER (KWIDZYN)
1-098 MEKLENBURSKO-PŘEDNÍ POMOŘANSKO
1-099 MEKLENBURSKO-STŘELICKO
1-100 MEKLENBURSKO-ZVĚŘINSKO
1-070 MEMEL (KLAIPEDA)
1-106 NĚMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
1-150 NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA
1-108 NĚMECKO
1-112 OLDENBURSKO
1-113 OLŠTÝNSKO
1-120 PORÝNÍ-VESTFÁLSKO
1-121 PRUSKO
1-135 SÁRSKO
1-136 SASKO
1-137 SASKO-ANHALTSKO
1-141M SEVERONĚMECKÝ POŠTOVNÍ SPOLEK
1-148 SOVĚTSKÁ OKUPAČNÍ ZÓNA NĚMECKA
1-155 ŠLESVICKO
1-156 ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO
1-160M THURN-TAXIS
1-173 WÜRTEMBERSKO
1-176 ZÁPADNÍ BERLÍN

 

Tabulku pro německé státy do roku 1930 vyrobil Gerben van Gelder.


Další informace a ukázky:


Vydání Germania

Když jsem zařazoval známky v Německu (myšleno Deutsches Reich), tak jsem si pro přehled, kam mám zatřídit jednotlivá vydání “Germania” vyrobil tabulku.

Ukázka vydání Mi# 83-90

Později jsem našel archív stránky whatsbriefmarken.de, na které je vše přehledně popsáno. Obtížné bylo rozpoznat vydání Mi# 84 – 93 v typu I (tzv. mírová vydání 1905-13) a II (tzv. válečná vydání 1915-19). S tímto mi také pomohla tato stránka na Wikipedii. Velmi zjednodušeně: čáry na obličeji jsou pro typ I souvislé a mají stejnou šířku, kdežto pro typ II jsou přerušované s proměnlivou šířkou. Třeba se tato informace bude hodit i dalším sběratelům.

 

STRÁNKY A PŘÍSPĚVKY : **************************************************************************************************************
  • Známkové země Holštýnska a Šlesvicka ... 4.9.2016 ~ 18.1.2023
    GEOGRAPHIC PHILATELY IN HOLSTEIN AND SCHLESWIG (doplněno - květen 2020) Během zařazování známek zemí Holštýnska…
  • **************************************************************************************************************
  • NĚMECKO ... 4.9.2016 ~ 9.1.2023
    (doplněno - červen 2022) OBLAST ( 37 ZZ )   1-008 BÁDENSKO 1-012 BAVORSKO 1-014…
  • **************************************************************************************************************