Chorezm – vydání známky 5000 rublů

KHOREZM – ISSUE OF A STAMP OF 5000 RUBLES

Po dvou týdnech od mého prvního příspěvku přináším svou další úvahu o známkách z Chivy. Zjistil  jsem skutečnosti, které souvisejí s jejich vydáním, byť tento příspěvek není typicky pouze filatelistický. Zaujalo mne, že u známek s nominálem 500 rublů bývá uváděno: Nebyly uvedeny do poštovního provozu z důvodu inflace a následného desetinásobného zdražení poštovních poplatků.

Ruská Wikipedie o inflaci v Chorezmu

Z toho lze dedukovat, že inflace byla rovněž v poměru 1:10. Protože podobně jak bankovky, tak i státní poštovní známky reprezentují oficiální ceniny.

Vydání bankovek 1921-3

Situaci tedy zkusíme nejprve dokumentovat právě bankovkami Chorezmu z let 1921 a 1922. Ty lze na na aukčních internetových stránkách poměrně snadno najít. Pro  lepší čitelnost budu tisíce v bankovkách oddělovat tečkou. Porovnejme bankovku 10.000 rublů z roku 1921:

a se stejným nominálem z roku 1922:

10000r_1922_Back

Na první pohled mne zaujalo, že na rubové straně bankovky z roku 1922 je uveden text 1 rubl. To by svědčilo o denominaci 1:10.000. Jak do tohoto zapadá zvýšení poštovného pouze 10x ? Budeme potřebovat detailnější zdroje. Informace o bankovkách Chorezmu jsou i volně k dispozici – například na stránkách www.atsnotes.com v sekci Russian central Asia. Tam autor uvádí i katalogová čísla.

Poznámka: U bankovky s1106 jsem tam nalezl překlep – nesprávný popis 10=10.000. Správně má být uvedeno 10=100.000, protože tato hodnota je i na bankovce s1106 vidět.
Zřejmě tedy v roce 1922 nastala první a druhá denominace – myšleno vůči novému rublu . Nejprve byl v roce 1922 poměr starého a nového rublu 1:1000 a následně v průběhu téhož roku 1:10000. To odpovídá rychlé inflaci 1:10 uváděné na Ruské Wikipedii. Při dalším hledání na internetu jsem tento poměr (1:10.000) viděl i na dalších bankovkách z roku 1922. Zpočátku byly v roce 1922 ještě na bankovkách uváděny obě (tj. stará i nová) rublové hodnoty. Později, jak plyne z obrázků, již byly vydávány hodnoty jen v nových rublech. Ještě pozdější bankovky, od roku 1923, již pak měly maximální nominál jen 1000 nových rublů.

Jak toto využijeme pro známky ? Pokud by se podařilo časem blíže zjistit data vydání bankovek, mohli bychom i zpřesnit naše informace o době vydání známky 5000r. Známka Chorezmu č.2 (dle Ljapina) tedy vyšla v době 2. inflačního zvýšení v roce 1922. Později už ne, protože byly zavedeny nové rubly. A před denominací 1:10.000 také ne. Tímto se nám podařilo nezávisle potvrdit rok vzniku známky 5000r v roce 1922. Zajímavé, ne ?

Zneklidňující nové otázky

A. Když vláda již v roce 1922 vydala v Chorezmu nové rubly s 10.000x nižšími nominály, proč známky 5000r Chorezmu, které se údajně používaly v poštovním provozu, nebyly později také vydány v hodnotách nových rublů ? Nová hodnota by byla 50 nových kopějek a známky 5000r přestaly platit. Stihly vůbec uvedení do provozu ?

B. Proč byly známky tištěny jen v malých nákladech v arších 3×3 a pracně razítkovány ? Patrně se předpokládalo malé využití (možná státně propagační). Běžně se frankovalo ruskými a sovětskými známkami, podobně jako za předchozího Chivského chanátu.

Třeba se vydání 5000r známek teprve chystalo, takže známky dodnes zachovalé byly (na rozdíl od již připravených, ale nepoužitých 500r ) zkusmé tisky ? Odpovídala by tomu mnohem vyšší vzácnost známek s nominálem 5000r oproti 500 rublovým. Tato doba byla velmi pohnutá a dokumentů o ní není mnoho. Mohlo také dojít k výměně úředníka zodpovědného za  vlastní známky Chorezmu a jeho nástupce mohl mít jiné priority. Kdo ví ?

C. V názvu mého příspěvku je uvedeno 5000r, ale je zde souvislost i se záhadnou známkou 10000r. Pokud by tato existovala (viz můj první příspěvek o Chorezmu), byla by vydána ve stejné době v roce 1922, jako nominál 5000r. Zajímavá je také spekulace: Proč k prvním známkám 500r nebyly analogicky vydány i 1000r pro doporučenou poštu ? Ty by se jistě podobně jako 500r měly u filatelistů objevit. V tom případě přece šlo o známky již vydané, ale neuvedené do poštovního provozu. Pravděpodobně se tedy myšlenka vydávat známky speciálně pro doporučenou poštu objevila až v roce 1922. Dále vzhledem k přesně 2-násobné sazbě stačilo na doporučený dopis nalepit dvě 5000r známky. Pravděpodobně i proto návrh 10000r už nestihl vstoupit v platnost. Což může být příčinou, že se tyto známky nedochovaly. Nevím, zda se o nominále 10000r zmiňuje ještě kromě pana Lavrova vůbec někdo jiný ? Svůj dopis psal přece pouze 5 let po vydání známek. Jeho informace by tedy mohly být podloženy skutečností, jenže jak sám uvádí – pamětníci v Chivě již nežijí…

Závěrem

Čím déle bádáme o vydání známek Chorezmu, tím více nám vyvstávají další nové a nové otazníky. Těším se na ně a doufám, že vy na mé nové příspěvky také. 

Zdroje: Uvedené stránky internetu, aukční servery a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *