1-093 Makedonie
1-141M Severní Makedonie

0
0

MACEDONIA , NORTH MACEDONIA

(aktualizováno – září 2023)

 

Mapka Makedonie z r.2000, kde jsou patrná podobně nazvaná území v Řecku
Severní Makedonie na mapách seznam.cz

 

Wikipedie

Vydání známek na území Severní Makedonie jsou podrobně popsána v publikaci Filatelistický atlas – Evropa / Balkán. Na tomto území nejprve platily známky Osmanské říše. Z počátku 20. století jsou známa vydání známek revolučního výboru. Další známky s textem “Makedonie” vyšly v době německé okupace za II. světové války. Po rozpadu Jugoslávie vycházely od roku 1991 známky pro samostatnou Makedonii. Název nebyl uznán Řeckem. Proto byla země v roce 2019 přejmenována na Republiku Severní Makedonie.

 

Vývojové etapy a místní vydání:

 

 

území Makedonie, Osmanská říše
území Makedonie, vydání revoluční organizace
území Makedonie, osmanské poštovní úřady, návštěva sultána 1911
Makedonie, německá okupace
Jugoslávie, příplatkové [surtax] známky pro rep. Makedonii 1986-91
Makedonie, příplatkové [surtax] známky platné před poštovními,
{1Jugoslávský  Din = 100Para} 1991; {1Maked. Denár = 100Deni} 1992
Makedonie, poštovní známky {1Mak. Denár = 100Deni; 1:1 k Jugoslávský Din} 1992
Makedonie, poštovní známky {1Nový Mak. Denár = 100Deni; 1:100} 1993
Severní Makedonie 2019


Další informace a ukázky:
území Makedonie, Osmanská říše

V období existence Osmanské říše bylo v provozu na území dnešní Severní Makedonie více, než 25 tureckých poštovních úřadů. Nejstarší byl ve městě Uskub (Skopje) už od roku 1865.

Osmanské známky použité na území Makedonie

Pro příklad uvádím osmanská razítka z lokalit: Kavadarci, Monastir (dnes Bitola), StrugaUskub (dnes Skopje).

V seznamu rakouských poštovních úřadů v Levantě jsem nalezl dva konzulární poštovní úřady:
– Üsküp (Salonich Ü), který byl provozován mezi léty 1903(?)-12(?).
– Monastir (Salonich M), který byl v provozu v letech 1900(?)-12(?).
Bližší informace mi nejsou známy.

území Makedonie, vydání revoluční organizace

Koncem 19. století byla založena Vnitřní makedonská revoluční organizace (BMPO). V souvislosti s ní se na filatelistickém trhu objevilo na počátku 20. století několik vydání. Některé z nich bývají připisovány tzv. Kruševské republice. Ta  krátce existovala během srpna roku 1903 po  Ilindenském povstání  na makedonském území.

Vydání z roku 1902 (nekompl.)
Kompletní vydání z roku 1906, Mi I-VII

území Makedonie, osmanské poštovní úřady, návštěva sultána 1911

Příležitostné známky k návštěvě sultána Mehmeda V. vzniklé přetiskem na osmanských výplatních známkách. Celkem 4 přetisky, z čehož USKUB (Skopje) a MONASTIR (Bitola) jsou města v dnešní Severní Makedonii.

Makedonie, německá okupace

Německá okupace Makedonie trvala od 8. srpna do 13. listopadu 1944. Osm bulharských poštovních známek bylo 30. října 1944 přetištěno třiřádkovým textem v cyrilici.

Patrně filatelistický dopis ze Skopje do Sofie (1944)Jugoslávie, příplatkové [surtax] známky pro rep. Makedonii 1986-91

Dle Michel Europa-Katalog Südeuropa bylo v letech 1986 až 1991 vydáno více než 20 povinně příplatkových [surtax] známek Jugoslávie. Platnost byla pouze na území Makedonie.

