1-024 Černá Hora

0
0

MONTENEGRO

(aktualizováno – březen 2024)

Černá Hora na mapách Google
Černá Hora na mapách Google
Wikipedie

Vývojové etapy a místní vydání:
.

ČERNÉ HORA – území, zahraniční poštovní úřady
ČERNÁ HORA, knížectví, {1Florin=100Novcic} 1874
ČERNÁ HORA, knížectví, {1Korona=100Haller} 1902
ČERNÁ HORA, knížectví, {1Korona=100Para} 1907
ČERNÁ HORA, království, {1Perper=100Para} 1910
ČERNÁ HORA, Bordeaux, 1916
ČERNÁ HORA, rakousko-uherská okupace, {hal} 1917
ČERNÁ HORA, Gaeta, 1919 (priv.)
ČERNÁ HORA, italská okupace, {Din} 1941;
později – {1Lira=100Centesimi}
ČERNÁ HORA, německá okupace, {1Lira=100Centesimi} 1943;
{1Říšská Marka=100Pfenig} 1944
ČERNÁ HORA, Cetinje, {Lira} 1945
JUGOSLÁVIE, povinně příplatková (surtax) zn. pro fed.rep. Černá Hora, 1981,85,93
JUGOSLÁVIE, neofic. příplatková (surtax) vydání v Černé Hoře, 2001-4
JUGOSLÁVIE, oficiální vydání pro Černou Horu, 2002 {Eur}
SRBSKO A ČERNÁ HORA, ofiiální vydání pro Černou Horu {Eur} 2003
ČERNÁ HORA, separátní vydání, 2005
ČERNÁ HORA, nezávislá republika, 2006

Na současném území Černé Hory platily také známky následujících ZZ: Jugoslávie, Kotor, Království Srbů Chorvatů a Slovinců, Osmanská říše, Rakousko-Uhersko, Srbsko a Černá Hora. Seznam známek Černé Hory najdete na serveru {StampWorld}.

 


Další informace a ukázky:

 


 

území ČERNÉ HORY, ZAHRANIČNÍ POŠTOVNÍ ÚŘADY

Před vznikem Černé Hory platily na tomto území známky Osmanské říše. Jejich místní použití lze dokumentovat poštovními razítky.

Pro zájemce o historické doklady na území Černé Hory doporučuji nádherný exponát Aleksandra Boričiće Poštanska istorija Crne Gore 1799-1916.

Fotogalerii všech osmi výstavních rámů s popisy v angličtině naleznete na webovém archívu původních stránek philaserbia.com –  web.archive.org .

Dle Wikipedie fungoval v letech 1854-1878 ve městě Antivari (dnes Bar) poštovní úřad rakouské společnosti Lloyd.

Pro frankování se používaly známky rakouské Levanty.

 

ČERNÁ HORA, BORDEAUX, 1916

Dne 5. ledna 1916 podnikla rakousko-uherská armáda úspěšnou ofenzívu na území Černé Hory a během dvou týdnů byly černohorské síly poraženy. Král Nikola I. prchá ze země. Nejprve do Itálie a následně nachází azyl ve francouzském přístavu Bordeaux. Pro služební potřebu bylo 11 francouzských známek s nominály 5c až 1Fr (vydaných v letech 1900-06) opatřeno černými víceřádkovými přetisky  “S.P. du M. /  Bordeaux” = Service Postal du Monténégro – Bordeaux. Tyto přetisky nebyly nikdy oficiálně uznány francouzskou administrativou a následně byly postaveny mimo zákon. Proto tyto služební známky mohly být  použity v období 6. – 27. června 1916. Zda skutečně byly použity na korespondenci není jasné.

Komplet 11 služebních známek (Mi# 99a-l) + 2 štítky (Mi# I,II). Aukce Cherrystone 5.9.2018, Lot 294. Prodáno za 850 USD.
Třetí typ štítku (Mi# III)

Mezinárodní korespondence adresovaná Černé Hoře byla zároveň přesměrována do Bordeaux. Dopisy byly opatřeny speciálními štítky, které měly být vráceny odesílateli. Celkem jsou známy tři typy takových štítků:
černé na namodralém papíře s nápisem
RETOUR A L’ENVOYEUR  …” = “návrat odesílateli …”
černá na oranžovém papíře s nápisem “LE DESTINATAIRE N’A PU ETRE ATTEINT …” = “příjemce nenalezen …”
modrá na bílém papíře s černohorským erbem a nápisem “MONTENEGRO (SERVICE DES POSTES EN FRANCE) / RETOUR A L’ENVOYEUR / LE DESTINATAIRE N’AYANT PU ÊTRE TOUCHÉ” = “Černá Hora (Pošta ve Francii) / návrat odesílateli / adresát odmítl přijmout.

