2-031 Buchara

(doplněno – leden 2022)

Nádherný obrázek ze stránek Fischer.cz

 

Přehled vydání :

 

Bucharský emirát, pošta Ruska a RSFSR
Bucharský emirát, klasické privátní vydání 1886 (brána mešity)
Bucharský emirát, konzulární pošta v Afghánistánu
Bucharská lidová republika, pošta RSFSR
Bucharská lidová republika, kolkové známky
Bucharská lidová republika, basmačské vydání (Východní Buchara)
Bucharská lidová republika, kurýrní (koňská) poštovní služba
Bucharská lidová republika, charitní známky
Bucharské území, pošta SSSR
Bucharské území, pošta Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu
Bucharské území, moderní bogusy

Pro bucharské území se snažím podchytit poštovní i nepoštovní vydání pro období zhruba od roku 1875. Na internetu jsem našel dvě detailní mapy Buchary. Nejprve velkou mapu z počátku 20. století – na Wikimedii . A tamtéž také jednu krásnou starší, ještě z doby Bucharského emírátu zachycující hlavně jižní oblast.

 


Bucharský emirát, pošta Ruska a RSFSR
Mapa z roku 1879 (Arrowsmith). Zdroj: www.e-rara.ch

Už před vznikem BNSR byla Buchara dlouhá léta ruským protektorátem. Na tomto území tak vzniklo postupem času několik ruských poštovních a telegrafních úřadů. Zde se samozřejmě pro frankování používaly nejprve běžné ruské výplatní známky a následně i známky RSFSR.

Zajímavé historické skutečnosti si můžete přečíst v knize Seymoura Beckera RUSSIA’S PROTECTORATES IN CENTRAL ASIA, Bukhara and Khiva 1865-1924 (2004).

Tématu pošt v období ruského protektorátu se věnuje příspěvek Pošty Bucharského emirátu z července 2018. Jsou v něm doplněny nebo upřesněny již známé údaje z Markova Atlasu Asie.

 

 


Bucharský emirát, klasické vydání 1886 (brána mešity)

Málo známé vydání, uváděné např. v Melvillově Phantom Philately (1923).

Nominál 65 pul

Celkem vyšly 3 barevné varianty se stejným motivem. Reálné exempláře z roku 1886 jsou extrémně vzácné. Pro zájemce o toto vydání doporučuji publikaci Wolfgang Baldus: The Classic Postage Stamps of Bohkara (2001, Munich, Germany). Další podrobnosti naleznete na konci článku Pošty Bucharského emirátu z července 2018.

 

 


Bucharský emirát, konzulární pošta v Afghánistánu
Dobová pohlednice Mazar-iSharif (publikace Roberta Jacka)

Bucharské konzulární poště v Afghánském příhraničním městě Mazar-i-Sharif je věnován příspěvek Afghánistán – bucharský konzulát 1920 .

 

 


Bucharská lidová rep., pošta RSFSR

Бухарская народная советская республика
Wikipedie (BNSR)

Mapa_BNSR
Mapa BNSR z adresy dic.academic.ru

I po vzniku lidové sovětské republiky platily na Bucharském území ruské známky. Podařilo se mi nalézt dva poštovní doklady z těch dob. Prvním je poštovní převod peněz, konkrétně 5.000 rublů z Nové Buchary do města Věrchněuralsk. Následně v listopadu vrácený zpět. K frankování byly použity známky v celkové hodnotě 100 rublů. Odchozí razítko z Nové Buchary je ze dne 16.10.1920. Doklad pochází původně z kolekce Vadima Ustinovského.

Druhý doklad jsem nalezl v časopise Rossica, konkrétně ve článku TURKESTAN 1918-1923: A POSTAL HISTORY REVIEW (autoři Alexander Epstein & Robert Taylor). Zde je popsán doporučený dopis z Nové Buchary ze dne 28.8.1922, odeslaný do Samary. Příchozí razítko z 8.9.1922. Odpovídající sazba byla tehdy 150.000 rublů. Díky hyperinflaci se 3-kopějková známka centrálně přeceňovala na 30.000 rublů. Další tři známky (1x20k +2x 3r50k) byly přeceněny místně.

Zadní strana
Přední strana

Tuto obálku jsem náhodou objevil na starší aukci Cherrystone. Jednalo se o aukci v únoru 2012 a tehdy se za vyvolávací cenu neprodala.

 

 


Bucharská lidová rep., kolkové známky

V ruském tisku se na počátku 90. let minulého století objevila teorie, že bucharské kolky mohly sloužit i k poštovním účelům (coby novinové známky). Od té doby se tyto kolky těší oblibě sběratelů známkových zemí. Podrobné informace o nich najdete např. v ruských časopisech Filatelija. Já zde uvádím stručný výčet bucharských kolků s oceněním v Librách řazený dle nominálů převzatý z vydání Russia revenues (Barefoot 2004):

Buchara_kolky_Barefoot

Ukázky exemplářů špičkových sběratelů si můžete prohlédnout v příspěvku Zajímavá Buchara na aukci Cherrystone 13.4.2016.