Příplatkové zn. Mi# 124,131 (1987) a 157 (1988)

Jsou to katalogová čísla (Michel Jugoslávie – surtax): 112, 124, 131, 138, 142, 148, 149, 151, 157, 183-5, 191, 195-8, 200-3, 206-7.Makedonie, příplatkové známky [surtax] vydány před poštovními, 1991-92

Nezávislost Makedonie byla po rozpadu Jugoslávie prohlášena 15.září 1991. Ještě dříve, než vyšla skoro po roce dne 8.září 1992 první výplatní známka samostatné Republiky Makedonie, bylo nejprve vydáno 21 příplatkových známek. Zpočátku v jugoslávské měně (Mi# 1-10), od května 1992 v nové makedonské měně.

Surtax –  Mi# 1 (1991)Makedonie, {1Nový Mak. Denár = 100Deni; 1:100} 1993
Doporučený dopis ze Skopje do Itálie s přích. razítkem (2011)Severní Makedonie - 2019

Z pohledu geografické filatelie došlo v Makedonii na počátku roku 2019 ke dvěma zajímavým událostem:

1) Z hlediska národnostního složení patří dvoumiliónová Severní Makedonie mezi nejméně homogenní země v Evropě. Makedonců je zhruba 64%. Výraznou národnostní skupinu tvoří Albánci, kterých je 25% a žijí hlavně v oblastech podél hranic s Albánii a Kosovem. Stále dochází k národnostním nepokojům. Jedním z významných kroků vlády pro zklidnění situace bylo oficiální uzákonění albánštiny coby druhého úředního jazyka v zemi – v lednu 2019. Dle zpráv na stránkách Severomakedonské pošty došlo také k jednání nejvyšších představitelů Severomakedonské a Kosovské pošty v Prištině o nových vztazích s Albánci.

2) Po vyhlášení nezávislosti na Jugoslávii v roce 1991 se nový název země shodoval s názvem území v severním Řecku. Řecko ihned protestovalo a blokovalo účast republiky Makedonie v mezinárodních strukturách. Takže např. v roce 1993 vstoupila Makedonie do OSN, ovšem pod názvem The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM). Situaci se podařilo vyřešit až v roce 2018 podpisem Prespanské dohody o změně názvu na Republika Severní Makedonie. Dohoda byla řeckým i makedonským parlamentem ratifikována v lednu 2019.  Administrativní změna proběhla dne 12. února 2019.

S ohledem na obě výše jmenované události vyšlo dne 19. až 21. března 2019 celkem 8 známek už s trojjazyčným makedonsko-albánsko-anglickým novým názvem země: “Република Северна Македонија” / “Republika e Maqedonisë së Veriut” / “Republic of North Macedonia”.

Známky obsahují velmi různorodé motivy i nominály. Celkem vyšly 4 emise známek: známé osobnosti, domácí zvířata, věda a objevy, astronomie. Byla vydána i pěkná FDC. Poštovní razítka i popisky obrázků jsou na nich dvojjazyčná (makedonsko-albánská).

Severomakedonská pošta zveřejnila i kompletní ediční plán pro rok 2019, takže příležitostí získat nové známky bude letos ještě dostatek (plánuje se 15 dalších emisí).

Převzto z www.posta.com.mk

 

Protože nový název země uvedený na známkách je akceptován i na mezinárodní úrovni (včetně OSN a UPU) a také je možné doložit použití nových známek v poštovním provozu (kritérium dle FAZZ), přidal jsem si pro Republiku Severní Makedonie novou známkovou zemi 1-141M Severní Makedonie.

 

Doplněno 18. června 2019: Dnes mi dorazila krásná obálka ze Severní Makedonie. Byla odeslána už 17.května, ale zatoulala se po Evropě. Naštěstí byla zaslána doporučeně. Mé poděkování patří panu Gruevskému z Bitoly, který ji krásně naaranžoval a neúnavně kontroloval trackinfo, zda se neztratila.

 

 


 

Kromě zařazených se mi ve fotoarchívu nashromáždily časem i další známky (nálepky,kolky) vztažené k Makedonii. Máte-li o nich nějaké informace, napište.


 

Zdroje:  Výše uvedené publikace, fotoarchív autora a Petra Guni, Wikipedie, colnect.com, aukční servery, internet a další …

 


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CZ/SK NEZÁVISLÝ BLOG * GEOGRAFICKÁ FILATELIE * ASFE * STAMPS * STAMP ISSUING ENTITIES * GEOGRAPHIC PHILATELY