LEVANTA [Asie]

(doplněno – duben 2021)

OBLAST

( 29 ZZ )

 

2-005
Fr.
21-480
ALAVITSKO
(1925 – 30) ⇒ LATAKIE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-007
Fr.
21-500
ALEXANDRETTA
(1938) ⇒ HATAY
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[BigBlue1840-] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-024
Fr.,Rus.
21-370~380
BEJRÚT
(1905,1909) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{colnect} ….
2-040
Rus.
21-220
DARDANELY
(1909) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[DCStamps] [VÝVOJ-ZZ]
{colnect} …..
2-062
Tur.
21-510
HATAY
(1939) ⇒ TURECKO
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[DCStamps] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-080

21-680~710
IZRAEL
(1948 – )
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-081
Rus.
21-560~570
JAFFA
(1909) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{colnect} …..
2-085
Fr.,It.,Rus.
21-540,550,660
JERUZALÉM
(1909 / 1948) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE / IZRAEL
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{colnect} …..ffff
2-093

21-650
JORDÁNSKO
(1949 – )
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-103
Rus.
21-230
KERASUND
(1909) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[DCStamps] [VÝVOJ-ZZ]
{colnect} …..
2-106
Fr.,Tur.
21-320~360
KILÍKIE
(1919 – 22) ⇒ TURECKO
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[DCStamps] [VÝVOJ-ZZ]
{colnect} …..
1-071
Gru.,It.,Pol,Rum., Rus.,…
21-160~210
KONSTANTINOPOL
(1896 – 1923) ⇒ TUTECKO
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[DCStamps] [VÝVOJ-ZZ]
{It.}…..{Pol.}…..{Rum.}
2-118
Br.,-
21-010~030
KYPR
(1880 – ) >SEVERNÍ KYPR
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[BigBlue1840-] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-122
Fr.
21-490
LATAKIE
(1931) ⇒ SÝRIE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
8-004
Br.,Fr.,It.,Něm., Rak.,Rus.
21-100~150, 460
LEVANTA
(186x – 1923) ⇒ TURECKO, …
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{Br.}…..{Fr.1}…..{Fr.2}…..{It.}…..{Něm.}…..{Rak.}…..{Rus.}
2-123
Fr.,-
21-440~450
LIBANON
(1924 – )
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-123M
Br.
21-260
LONG ISLAND
(1916) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{ ??? } …..
2-146

21-060
OSMANSKÁ ŘÍŠE
(1863 – 1920) ⇒ TURECKO, …
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[BigBlue1840-] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-150
Br.,Eg.,Jor.,Tur, OSN,-
21-580~600, 640, 670, 720~740
PALESTINA
(1918 – )
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-166
Rus.
21-240
RIZE
(1909) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[DCStamps] [VÝVOJ-ZZ]
{colnect} …..
2-168
Fr.
21-390
RUAD
(1916) ⇒ KILÍKIE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[BigBlue1840-] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-178
Tur.
21-040~050
SEVERNÍ KYPR
(1973 – )
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-187

21-530
SJEDNOCENÁ ARABSKÁ REPUBLIKA – SÝRIE
(1958 – 61) ⇒ SÝRIE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-189
It.,Rus.,Řec.
21-270~290, 310
SMYRNA
(1909 – 22) ⇒ TURECKO
[WIKI1] [WIKI2] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[DCStamps] [VÝVOJ-ZZ]
{It.} ….. {Rus.} …..
2-196
Fr.,-
21-400~420, 470,520
SÝRIE
(1920 – ) ⇔ S.-VELKÝ LIBANON, SJEDN. ARAB. REP. – SÝRIE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{Sýrie+ T.E.O.}
2-197
Fr.
21-430
SÝRIE – VELKÝ LIBANON
(1923) ⇒ SÝRIE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-208
Rus.
21-250
TRABZON
(1909) ⇒ OSMANSKÁ ŘÍŠE
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[DCStamps] [VÝVOJ-ZZ]
{colnect} …..
2-212

21-070~090
TURECKO
(1920 – )
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[BigBlue1840-] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..
2-220
Br.
21-610~630
ZAJORDÁNSKO
(1920 – 47) ⇒ JORDÁNSKO
[WIKIPEDIE] …..[Poštovní historie] …..[MAPY] …..[ARCHÍV SWH] [VÝVOJ-ZZ]
{StampWorld} …..

Vysvětlivky k tabulce najdete ZDE.

Samotný termín filatelistická Levanta bývá často považován za synonymum pro území patřící Osmanské říši. Takže v různých dobách zahrnoval i území v Evropě a Africe. Pěkně je to shrnuto na stránkách wikimedie Stamps of the Levant.

Z nepřeberného archívu pana Gerbena Van Veldena jsem převzal (s poděkováním tam nahoru) detailně zpracovanou mapu zahraničních poštovních úřadů v celé Levantě.

Oblastí Levanty jsem se zabýval v létě 2015. Zpracoval jsem tabulku ZZ dle FAZZ 1986. Zajímavostí je, že ZZ Konstantinopol tam byla řazena pod Evropou. Je to město dvou kontinentů, tak si lze vybrat. Možná se tvůrci přiklonili k názoru v oblíbeném katalogu Michel, kde i celé Turecko katalog řadí do Evropy. Původní FAZZ jsem zatím rozšířil o ZZ – Long Island.
Zajímal mě vztah mezi poštovními úřady a okupovaným územím dle jednotlivých mocností v různých oblastech. Navíc v závislosti na časové ose. Proto jsem dle údajů z Markova Atlasu Asie ( 2. vydání ) vyrobil tabulku, ve které mohu provádět různé výběry a také různá třídění.

Levanta_XLS_Ivo
Tabulka Levanty + časová osa – Ivo

Pro ty, kteří by chtěli s tabulkou pracovat, případně si ji rozšířit je ke stažení zde:

Levanta_Graf_Ivo

 


Další informace a ukázky:


 

TURECKO - ŘECKÁ OKUPACE V ASII 1919-22

Po skončení 1. světové války patřila Osmanská říše mezi poražené mocnosti. V důsledku toho byla donucena přijmout podmínky stanovené Mudroským příměřím. Detaily včetně zajímavých historických fotografií naleznete v článku “Milestones to peace: the Armistice of Mudros” na webu blog.nationalarchives.gov.uk. V podmínkách příměří byl prý obsažen nárok vítězných sil obsadit strategické místo na území poraženého. V důsledku toho obdržel řecký politik a revolucionář Eleftherios Venizelos rozkaz obsadit Smyrnu, a to s vojenskou podporou Britů. Většinu obyvatel v prosperujícím městě Smyrna v té době tvořili Řekové. Hlavním motivem pro anexi byla ochrana křesťanského obyvatelstva, které bylo Osmany od 1. světové války systematicky masakrováno. Vylodění ve Smyrně dne 15. května 1919 (dle julianského kalendáře platného v Řecku do 1.3.1923 to bylo 2. května) začalo Řecko – tureckou válku. Později Řecko rozšířilo svoji okupaci na větší část západní Malé Asie.

Řečtí vojáci pochodují na nábřeží ve Smyrně v květnu 1919. Převzato z článku Occupation of Smyrna na Wikipedii.

Zpočátku byla vojenská korespondence ze Smyrny zasílána prostřednictvím vojenského sektoru 908, který patřil k první divizi. Dne 2. června dorazil do Smyrny vojenský poštovní sektor 902, který byl dislokován u správy přístavu a časem převzal zajišťování korespondence. Ve městě nebyl v provozu žádný řecký civilní poštovní úřad, a proto občané využívali pro civilní korespondenci pravidelnou armádní komunikaci s pevninským Řeckem. Stejně jako v případě vojenské korespondence byla i ta civilní odesílána bez poštovného. Ovšem příjemci civilní pošty v Řecku pak museli zaplatit dvojnásobnou sazbu.

Proto bylo na základě iniciativy ředitele poštovního sektoru zakoupeno velké množství řeckých známek u obchodníků v místním regionu. Ty byly následně jedna po druhé ručně přetištěny bronzovým razítkem s dvouřádkovým textem “E.T ΣΜΥΡΝΗ” , tj. Ř(ecká) S(správa) Smyrna.

Smyrna, řecká správa 1919, #1 – 3

Řecké katalogy evidují přetisky celkem na 8 výplatních (nominály 1L, 2L, 3L, 5L, 10L, 15L, 20L, 25L) a 2 doplatních (nominály 10L a 20L) známkách. Známky platily pouze jeden den – 13.6. 1919.

!!! POZOR NA VELMI ČETNÁ FALZA !!!

 

Připravuji další informace …

 

Zdroje: Wikipedie, katalog A. Karamitsos – Hellas 2020 (Vol. 3), katalog Vlastos Hellenic territories 2012 (Vol. II), fotoarchív autora, internet a další …


 

STRÁNKY A PŘÍSPĚVKY : **************************************************************************************************************
 • Kypr – 60 let nezávislosti ? ... 16.8.2020 ~ 19.12.2020
  CYPRUS - 60 YEARS OF INDEPENDENCE? (doplněno - prosinec 2020) Dnes je to přesně 60…
 • **************************************************************************************************************
 • Long Island 1916 / Soluň 1916 ... 21.3.2018 ~ 19.12.2020
  LONG ISLAND 1916 / SALONICA 1916 (doplněno - říjen 2020) Turecký ostrov Chustan (nebo také…
 • **************************************************************************************************************
 • Konstantinopol – Gruzínská Levanta 1921 ... 10.3.2016 ~ 23.8.2020
  (doplněno - srpen 2020) Teprve v letošním roce (2016) se mi podařilo sehnat několik těchto…
 • **************************************************************************************************************
 • 1-071 Konstantinopol ... 10.3.2016 ~ 16.4.2021
  [caption id="attachment_391" align="aligncenter" width="500"] Konstantinopol - německá mapa 1905[/caption] Wikipedie Zahrnuje tato vydání: 21-160    KONSTANTINOPOL,…
 • **************************************************************************************************************

Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- kontakt na admistrátora blogu ---

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *