Archiv štítku: 7-MEZORG

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

OSN – série vlajky

0
0

UN STAMPS – FLAG SERIES

(aktualizováno – září 2023)

Poté, co jsem se před léty vrátil ke sbírání známkových zemí, tak jsem si stanovil za cíl nejprve zkusit sesbírat známkové země (ZZ) z těch oblastí, které jich mají nejmenší počet. Takže jsem začal mezinárodními organizacemi. Tyto se přílišné oblibě sběratelů ZZ netěší. Ovšem, když jsem sehnal katalogy a zjistil jsem, že skoro všechny organizace vydaly jen málo známek, a ty bývají (až na výjimky) cenově dostupné, tak jsem začal organizace sbírat kompletně. Jiná situace byla u známek OSN, jejíž roční produkce, kterou zajišťuje agentura United Nations Postal Administration,  je veliká. Zde jsem se proto rozhodl sesbírat zajímavou propagační sérii – vlajky členských států valného shromáždění OSN.

Pokračování textu OSN – série vlajky

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

0
0

INTERNATIONAL ORGANISATIONS

(aktualizováno – červenec 2024)

“OBLAST”

( 17 ZZ )

Stav k 31. prosinci 2020

7-002
.
71-030
EVROPSKÝ ÚŘAD ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
≡ENG≡.
UNITED NATIONS EUROPEAN OFFICE
ONU, UNO;  Ženeva / Švýcarsko
(1950 – 1963) ⇒ OSN, úřad. Ženeva.. Σ= 39 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-009M
.
73-010
MALTÉZSKÝ ŘÁD (SUVERÉNNÍ ŘÁD MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ)
≡ENG≡.SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA
SMOM;  Řím / Itálie
(1966 – 2020×)Σ> 1450 známek ……..
[WIKIPEDIE] {iBoli}
7-002M
.
72-120
MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR
≡ENG≡.
INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
CIO, IOC;  Lausanne / Švýcarsko
(2000 – 2008) ..Σ= 6 známek ……..
[WIKIPEDIE] {colnect}
7-005
.
72-010
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRÁCE
≡ENG≡.INTERNATIONAL LABOR BUREAU
…  BIT, ILO;  Ženeva / Švýcarsko
(1923 – 1994) ..Σ= 110 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-003
.
72-060
MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO UPRCHLÍKY
≡ENG≡.INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR REFUGEES
OIR, IRO;  Ženeva / Švýcarsko
(1950) .. Σ= 8 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-004
.
72-040
MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
≡ENG≡.INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
ICJ;  Haag (‘s-Gravenhage) / Nizozemí
(1947 – 2016) ..Σ= 46 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-006
.
72-090
MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE
    {FAZZMEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO TELEKOMUNIKACE}
≡ENG≡.INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
UIT, ITU;  Ženeva / Švýcarsko
(1958 – 2003)Σ= 18 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-007
.
72-030
MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO VÝCHOVU
≡ENG≡.INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION
BIE, IBE;  Ženeva / Švýcarsko
(1944 – 1960) ⇒ UNESCO ..Σ= 48 známek …….
[WIKIPEDIE] {colnect}
7-008
.
71-020
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ
≡ENG≡.UNITED NATIONS
….UN; centrála – New York / USA
…..(1951 – 2020×) ..Σ> 1700 známek .{StampWorld}
úřadovna – Ženeva / Švýcarsko
…..(1969 – 2020×) ..Σ> 1070 známek .{StampWorld}
úřadovna – Vídeň / Rakousko

….(1979 – 2020×) . Σ> 1050 zn. .{StampWorld}
[WIKIPEDIE]
7-001
.
71-040
RADA EVROPY       {FAZZ EVROPSKÁ RADA}.(*)
≡ENG≡.
COUNCIL OF EUROPE
Conseil de l’Europe; Štrasburk / Francie
(1958 – 2020×) ..Σ= 81 známek ……..
[WIKIPEDIE] {colnect}
7-009
.
71-010
SPOLEČNOST NÁRODŮ
≡ENG≡.LEAGUE OF NATIONS
SDN;  Ženeva / Švýcarsko
(1922 – 1944) ⇒ OSN část. ..Σ= 90 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-009G
.
72-020
STÁLÝ MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
≡ENG≡.COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
PCIJ;  Haag / Nizozemí ⇒ Ženeva / Švýcarsko
(1934 – 1940)Σ= 11 známek ……..
[WIKIPEDIE] {col. 1934-38} {col. 1940}
7-011
.
72-070
SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE
      {FAZZSVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO METEOROLOGII}
≡ENG≡.WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
OMM, WMO;  Ženeva / Švýcarsko
(1956 – 1973)Σ= 13 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-010
.
72-050
SVĚTOVÁ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
      {FAZZSVĚTOVÁ ORGANIZACE PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ}
≡ENG≡.WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
OMPI, WIPO;  Ženeva / Švýcarsko
(1982 – 1985) ..Σ= 5 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-012
.
72-080
SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ UNIE
≡ENG≡.UNIVERSAL POSTAL UNION
UPU;  Bern / Švýcarsko
(1957 – 2012) ..Σ= 23 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-013
.
72-110
SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
≡ENG≡.WORLD HEALTH ORGANIZATION
OMS, WHO;  Ženeva / Švýcarsko
(1948 – 1995) ..Σ= 41 známek ……..
[WIKIPEDIE] {StampWorld}
7-014
.
72-100
UNESCO
≡ENG≡.UNESCO
Paříž / Francie
(1961 – 2020×) ..Σ= 83 známek ……..
[WIKIPEDIE] {colnect}

Vysvětlivky k tabulce najdete ZDE.

Pokračování textu MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Mezinárodní olympijský výbor – snadné sesbírat kompletně

0
0

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
– EASY TO COLLECT COMPLETELY

(aktualizováno – září 2023)

Mezinárodní organizace byly pro mne zpočátku na pokraji zájmu sbírání ZZ. Dle katalogů jsem zjistil, že produkce většiny z nich je velmi malá a rozhodl se takové sesbírat kompletně.

V seznamu organizací vydávajících poštovní známky, který byl uveden ve FAZZ (1986) přibyla vydání pro Mezinárodní olympijský výbor (IOC). Celkem bylo dosud vydáno 6 služebních známek. Jejich katalogová cena včetně FDC činila asi 30 Euro.
 Pokračování textu Mezinárodní olympijský výbor – snadné sesbírat kompletně