Archiv štítku: 7-MEZORG

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

OSN – série vlajky

Poté, co jsem se před léty vrátil ke sbírání známkových zemí, tak jsem si stanovil za cíl nejprve zkusit sesbírat ZZ z těch oblastí, které jich mají nejmenší počet. Takže jsem začal mezinárodními organizacemi. Tyto se přílišné oblibě sběratelů ZZ netěší. Ovšem, když jsem sehnal katalogy a zjistil jsem, že skoro všechny organizace vydaly jen málo známek, a ty bývají (až na výjímky) cenově dostupné, tak jsem začal organizace sbírat kompletně. Jiná situace byla u známek OSN, jejíž roční produkce, kterou zajišťuje agentura United Nations Postal Administration,  je veliká. Zde jsem se proto rozhodl sesbírat zajímavou propagační sérii – vlajky členských států valného shromáždění OSN.

Pokračování textu OSN – série vlajky

7-009M Suverenní řád Maltézských rytířů

(doplněno – červenec 2019)

Sídlo SMOM na mapách Google

Wikipedie

Maltézský řád (celým názvem Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě) už existuje takřka 1000 let. Suverenní řád maltézských rytířů má své sídlo v Římě v Palazzo di Malta na adrese Via dei Condotti 68. Je suverénním nestátním subjektem bez vlastního území. Majetkově vlastní dvě budovy v Římě a pevnost St. Angelo na Maltě. Od 24.8.1994 získal řád status pozorovatele valného shromáždění OSN.

Pohlednice zakoupená v září 2018 na poště SMOM – Villa Magistrale

Řád působí i na území České republiky. České velkopřevorství má sídlo v Praze. Od poloviny 60. let 20. století vydává pro podporu své činnosti vlastní poštovní známky. První emise vyšla 15.11.1966. Obsahovala 9 známek a samozřejmě byla vydána i pěkná FDC:

Oficiální měnou řádu je Scudo. Dělí se následovně: 1 Scudo = 12 tari, 1 tari = 20 grani, 1 grano =  6 piccoli. Počínaje rokem 2005 se používá Euro, při přepočtu 1 Scudo =  0.24 €. Řád není členem UPU. Postupně uzavírá s jednotlivými zeměmi diplomatické styky a také smlouvy s poštovními správami těchto zemí. Při této příležitosti vydává také známky v tématické sérii nazvané Convenzione postale.

Vydáno 9.12.1996

Vydáno 26.4.2000

Aktualizovaný přehled vydání známek Maltézského řádu v obecných katalozích nenalezneme. Najdeme jej ale např. v italském katalogu UNIFICATO. Volně dostupný podrobný katalog je na internetových stránkách www.ibolli.it/indexes/smom/index.php. Emisní aktivita je velmi vysoká. Do konce roku 2017 vyšlo přes 1400 známek !

Oficiální stránky řádu naleznete na adrese orderofmalta.int .

Odesílání zásilek z poštovního úřadu Řádu maltézských rytířů do ČR mám ověřeno ! U přepážky se dá vyžádat i velká vyztužená obálka, která je z důvodu větších rozměrů známek vhodná. Cestu z Říma do naší schránky absolvovala za týden. Překvapilo mne, že na razítku není uvedeno datum odeslání, ale datum vydání emise. Uváděná měna na známkách je v Eurech. Poštovné je v tomto případě dost drahé, známky stály přes 5 Euro (díky Káťo !). Zřejmě známková produkce patří k zajímavým zdrojům financování řádu. Sken této parádní celistvosti vám zde nabízím.

maltezsky_rad_obalka_ivo

I v roce 2018 mi byla poslána zásilka z pošty Maltézského řádu (díky Terko !). Vstup do budovy pošty je na ulici Via Bocca di Leone 73 . Pro ty z vás, kteří jejich poštu v Římě plánujete navštívit, přikládám fotografii, kde najdete aktuální otevírací dobu:

Tentokrát na přepážce neměli k prodeji vlastní obálky, takže přišla vhod připravená obálka z ČR. Známka stála 2,55 Euro. Letos byla opatřena razítkem s datumovkou. Doručena byla přesně za týden.

 

 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Stav k 31.12.2017:

FAZR Geo Název / Zkratky ( Země ) Vydáváno /
(Σ známek)
7-001 71-040 EVROPSKÁ RADA 1958 – 2017
(76)
   (Francie)
{StampWorld}
7-002 71-030 EVROPSKÝ ÚŘAD SPOLEČNOSTI NÁRODŮ 1950 – 1963
(39)
ONU UNO   (Švýcarsko)
7-001M 72-120 MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR 2000 – 2008
(6)
CIO IOC   (Švýcarsko)
7-003 72-060 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO UPRCHLÍKY 1950
(8)
OIR IRO   (Švýcarsko)
7-004b0 72-040 MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR 1947 – 2016
(46)
ICJ   (Nizozemí)
7-005 72-010 MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRÁCE 1923 – 1994
(110)
BIT ILO   (Švýcarsko)
7-006 72-090 MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO TELEKOMUNIKACE 1958 – 2003
(18)
UIT ITU   (Švýcarsko)
7-007 72-030 MEZINÁRODNÍ ÚŘAD PRO VÝCHOVU 1944 – 1960
(48)
BIE IBE   (Švýcarsko)
7-008 71-020 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 1951 – 2017
(>2 000)
UN (Amerika-OSN,Evropa-OSN Vídeň+OSN-Ženeva)
7-009 71-010 SPOLEČNOST NÁRODŮ 1922 – 1944
(90)
SDN   (Švýcarsko)
7-004a0 72-020 STÁLÝ MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR 1934 – 1940
(11)
ICJ   (Nizozemí)
7-009M 73-010 SUVERÉNNÍ ŘÁD
MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
1966 – 2017
(>1 400)
SMOM
7-011 72-070 SVĚTOVÁ METEOROLOGICKÁ ORGANIZACE 1956 – 1973
(13)
OMM WMO   (Švýcarsko)
7-010 72-050 SVĚTOVÁ ORGAN. PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 1982 – 1985
(5)
OMPI WIPO   (Švýcarsko)
7-012 72-080 SVĚTOVÁ POŠTOVNÍ UNIE 1957 – 2012
(23)
UPU   (Švýcarsko)
7-013 72-110 SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE 1948 – 1995
(41)
OMS WHO   (Švýcarsko)
7-014 72-100 UNESCO 1961 – 2017
(80)
   (Francie)
{StampWorld}

Aktivně činné ve vydávání známek každoročně jsou OSN včetně evropských úřadoven, Maltézský řád, Evropská rada a Unesco. Nové známky nepravidelně vydává Mezinárodní soudní dvůr.

STRÁNKY:


PŘÍSPĚVKY:

  • OSN - série vlajky - iszo - 24.10.2018
    Poté, co jsem se před léty vrátil ke sbírání známkových zemí, tak...

Mezinárodní olympijský výbor – snadné sesbírat kompletně

Dnes jsem rozšířil informace v menu MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE . Vytvořil jsem abecedně řazenou tabulku s kódy a zkratkami těchto ZZ včetně počtu vydaných známek a let emisní činnosti (k 31.12.2014). Také jsem přidal odkazy, kde v katalozích lze známky nalézt. U Suverénního řádu maltézských rytířů mám online odkaz .

Mezinárodní organizace byly pro mne zpočátku na pokraji zájmu sbírání ZZ. Dle katalogů jsem zjistil, že produkce většiny z nich je velmi malá a rozhodl se takové sesbírat kompletně. Oproti poslednímu FAZZ z roku 1986 přibyla ve Švýcarsku vydání pro MOV. Celkem dosud bylo vydáno 6 služebních známek. Jejich katalogová cena včetně FDC v té době činila 30 Euro.
Pokračování textu Mezinárodní olympijský výbor – snadné sesbírat kompletně