Archiv štítku: 3-ZAPAD

AFRIKA – ZÁPADNÍ

Zajímavosti známkových zemí ZZZ 10/22

CURIOSITY FROM GEOGRAPHIC PHILATELY 22/10

(aktualizováno – říjen 2023)

Protože se mi během poslední doby nashromáždilo několik drobných novinek, rozhodl jsem se, že je budu publikovat současně v jednom článku.

Levanta – Zajímavá smíšená frankatura na řeckém pohledu Smyrny. Kombinace známek pro italskou (10 Para) + německou (20 Para) Levantu. Odesláno 22. listopadu 1908 z německého poštovního úřadu ve Smyrně.

Pokračování textu Zajímavosti známkových zemí ZZZ 10/22

Benin

BENIN

Západní oblast africké pevniny nad Guinejským zálivem byla v kontaktu s Portugalskem už od objevných cest jejich slavných mořeplavců v 15. století. Území mezi řekou Volta a městem Lagos prosperovalo převážně díky obchodu s otroky, kteří byli prodáváni na plantáže do portugalské Brazílie a také do Karibiku. Proto byla oblast v té době nazývaná Otrocké pobřeží.

Britská mapa z roku 1800. Převzato z davidrumsey.com

Do těchto míst začali od počátku 18. století pronikat také Francouzi a už roku 1704 budují svou pevnost ve Whydahu. Území bylo v té době pod správou lokálních vládců. V místech současného Beninu se nacházelo několik nezávislých království, z nichž největší bylo Království Dahome.

Britská mapa západní Afriky z roku 1839. Převzato z davidrumsey.com

Pokračování textu Benin

3-131 Senegal

(aktualizováno – červen 2024)

 

Převzato z mapy.cz

 

Wikipedie

Senegal náleží mezi nejstarší francouzská území v Africe. Dějiny země naleznete zpracované v encyklopedii Britannica. Vývoj poštovního provozu Senegalu je stručně popsán na Wikipedii. Poštovní doklady se objevují od konce 50. let 19. století. Jsou odesílány z města Saint-Louis (pozdějšího hlavního města) a z Gorée (ostrov s obchodními aktivitami blízko Dakaru). Používaly se známky francouzských kolonií. Zhruba od roku 1864 se na těchto známkách objevují – hlavně v civilní korespondenci kosočtverečná tečkovaná razítka  pro úřady Gorée ( “GOR” ) a Saint-Louis ( “SNG” ). Od konce 70. let 19. století přibývají další poštovní úřady.

Dopis z Gorée z roku 1875 – převzato z katalogu Yvert&Tellier

 

V roce 1887 se objevuje první samostatné vydání 5 známek pro Senegal. Jedná se o hodnotové přetisky 5, 10 a 15 na třech známkách Francouzských kolonií {StampWorld} . Je známo mnoho variant (Michel jich eviduje 30).

Mi #1 (iv) – kat. 1.400 Eur

V roce 1892 následují na známkách přetisky “SÉNÉGAL” a také definitivní vydání “SÉNÉGAL ET DÉPENDANCES“. Od roku 1895 je Senegal začleněn do Francouzské Západní Afriky (AOF). Na známkách se to projeví počínaje rokem 1906.

Navíc byla mezi léty 1902 až 1904 část teritoria dnešního Senegalu součástí územního celku Senegambie a Niger, který  vydal v roce 1903 vlastní známky {StampWorld} . Ve stejném roce byly vydány také přetiskové emise známek i pro Senegal {StampWorld} .

Německá mapa ze serveru digital.library.illinois.edu

 

Zajímavá jsou vydání mezi léty 1941 až 44, z doby vlády ve Vichy pod diktátem Německa {StampWorld} . Názory vydavatelů katalogů na použitelnost známek se různí. Shoda panuje u katalogů Michel a Yvert. Oba připouštějí razítkované exempláře na přetiscích starších vydání a také u pěti leteckých známek ( konkrétně viz tabulka Vývojové etapy a místní vydání ).

Letecký dopis z Dakaru odeslaný 3.8.1944 se známkou Mi# 228

 

Po osvobození Francie platily na území Senegalu od roku 1944 známky Francouzské Západní Afriky. Senegal vyhlásil autonomii 25. listopadu 1958.


COMMUNAUTE FRANCAISE

Poslední vydání řazené pod AOF ze dne 21. března 1959 propaguje nástupnický “celek” – Francouzské společenství (Communaute Francaise). To se nepovedlo a známka platila krátce v Senegalu a v Pobřeží Slonoviny. Francouzský katalog Yvert tuto známku eviduje i bez perforace, ale také pod AOF a ne samostatně. FDC s touto poslední známkou AOF vyšlo současně v Dakaru i v Abidjanu.

FDC se známkou Mi# 103

Poznámka k vydání CF: Známka s textem CF zřejmě vznikla narychlo ve snaze propagovat nové společenství namísto rozpadající se kolonie. Proto byla použita rok stará známka Mi#87 a došlo na úpravu textů, barev a nominální ceny.