Zachovaná korespondence je velmi vzácná (údajně se zachovaly jen 4 dopisy). Na internetu jsem zatím nalezl pouze 3 dopisy se štítky.

Popis z aukce Cherrystone 11.7. 2007, Lot 1524: 1916 Official Return stamps, two diff. with black inscriptions “Le Destinataire N’a Pu Etre Atteint” (orange) and “Retour a L’Envoyeur” (gray blue), each with “S.P du M.” (Service Postal du Montenegro), both affixed on cover from Sarajevo to Plevlje, franking removed by censor (“Marke von der Zensur Abgelost”), with Military cachet and Petrograd censor on back, various defects, but extremely rare memento of the Balkan Front during WWI, illustrated in the Neues Handbuch der Briefmarken (1962). Neprodáno.

Popis z aukce SFK auctions 21.12. 2013, Lot 702: 1916 Bordeaux issue: Letter from Montenegrin Consulate in Venice with 10 c appropriate franking sent to Cetinje with temporary Montenegrin government in Bordeaux labels in orange and green-blue. Letter was sent on 14 May and returned undelivered on 29 July because Montenegro was occupied and postal traffic was stopped. Arrival cancel in return post office in Venice is over Bordeaux label which guarantees that those unique postal labels were really used (Montenegrin government sent them to the Consulate but they were extremely rarely used). Montenegrin postal history supreme rarity, only four letters known with such use. Neprodáno (vyvolávací cena 1100€). Prodáno později na aukci Schuyler J. Rumsey, Sale 74 jako Lot 633, 04/2017 za 700 USD.

Bližší informace k této obálce nemám k dispozici

 

 

ČERNÁ HORA, RAKOUSKO-UHERSKÁ OKUPACE, 1917

Pro obsazená území v Černé Hoře vydalo Rakousko-Uhersko 1. března 1917 dvě známky – přetisky v černé barvě na známkách polní pošty.

Na stejných známkách polní pošty vyšly v roce 1918 horizontální přetisky “Montenegro“. Tyto nebyly uvedeny do provozu. Katalog Michel eviduje použití tohoto přetisku ještě na dalších 26 známkách polní pošty (také modré přetisky známek novinových a doplatní [postage due]). Jejich tržní ceny mohou být na aukcích i 200€ a pro známky s korunovými nominály ceny atakují tisíce Eur.

Známka Mi# XXI v kvalitě ** s certifikátem pravosti. Prodáno za 12.000€ (dvojnásobek vyvolávací ceny) na aukci Viennafil 30.11.2021 (Lot# 2444)

Kromě nesprávně orientovaných jsou známy i přetisky v červené barvě – údajně zkušební tisky. Pro sběratele fiskálních známek doplním informaci, že vyšly přetisky na černohorských fiskálních známkách v místní měně.

Jiří Marek tato vydání eviduje jako známkovou zemi 17-050 ČERNÁ HORA, RAKOUSKO-UHERSKÁ OKUPACE.

 

 

ČERNÁ HORA, ITALSKÁ OKUPACE, 1941

V dubnu 1941 Německo a Itálie společně napadly Černou Horu, Němci z Bosny a Hercegoviny a Italové z Albánie. Němci se později stáhli a ponechali oblast Italům. V červenci vydali okupanti prohlášení o obnovení “loutkového” Království Černé Hory v čele s italským regentem. Následující den vypuklo povstání. Měsíc předtím vyšly známky pro obsazené území. Nejprve přetisky na jugoslávských známkách.

Dopis odeslaný 27.6.1941 z Cetinje do Podgorice frankovaný dvěma známkami ital. okupace

V červnu 1941 vyšly černé nebo červené přetisky také na italských známkách – už s italskou měnou.

Známky Mi# 23-32

Od roku 1942 další následovala přetisková vydání na jugoslávských známkách a přechod na italskou měnu. V květnu 1943 pak vyšly dvě definitivní emise. Tyto známky se dočkaly také přetisků – viz další odstavce. Přehled známek italské okupace Černé Hory naleznete na serveru {StampWorld}.

Lokální vydání: Partyzánské vydání Berane (Ivangrad). Červená nebo fialová různě velká pěticípá hvězda byla aplikována na známkách italské okupace Černé Hory. Další informace najdete na stránkách stampboards.com.

Přetisk na doplatních známkách

Pozn. Za války se město jmenovalo Berane, ale v letech 1949-92 bylo přejmenováno na Ivangrad. Vzhledem k odlehlosti od hlavních center Černé Hory, přítomnosti hor a pouze silničního spojení, patří Berane i dnes k nejméně rozvinutým městům v zemi. Ideální místo s minimálním poštovním provozem, kde nutně potřebujete vydat další známky. Minimálně několik stovek. Stačí, když odkaz o nich prosadíte do katalogu, necháte vyrobit certifikáty a obchodníci mají vyděláno. Můj názor je ten, že nabízené přetisky vznikly až po válce.