 

 


Bucharská lidová rep., basmačské vydání (Východní Buchara)

Málo známé, pravděpodobně spekulativní přetiskové vydání z roku 1922.

Celkem je popisováno více, než 20 různých podkladových známek. Nejen ruských, ale  také Ázerbajdžanských a Perských. V červnu 2018 jsem publikoval příspěvek Známky Basmačského povstání (Východní Buchara) .

 

 

 


Bucharská lidová rep., vydání pro koňskou poštovní službu

V roce 1923 (některé prameny uvádějí rok 1924) vyšly tři definitivní známky, speciálně pro vnitrostátní účely kurýrní poštovní služby, mezi jednotlivými vilajety BNSR (zdroj = ruská Wikipedie).

cherrystone_2014_06_lot1388
Známky 1r, 5r, 3r z aukce Cherrystone 6/2014

Popis jednotlivých známek:

1 rubl žlutá, bílý papír,
minaret Kaljan (Kalon)

3 rubly olivově zelená, šedavý papír,
medresa Mir-i Arab jako na kolku 3rub

5 rublů šedomodrá, šedavý papír,
orientální motiv jako na kolku 5kop

Známky se vyskytují bez lepu i s lepem, mají zoubkování 11½. Na okraji tiskového listu jsou bez zoubkování. Vyskytují se velmi vzácně.

V časopise Sovětský filatelista z r. 1924 je zmíněna informace o plánovaném vydání celkem 8 hodnot (1rub – 75rub), z nichž se realizovaly jen 3 výše uvedené. Zřejmě proto, že již 19.9.1924 bylo odhlasováno připojení k Sovětskému svazu a následně dne 27.10.1924 bylo území bývalé BNSR rozděleno mezi Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán.


Doplněno 25.6.2018: Zaznamenal jsem dva výskyty bucharských známek z roku 1923 na ústřižcích s textem. V obou případech se jedná o jednorublové známky. Pro jejich označení bylo použito kruhové (pečetní?) razítko s orientálním motivem. Na fragmentu je vidět ruský text “ПОЧТО”, tj. začátek slova “poštovní”.

Nebylo tedy použito oválné razítko pro kurýrní poštovní službu. Text je vždy strojově tištěný a je v ruštině. Fotografie mi poskytl pan Mramornov.

Dovolím si vyslovit odvážné hypotézy:

1. Známky kurýrní pošty se mohly používat i pro zásilky tiskovin. V takovém případě se používalo kruhové razítko.

a nebo

2. Po skončení platnosti známek kurýrní pošty na podzim 1924 (myšleno po zániku BNSR) se nepoužité známky vypotřebovaly pro zásilky tiskovin. Asi proto se jich zachovalo tak málo.

Názor, že toto kruhové razítko bylo používáno pro doručování tiskovin, nebo dokonce sloužilo k fiskálním účelům mi loni napsal pan Mičánek.


Více se o známkách kurýrní pošty dočtete v pojednání nazvaném První článek o známkách Buchary z roku 1924 z listopadu 2017. Ukázky exemplářů špičkových sběratelů si můžete prohlédnout v příspěvku Zajímavá Buchara na aukci Cherrystone 13.4.2016.

 

 


Bucharská lidová rep., charitní známky

Poměrně málo známé vydání pěti příplatkových známek z roku 1924.

Další podrobnosti naleznete v příspěvku Buchara – charity stamp, který jsem publikoval v červnu 2018.

 

 


Bucharské úz., pošta SSSR

Po roce 1925 bylo území Bucharské lidové republiky rozděleno mezi tři sovětské svazové republiky – Tádžickou, Turkmenskou a Uzbeckou, jak je zobrazeno na dobové francouzské mapě. Navíc některá stará města dostala nová jména (Leninsk, Stalinabad).

Bucharské území na mapě nazvané Turkestan (1935) z webu davidrumsey.com

I s nástupem Sovětského Svazu se dále používala některá razítka  ještě z dob Ruska.

KL ze Staré Buchary do Moskvy z června 1928

Další doklad ze SSSR – o 40 let později  – dopis z Bucharské oblasti do Leningradu.