Kromě výše uvedené jediné známky s textem pouzeCF” našel Ludvík Mondschein ještě známky z Madagaskaru s textem “CF / REPUBLIQUE MALGACHE“. Celkem vyšlo v letech 1958-59 šest známek a mají katalogový kód Mi# 439-44 {StampWorld}. Tyto známky propagující členství ve Francouzském společenství samozřejmě geograficky patří do Madagaskarské republiky.  Například i  bez označení “CF” můžeme mezi vydání propagující CF přidat ještě  známku Čadu Mi#63,  (z  doby existence CF , kdy ještě nebyla uznána samostatná republika Čad), i když text “CF” není uveden, ale obrázek hovoří jasně.
Samotná UPU název CF na známce (místo dosavadního AOF) odmítla, partnerem byla Francouzská západní Afrika. Jediná známka s textem CF měla minimální použití. Kromě obálek s razítkem dne vydání jsem našel jen doklady z Dakaru.

Známka CF spolu se známkou AOF = 45c na doporučeném úředním dopise. Odesláno 26.března 1959 z Dakaru do Porto Novo v Dahome, kam letecký dopis přišel 28.března

Navíc známka neplatila na celém území společenství; naopak některé členské státy ji odmítly.

Dopis odeslaný 31. března 1959 z Kamerunu do Středoafrické republiky. Známka CF nebyla poštou akceptována (přestože byly Kamerun i Středoafrická republika členy CF) a byla v Bangui dodatečně frankována porto známkami AOF v hodnotě 40F. Převzato z článku Etienne Coré: “Neobvyklé poštovní poplatky v koloniích” z roku 2015

Mnoho detailů a ukázek z doby existence společenství CF naleznete na výborném webu histoire-et-philatelie.fr, ze kterého jsem převzal některé ukázky dokladů. Tyto stránky doporučuji všem, kteří hledají podrobné informace o filatelii ve francouzských koloniích.Od 17. ledna 1959 se Senegal spojil s Mali (Francouzský Súdán) do Federace Mali. {StampWorld} .

Následující rok – 20. srpna 1960 Senegal odstupuje a vzniká tak nezávislý Senegal. Při této příležitosti vyrábějí filatelisté vlastní obálky s přetisky.

Mezi léty 1982 až 1989 patřil Senegal do konfederace Senegambie, což se ale v názvu na známkách trvale neprojevilo.

Seznam vydaných známek pro Senegal lze najít také na webu {colnect}.

 

Mapy vývoje ZZ:

Mapu vytvořil Gerben Van Gelder († 2016) z blogu stampworldhistory.com

 

Zajímavé schematické mapy postupného vývoje území Senegalu jsem převzal ze stránek World history at KMLA. Kliknutím na některé mapky zobrazíte detailní popis.

Senegal a Horní Senegal (dnes v Mali)
Senegal – Fr.Západní Afrika (1898)
Senegal – Fr. Západní Afrika (1913)
Senegal – admin. členění 1925
Senegal – Fr.Západní Afrika (1955)
Federace Mali
Senegal – admin.členění 1960
Členství v ECOWAS – Hospodář. společenství západoafr. států
Konfederace Senegambie
Senegal – admin. členění 1989

 


Vývojové etapy a místní vydání:

 


3-131ZZÁPADSENEGALMi.Af.Za, s.969
3-131
a0--1
E33-050SENEGAL, et dependances, "num" (x) fr.kolonie 1887Mi#1-5 + Porto#1-3 (1903)
3-131
a0--2
e33-050SENEGAL, et dependances, SÉNÉGAL (x) fr.kolonie 1892Mi#6-7
3-131
a0--3
e33-050SENEGAL, et dependances 1887 defin.Mi#8-29
3-131
b0--1
E33-060SENEGAL, aof 1906Mi#30~232 až na výj.
3-131
b0--2
e33-060SENEGAL, aof , "num" (x) senegal et dep.Mi#47-52
3-131
b0--3
e33-060SENEGAL, aof , WW2, (x)Mi#195-98,224-32
3-131
b0--4
e33-060SENEGAL, vichy nppMi#192-94,199-200,
205-11,214-23
3-131
b0--5
e33-060SENEGAL, vichy letecké pp?Mi#201-04,212-13
3-131
c0--1
E33-070SENEGAL, nez.republika, {1CFA Franc=100Centimes} 1960Mi#233-754,1026-
3-131
c0--2
E33-070SENEGAL, konfederace senegambie (1.2.1982-30.9.1989)Mi#755-1025

ALBOVÉ LISTY:

 


Ukázku krásně zpracovaného vývoje ZZ SENEGAL poskytl pan Ludvík Mondschein.

Zdroje: Wikipedie, Filatelistický atlas známkových zemí, katalog Yvert & Tellier, katalog Michel Ubersee, sbírka pana Mondscheina, colnect.com a další …

AFRIKA – známkové oblasti – 1 / 2

Pro námi zpracovaný světadíl Afrika budeme postupně zveřejňovat detailní informace o známkových zemích. A to včetně rozdělení každé země na jednotlivé vývojové etapy. Dále se objeví i návaznost na obecné katalogy. Zároveň se postupně rozšiřuje i menu pro Afriku. Naši databázi průběžně aktualizujeme a budeme rádi za vaše podněty nebo upozornění na případné chyby či možnosti rozšíření. Snad naše několikaměsíční společné pátrání v katalozích ušetří čas jiným sběratelům.

Tyto informace poskytujeme zdarma s tím, že nebudou využity komerčně. Dnes jsme dali k dispozici těchto 5 oblastí:
3-GLOBAL
3-MAROKO
3-SEVER
3-ZAPAD
3-ROVNIK