Jiří Marek vydání v této sekci eviduje jako známkovou zemi 17-290 ČERNÁ HORA, ITALSKÁ OKUPACE.

 

ČERNÁ HORA, NĚMECKÁ OKUPACE, 1943

Po úspěšné invazi spojenců na Sicíliivylodění v Itálii v roce 1943 došlo k rychlému dobývání italského území. Dne 8. září 1943 Itálie oficiálně kapitulovala. Kontrolu nad italským územím převzala od konce září 1943 až do listopadu 1944 německá armáda. Významný odboj Černohorců pokračoval i za této okupace. Všechny známky německé okupace vznikly přetisky v němčině na definitivních známkách Jugoslávie nebo italské okupace Černé Hory. První přetisková emise na jugoslávských známkách v italské měně vyšla 22. listopadu 1943. Tyto známky se používaly i pro Kotor. Druhá emise s nákladem 1000 ks z 9. prosince 1943 patří mezi nejdražší známky.

Mi# 10I-19I (Chybotisk – nedotištěné “h”). Aukce Edgar Mohrmann. Lot 1674. Vyv.cena 8.500€

Třetí a čtvrtá emise z roku 1944 už mají měnu v říšských Markách.

Mi# 20-28

Kompletní přehled známek německé okupace Černé Hory naleznete na serveru {StampWorld}.

Lokální vydání:
1. Vydání Podgorica 1943. Přetisky – měnový údaj cyrilicí na známkách italské okupace Černé Hory. Údajně i na italských známkách. Zajímavé je, že obálky, které jsem viděl na internetu (s certifikátem) mají shodného odesílatele. Pozor na falza s rozmazanými měnovými údaji na eBay.

Dopis odeslaný z Podgorice 4.12.1943 do Cetinje. Aukce Ferrario 18.7.2020, Lot 2432, prodáno za 300€

2. Partyzánské definitivní vydání Berane (Ivangrad) z roku 1944. Etiketa bez nominální hodnoty zobrazuje partyzána s vlajkou a puškou a je shora a zdola ohraničena dvojjazyčným textem JUGOSLAVIJA.

Jiří Marek vydání v této sekci eviduje jako známkovou zemi 17-300 ČERNÁ HORA, NĚMECKÁ OKUPACE. Druhé vydání Berane popisuje jako nálepku použitou na pozvánkách v květnu 1944 (viz Filatelistický atlas Evropa/Balkán).

 

ČERNÁ HORA, CETINJE

Toto vydání nazývá Jiří Marek 17-430 PODGORICA. Na internetu jej spíše najdete pod názvem CETINJE. Jedná se o přetiskové vydání na známkách italské okupace Černé Hory zhotovené dne 1.března 1945 (některé zdroje uvádějí 7.března). Celkem bylo vyrobeno 7 výplatních, 4 letecké a 2 doplatní [postage due] známky. Přetisky byly provedeny červenou a modrou barvou. Katalogová cena nepoužitých známek je max. 6 Euro, leteckých 15 Euro. Doplatní [postage due] známky mají cenu 500 a 200 Euro.

Komplet vydání vč. doplatních známek – prodejní cena 350 Eur (doplatní [postage due] mají certifikát)

S výjimkou leteckých známek jsou zadní strany známek “vyzdobeny” citáty z básně “Horský věnec”, kterou napsal básník  Petr II. Petrović-Njegoš. Toto už měly i původní definitivní známky italské okupace z roku 1942.

Zadní strana známek

Původní známky bez přetisku stojí pod 5 Euro (s výjimkou 5L = 10Eur), takže zejména přetisky doplatních známek jsou lákavou výzvou padělatelům. Informace jsou přepsány z katalogu Michel.

 

JUGOSLÁVIE, povinně příplatkové (surtax) zn. pro ČERNOU HORU, 1981,85,93

Dle Michel Europa-Katalog Südeuropa byly v letech 1981,1985 a 1993 vydány 3 povinně příplatkové [surtax] jugoslávské známky s platností pouze na území Černé Hory.

Příplatkové zn. Mi# 76 (1981), 98 (1985), 215 (1993)

Používaly se jen krátkou část daného kalendářního roku, v němž vyšly.

Dopis z Kotoru odeslaný 3. října 1981 frankovaný povinně příplatkovou známkou Mi#76 používanou v období 15.8 – 15.10.

 

JUGOSLÁVIE, neofic. příplatková [surtax] vydání v Černé Hoře, 2001-4

Před lety jsem zakoupil známky Černé Hory z let 2001-4, které jsem pak v obecných katalozích nenašel. Jedná se o příplatková [surtax] vydání. Jejich přehled lze nalézt v publikaci “Katalog doplatnih maraka M&M” a jeho autorem je Miroslav Milanović. Dokonce jsem jej nalezl online – na stránkách ja.scribd.com .