 


Bucharské úz., pošty Tádžikistánu,Turkmenistánu,Uzbekistánu
Uzbecká pohlednice z Buchary (Buxoro) z roku 2013

 

 


Bucharské úz., moderní bogusy

A v poslední sekci malé varování + něco pro pobavení. Po roce 1925 už Buchara vlastní známky neprodukovala. Nicméně, i tak se můžeme setkat s moderními bogusy. Významný podíl na nich má Bruce Henderson z Nového Zélandu, známý výrobce mnoha popelek (cinderella stamp), např. fantazijního sultanátu Occussi-Ambeno. Viz reklamní text:

Převzato z The Philatelic Markings Identifier

Samozřejmě, že i konzulát vymyšleného útvaru “Khanate of Bokhara” umístil na Zélandu: BOKHARA CONSULATE, PO Box 3189, Auckland, New Zealand 1140.. Produkci jeho popelek naleznete na webu angelfire.com :


 

Velmi zajímavý a osobitý cestopis po starobylém centru města Buchary naleznete na stránkách youtube.com. Pouť do střední Asie podnikl v roce 2019 známý cestovatel – pan Tomáš Urbaník z Opavy.

 


STRÁNKY A PŘÍSPĚVKY : **************************************************************************************************************
 • Ako určiť pravosť Buchary ... 16.7.2018 ~ 13.5.2022
  HOW TO IDENTIFY GENUINE BUKHARA STAMP (doplněno - květen 2022) Napodobeniny známok sa vyskytujú už…
 • **************************************************************************************************************
 • Pošty Bucharského emirátu ... 2.7.2018 ~ 14.3.2023
  POST OFFICES IN THE EMIRATE OF BUKHARA (doplněno - březen 2023) [caption id="attachment_4448" align="aligncenter" width="500"]…
 • **************************************************************************************************************
 • Známky Basmačského povstání (Východní Buchara) ... 27.6.2018 ~ 14.7.2022
  THE STAMPS OF THE BASMACHI REVOLT ( EASTERN BUKHARA ) (doplněno - prosinec 2020) O…
 • **************************************************************************************************************
 • Buchara – charity stamp ... 23.6.2018 ~ 17.3.2023
  BUKHARA - CHARITY STAMP (doplněno - březen 2023) Ve svém prvním bucharském příspěvku z dubna…
 • **************************************************************************************************************
 • První článek o známkách Buchary z roku 1924 ... 14.11.2017 ~ 8.1.2021
  THE FIRST ARTICLE ABOUT BUKHARA STAMPS FROM 1924 (doplněno - červen 2018) Díky vstřícné pomoci…
 • **************************************************************************************************************
 • Afghánistán – bucharský konzulát 1920 ... 24.7.2016 ~ 18.5.2023
  AFGHANISTAN - CONSULATE OF BUKHARA 1920 (doplněno - květen 2023) V červnu roku 2016 se…
 • **************************************************************************************************************
 • Zajímavá Buchara na aukci Cherrystone 13.4.2016 ... 28.4.2016 ~ 17.3.2023
  INTERESTING BUKHARA AT THE CHERRYSTONE AUCTION - APRIL 13, 2016 (doplněno - květen 2021) Tento…
 • **************************************************************************************************************

Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---

2 komentáře u „2-031 Buchara“

 1. Povzbuzen úspěchem replik Chorezmu se tajvanský výrobce pustil do napodobenin vzácných známek Buchary. Zde bych však potenciální zájemce z řad čtenářů upozornil na některé z chyb, aby si nekoupili tyto “známky” Bucha-cha-ry. Třeba, že na třírublové známce rozhodně není správná barva a na pětirublové je chybné razítko. Zajímavé je, že pro popis země v nadpisu aukce nepoužil anglický přepis pro Bucharu, ale pojmenování používané v bývalém východním bloku. Takže je jasné, kde se inspiroval a na koho cílí. Uvidíme, kam až se i tak cena vyšplhá… 🙂

 2. Minulý týden jsem na eBay zahlédl nabídku na fiskální známku z Buchary. Takovou jsem ještě neviděl a ani katalogy ji nezmiňují. To se mi zdálo divné a navíc písmo na známce mi připomínalo spíše hebrejské. Požádal jsem o pomoc Petera Valdnera, který má bohaté zkušenosti a také kontakty po světě. Za chvíli mi potvrdil, že text je uveden v Jidiš. Navíc mi poslal i překlad. Děkuji mu tímto za pomoc ! Na známce je text KULTURNÍ FOND a dále jména tří židovských spisovatelů, kteří publikovali v jidiš: Mendele Mocher Sforim, I. L. Peretz a Sholem Aleichem. Všichni tři zemřeli mezi lety 1915-17. Pravděpodobně je to nálepka za dobročinný příspěvek a pochází z konce 2. dekády 20.století. V Evropě tou dobou zuřila válka, takže bych viděl původ spíše v USA. Ale to je jen spekulace. Hned jsem napsal prodejci dotazy proč uvádí, že známka je z Buchary a dle jakého katalogu. Dále, že písmo jidiš není pro tuto oblast typické. Ten se však nenamáhal s odpovědí. Protože už tam měl příhozy a další mu ještě přibyly. Za mne palec dolů. 🙁

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *