Archiv štítku: 7-MEZORG

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

OSN – série vlajky

UN STAMPS – FLAG SERIES

(doplněno – září 2020)

Poté, co jsem se před léty vrátil ke sbírání známkových zemí, tak jsem si stanovil za cíl nejprve zkusit sesbírat ZZ z těch oblastí, které jich mají nejmenší počet. Takže jsem začal mezinárodními organizacemi. Tyto se přílišné oblibě sběratelů ZZ netěší. Ovšem, když jsem sehnal katalogy a zjistil jsem, že skoro všechny organizace vydaly jen málo známek, a ty bývají (až na výjímky) cenově dostupné, tak jsem začal organizace sbírat kompletně. Jiná situace byla u známek OSN, jejíž roční produkce, kterou zajišťuje agentura United Nations Postal Administration,  je veliká. Zde jsem se proto rozhodl sesbírat zajímavou propagační sérii – vlajky členských států valného shromáždění OSN.

Pokračování textu OSN – série vlajky

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

(doplněno – květen 2023)

( 17 ZZ )

Stav k 31.12.2020:

7-001

71-040
EVROPSKÁ RADA (*)
RADA EVROPY
Conseil de l’Europe; Štrasburk / Francie
(1958 – 2020) ……………………………… Σ= 81 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-002

71-030
EVROPSKÝ ÚŘAD OSN
ONU, UNO; Ženeva / Švýcarsko
(1950 – 1963) ⇒ OSN, úřad. Ženeva …… Σ= 39 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-002M

72-120
MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
CIO, IOC; Lausanne / Švýcarsko
(2000 – 2008) ……………………………… Σ= 6 známek ……..
[WIKIPEDIE] {ZnamkoveZeme}
7-003

72-060
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO UPRCHLÍKY
OIR, IRO; Ženeva / Švýcarsko
(1950) ………………………………………. Σ= 8 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-004

72-040
MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
ICJ; Haag / Nizozemí
(1947 – 2016) …………………………….. Σ= 46 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-005

72-010
MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRÁCE
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE
BIT, ILO; Ženeva / Švýcarsko
(1923 – 1994) ……………………………… Σ= 110 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-006

72-090
MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO TELEKOMUNIKACE
MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE
UIT, ITU; Ženeva / Švýcarsko
(1958 – 2003) ……………………………… Σ= 18 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-007

72-030
MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO VÝCHOVU
BIE, IBE; Ženeva / Švýcarsko
(1944 – 1960) ⇒ UNESCO ………………. Σ= 48 známek …….
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-008

71-020
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
….UN; centrála – New York / USA
……..(1951 – 2020) Σ> 1700 známek {StampWorld}
úřadovna – Ženeva / Švýcarsko
……..(1969 – 2020) Σ> 1070 známek {StampWorld}
úřadovna – Vídeň / Rakousko

…….(1979 – 2020) .. Σ> 1050 známek …. {StampWorld}
[WIKIPEDIE]
7-009

71-010
SPOLEČNOST NÁRODŮ
SDN; Ženeva / Švýcarsko
(1922 – 1944) ⇒ OSN část. ……………… Σ= 90 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-009G

72-020
STÁLÝ MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
STÁLÝ DVŮR MEZINÁRODNÍ SPRAVEDLNOSTI
PCIJ; Haag / Nizozemí ⇒ Ženeva / Švýcarsko
(1934 – 1940) ⇒ MEZ.SOUDNÍ DVŮR….. Σ= 11 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-009M

73-010
SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
MALTÉZSKÝ ŘÁD
SMOM; Řím / Itálie
(1966 – 2020) ……………………………… Σ> 1450 známek ……..
[WIKIPEDIE] {iBoli}
7-011

72-070
SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE
OMM, WMO; Ženeva / Švýcarsko
(1956 – 1973) ……………………………… Σ= 13 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-010

72-050
SVĚTOVÁ ORGAN. PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
OMPI, WIPO; Ženeva / Švýcarsko
(1982 – 1985) ……………………………… Σ= 5 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-012

72-080
SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ UNIE
UPU; Bern / Švýcarsko
(1957 – 2012) ……………………………… Σ= 23 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-013

72-110
SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
OMS, WHO; Ženeva / Švýcarsko
(1948 – 1995) ……………………………… Σ= 41 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-014

72-100
UNESCO
Paříž / Francie
(1961 – 2020) ……………………………… Σ= 83 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}

Vysvětlivky k tabulce najdete ZDE.

Pokračování textu MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Mezinárodní olympijský výbor – snadné sesbírat kompletně

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
– EASY TO COLLECT COMPLETELY

Mezinárodní organizace byly pro mne zpočátku na pokraji zájmu sbírání ZZ. Dle katalogů jsem zjistil, že produkce většiny z nich je velmi malá a rozhodl se takové sesbírat kompletně.

Oproti poslednímu atlasu FAZZ z roku 1986 přibyla ve Švýcarsku vydání pro Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Celkem bylo dosud vydáno 6 služebních známek. Jejich katalogová cena včetně FDC činila asi 30 Euro.
Pokračování textu Mezinárodní olympijský výbor – snadné sesbírat kompletně