Jak je vidět na obrázku, první známka používá ještě měnu DEM, na druhé známce už byla smíšená DEM/EUR. Počínaje třetí známkou už se používaly pouze Eura. Jako příklad použití uvádím filatelistický dopis z výstavy Montenegrofila 2002:

Dopis odeslaný 27.5.2002 z Černé Hory do Bosny

 

 

JUGOSLÁVIE, oficiální vydání pro Černou Horu, 2002 {Eur}

Dne 25.7.2002 byly jugoslávskou poštovní správou oficiálně vydány tři známky pro použití na území Černé Hory. Nemají uvedenou nominální hodnotu ani symbol měny, pouze písmenný symbol.

A= 0.13Eur, R=0.39Eur, E=0.52Eur

Katalog Michel je zařadil až dodatečně a proto mají kódy A3082 až C3082. Tyto známky měly platnost na celém území Srbska a Černé Hory. Toto vydání nazývá Jiří Marek 17-490 ČERNÁ HORA (JUGOSLÁVIE).

 

 

SRBSKO A ČERNÁ HORA, oficiální vydání pro Černou Horu, {Eur} 2003

Během krátké existence státního útvaru Srbsko a Černá Hora vyšlo pár známek pouze s měnou v Eurech určených převážně pro použití na území Černé Hory. Katalog Michel uvádí celkem dvě známky z 15.9.2003:

Mi# 3143-4

Do obrázku je přidáno logo poštovní služby Černé Hory a text “Posta Crne Gore”. Toto vydání nazývá Jiří Marek 17-520 ČERNÁ HORA (SRBSKO A ČERNÁ HORA). V katalogu jsem nalezl ještě jednu známku s měnovým údajem pouze v Eurech. Jedná se o “vánoční” vydání z 5. prosince 2003.

Mi# 3167

I když tento exemplář neobsahuje logo černohorské pošty, mohli bychom ho k tomuto vydání řadit také.

Známky soustátí Srbsko a Černá Hora byly většinou vydávány s duálním měnovým údajem v Nových dinárech a Eurech. V období federace však byly vydány dvě známky s nízkým nominálem 0.50, ale BEZ uvedení měnového údaje. Obě jsou z února 2005 a mají katalogová čísla Mi# 3235 a 3236.

Mi# 3235, 3236

Takže bychom je teoreticky mohli řadit mezi Eurová vydání pro Černou Horu. Tak, jako to aktuálně uvádí i online databáze {StampWorld}. Katalog Michel zase uvádí měnu ND (nový dinár). Zkusil jsem nalézt použitý doklad. Pro známku #3235 jsem na internetu nalezl příklad použití na pohlednici odeslané v rámci Srbska a frankované tedy v celkové hodnotě 13 ND:

Pohlednice Sokobanja – Bečej

Pro známku #3236 jsem zase nalezl fragment dopisu z roku 2005, který byl odeslán v rámci Srbska a byl frankován 16,50 ND.

Dopis odeslaný 23.2.2005 z Bele Crkve do města Novi Sad

Takže to pro obě známky 0.50 bez měnového údaje vypadá spíše na vydání pro Srbsko, než pro Černou Horu. Toto (pro Mi# 3235) potvrzuje i archivní přehled na oficiálních stránkách srbské pošty ( na adrese www.posta.rs ), který uvádí měnu Din.

 

 

ČERNÁ HORA, SEPARÁTNÍ VYDÁNÍ, 2005

Ještě před vyhlášením samostatnosti Černé Hory, začala již v prosinci roku 2005 vydávat černohorská poštovní služba výplatní známky pouze pro území Černé Hory.

Známky Černé Hory Mi# 100-103

Známky obsahují logo černohorské poštovní služby. Celkem v této etapě vyšlo dle katalogu Michel 22 známek.

 

 

ČERNÁ HORA, NEZÁVISLÁ REPUBLIKA, 2006

Po vítězném referendu v květnu 2006 byla následně dne 3.června vyhlášena nezávislá republika Černá Hora. Zároveň se 28. června 2006 Černá Hora stala novým členským státem OSN.

R dopis z Černé Hory do Irska (2012)

Stručný přehled vydaných známek od roku 2005 naleznete na oficiálních stránkách Pošte Crne Gore.

Zdroje: Katalogy Michel Europe, Wikipedie, aukční servery, uvedené www stránky, fotoarchív autora a další …

 

STRÁNKY A PŘÍSPĚVKY : **************************************************************************************************************

 


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CZ/SK NEZÁVISLÝ BLOG * GEOGRAFICKÁ FILATELIE * ASFE * STAMPS * STAMP ISSUING ENTITIES * GEOGRAPHIC PHILATELY