Archiv štítku: 3-050 Gabun

ZZ Gabun

Zajímavá vydání Gabon-Congo a Haut-Oubangui

(doplněno – srpen 2019)

Během psaní článku o Gabunu jsem našel zajímavé informace o některých vydáních na území Francouzského Konga, a to z doby na sklonku předminulého století. Nejprve se zaměřím na méně známý územní celek Gabon-Congo. Zmapovat historický vývoj v oblasti Gabunu a Francouzského Konga v 80. a 90. letech 19. století bylo poměrně komplikované. Různé prameny uvádějí odlišné údaje, které nejsou zcela v souladu s dobovými materiály. Zdá se, že vývoj v oblasti byl dosti hektický a pojmenování nebylo  vždy jednoznačné. Snažil jsem se upřednostnit francouzské zdroje.

Gabun a Kongo v roce 2019 – mapy.cz

Pokračování textu Zajímavá vydání Gabon-Congo a Haut-Oubangui

3-050 Gabun

(doplněno – srpen 2019)

Současný Gabun (Gabon) na mapách Google

 

Wikipedie

Gabun byl Francií obsazován během 19. století. Pobřežní město Libreville bylo založeno v roce 1849. Zde byl také v roce 1862 zřízen nejstarší poštovní úřad. Pro frankování se používaly známky všeobecného vydání pro francouzské kolonie přetištěné znakem „GAB“ olemovaným tečkami. Pošta putovala přes britský úřad na ostrově Fernando Pó (dnes Bioko).

První známka pro Gabun (či jak v současnosti uvádíme Gabon) vyšla dne 1. srpna 1886. V článku Poštovní známky a poštovní historie Gabunu se uvádí datum 31.července. Známka vznikla měnovým přetiskem 5 (cen.) na všeobecné známce francouzských kolonií, doplněným znakem „GAB“ ohraničeným 13 tečkami.

Mi# 1 (colnect.com)

Protože vyšla v nákladu pouhých 900 ks, tak dnes činí její katalogová hodnota 600 Eur. Pododobně, jako u ostatních drahých přetisků bývá často falzována. Současně s první známkou vyšla celá emise, sestávající se z pěti různých nominálů. Souběžně se i nadále používaly známky Francouzských kolonií.

R dopis odeslaný 10.8.1887 z Libreville do Francie (aukce BOULE-MC)

V roce 1886 se Gabun stal oficiálně francouzskou kolonií. V témže roce došlo k administrativnímu spojení obou sousedních francouzských kolonií Gabunu a  Konga do kolonie pod názvem Gabon – Congo. Od konce roku 1888 do začátku března 1889 vyšlo dalších 5 hodnotových přetisků na výplatních známkách francouzských kolonií bez razítka „GAB“ . Koncem března (27/3) byly vydány 3 přetisky na doplatních známkách francouzských kolonií. Tyto už obsahují slovo „GABON“ .

R obálka s trojpáskou známek Gabunu Mi#11 dofrankovaná 5c známkou francouzských kolonií. Odesláno 27.8.1889 z Libreville do Lyonu. Převzato z aukce Corinphila.

Následně 18.5.1889 vycházejí 2 definitivní známky s textem „Gabon-Congo“  doplněným razítkem „GAB“ ohraničeným šesti tečkami. Všech prvních patnáct známek Gabunu má vysoké katalogové záznamy a také bývají falzovány.

Nejdříve od roku 1891 dochází k začlenění pod Francouzské Kongo, jehož známky následně platí v Gabunu. Od roku 1904 je Gabun opět separátní kolonií, která vydává vlastní známky. Dne 15.1.1910 byla vyhlášena Francouzská rovníková Afrika, jako federace francouzských kolonií. Gabun se stal její součástí a nadále vydával vlastní známky.

R dopis z roku 1916 z Libreville do Paříže – 80 Eur (aukce Soler Y Llach)

Po 15.3.1936 zde platily už jen známky společných vydání pro Francouzskou rovníkovou Afriku. Administrativně Gabun získal v roce 1934 statut francouzské kolonie a od roku 1946 byl francouzským zámořským územím. Až do poloviny 20. století se také měnila hranice Gabunu.

Mapu vytvořil Gerben Van Gelder († 2016) z blogu stampworldhistory.com.

Po ukončení francouzské nadvlády získal Gabun v roce 1958 autonomii v rámci Francouzského společenství ( Communauté Francaise ) a následně se stal v roce 1960 nezávislou republikou. Od té doby až do současnosti (2019) náleží mezi „stabilní“ ZZ. Přímé členství v UPU má Gabun od roku 1961.

Příležitostná letecká obálka k prvnímu přímému letu společnosti Swissair

 

Zajímavé schématické mapy postupného vývoje území Gabunu jsem převzal ze stránek World history at KMLA.

 

 


Vývojové etapy a místní vydání:

 


 


3-050

Z

ROVNÍK

GABUN

Mi.Af.StJi
3-050a0

E34-150aaGABUN, (x) fr.kolonie 1886-1889
Mi#1-13
3-050b0

E34-160GABUN, gabon congo 1889
Mi#14-15
3-050b1

L34-160l6GABUN, via matadi (x) haut-oubanghi 1898
3-050b2

L34-160l6GABUN, via loango (x) haut-oubanghi 1898
3-050c0

E34-150aaGABUN, 1904-1910 (gabon)Mi#16-48
3-050d0

E34-150abGABUN, 1910-1911 (congo francais, africa equatoriale,
hodnotový(x) )
Mi#49-87
3-050e0
 
E34-150acGABUN, 1919-1936 aefMi#88-150
3-050f0
  
E34-180GABUN, autonomie 1958Mi#151-154
3-050g0
--1
E34-180GABUN, republika {1CFA Franc=100Centimes} 1960Mi#155,157-181,183-
3-050g0
--2
e34-180GABUN, republika, (x) fr.rovníková afrika 1960Mi#156
3-050g0
--3
e34-180GABUN, republika, (x) gabun autonomní 1963Mi#182

 


ALBOVÉ LISTY:

 


Ukázku krásně zpracovaného vývoje ZZ GABON poskytl pan Ludvík Mondschein.

 

Zdroje: Wikipedie, colnect.com, Michel Ubersee-Katalog Zentralafrika, sbírka pana Mondscheina, fotoarchív autora, internet a další …

 

PŘÍSPĚVKY: