BIOT – konec známkové země ?

0
0

BIOT – FINISHED ASFE ?

(aktualizováno – leden 2024)

V roce 1965 Spojené království oddělilo Čagoské souostroví (předtím patřilo pod Mauritius) a ostrovy Aldabra, Farquhar a Desroches (předtím patřily pod Seychely) a vytvořilo Britské indickooceánské území (BIOT). Účelem bylo umožnit výstavbu vojenských zařízení pro vzájemný prospěch USA a UK. Nový správní celek byl formálně založen jako zámořské území Spojeného království dne 8. listopadu 1965.

První poštovní známky pro BIOT vyšly 17. ledna 1968. Nejprve ve formě přetisků na známkách Seychel.

První poštovní známky pro  BIOT

Druhá emise z října téhož roku (a poté i všechny následující) už byly definitivní a název území byl na známkách uveden kompletně, nikoli zkratkou. Náměty pro známky byly většinou tematicky zaměřeny na tropickou přírodu.

Vybudování první vojenské základny bylo naplánováno na ostrově Diego Garcia na Čagoských ostrovech. Kvůli vojenskému využití bylo mezi lety 1967-73 z ostrovů nuceně vystěhováno asi 2.000 domorodých obyvatel, většinou na Mauritius a Seychely.

Památka na původní osídlení – opuštěný kostel. Pohlednice z 80. let 20. století
Druhá strana pohlednice s krásným otiskem poštovního razítka Diego Garcia.

Základna byla uvedena do provozu v roce 1973. Plány vybudovat další vojenské základny se neuskutečnily. K 10. výročí BIOT vyšel příležitostný geografický aršík.

Poté, co Seychely získaly v roce 1976 nezávislost, byli jim Aldabra, Farquhar a Desroches navráceny. Viz též článek Vnější Seychely. Území BIOT poté obsahovalo už jen Čagoské souostroví. Obyvatelstvo tvořila vojenská posádka a civilní personál základny. Poslední známky byly vydány v březnu 1976 a následně byla pro korespondenci používána vojenská pošta. V roce 1981 získal BIOT statut britského závislého území.

Dopis z FPO na ostrově Diego Garcia odeslaný 01.12. 1986 do Velké Británie. Frankováno poštovní známkou USA.

Emisní činnost byla znovu obnovena v roce 1990. Kromě přírody se na známkách objevují vojenská témata, technika a státně propagační náměty.

Dopis odeslaný poštmistrem z ostrova Diego Garcia 15.11. 1994 panu Polanskému do České republiky. Frankováno třemi známkami BIOT z roku 1990.

 

V roce 2002 získal BIOT statut britského zámořského teritoria. V roce 2016 Británie prodloužila americký pronájem Diego Garcia až do roku 2036. V minulém desetiletí ale zesílil tlak ze strany Mauritijských úřadů, které požadovaly na mezinárodních jednáních navrácení Čagoských ostrovů (a dále např. získáním ostrova Tromelin). Projevilo se to i ve známkové tvorbě – v rámci emise Territorial Claims of Mauritius z roku 2017. Konkrétně známka propagující správu Mauritia nad souostrovím Čagos měla text: “REPUBLIC OF MAURITIUS – CHAGOS ARCHIPELAGO“. Ukázku můžeme vidět na dopise zaslaném 17.07. 2021 panu Polanskému z Mauritia (dopis + detail známky) .

Dne 22. května 2019 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci (návrh byl schválen většinou hlasů, 116 hlasů pro a 6 proti; 56 států, včetně Francie a Německa, se zdrželo hlasování), v níž potvrdilo, že Čagoské souostroví tvoří nedílnou součást území Mauritia – s odvoláním na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora z února 2019. Soud v tomto stanovisku dospěl k závěru, že Spojené království je povinno co nejdříve ukončit svou správu Čagoského souostroví. Velká Británie toto rozhodnutí zpochybňuje a neuznává.

V reakci na výše uvedené došlo i ke změně postojů v organizaci UPU. Na kongresu Světové poštovní unie v Abidjanu (Pobřeží Slonoviny) bylo schváleno dne 24. srpna 2021 usnesení o tom, že známky Britského indickooceánského území již nebudou dále uznávány. V tiskové zprávě z 27. srpna 2021 UPU (shodně s OSN) uvedla, že „formálně uznala Čagoské souostroví jako nedílnou součást území Mauritia“ (dle linns.com).

Poslední vydané známky BIOT ?

Pravděpodobně poslední známky pro BIOT vyšly 8. června 2021 – byl to aršík se šesti známkami z roku 2020 s motivem mořské fauny. V odpovědi na stránkách britského parlamentu v září 2021 se uvádí, že na ostrovech budou nadále používány britské poštovní známky. A samozřejmě také známky USA.

Základna a kotvící lodě v laguně ostrova Diego Garcia. Převzato z webu mapy.cz

Dne 3. listopadu 2022 britský ministr zahraničí James Cleverly oznámil, že Spojené království a Mauricius se rozhodly zahájit jednání o suverenitě nad Britským územím v Indickém oceánu s ohledem na nedávné mezinárodní soudní řízení. Oba státy se dohodly, že zajistí pokračující provoz společné americko – britské vojenské základny na Diego Garcia. Na ostrově žije asi 1.000 amerických a 50 britských vojáků, a také zhruba 2.000 civilních zaměstnanců.
V prosinci 2023 otiskl deník Daily Telegraph názor ministra zahraničí Velké Británie na to, že by Británie měla upustit od plánu vrátit Čagoské souostroví. Následně se ve Washingtonu setkali ministří zahraníčí UK a USA a mj. jednali o společné základně na Čagoských ostrovech. Shodli se na tom, že základna hraje zásadní roli pro USA v této oblasti a že USA uznávají suverenitu Británie na BIOT, jak uvedly ve své zprávě noviny Reuters.

V souboji o izolované atoly s celkovou rozlohou 56 km2 a vzdálené více, než 2.000 km od Mauritia vůbec nejde o návrat původních obyvatel po 50 letech, ale o strategickou základnu a americký vliv a dolary.
Vzhledem k nadstandardním vztahům mezi Mauritiem a Čínou mají americké vojenské instituce oprávněné obavy o další osud své základny.

Zdroje: Wikipedie, fotoarchív pana Polanského, stránky CSO, stránky colnect.com, aukční servery, výše uvedené odkazy, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *