Chorezm – čtyři nové zajímavosti

KHOREZM – FOUR NEW CURIOSITIES

(aktualizováno – duben 2022)

TRANSLATE

 

 

 

Toto stále nejasné vydání  se uskutečnilo během chaotického období občanské války v Rusku. Během ní byl ovlivněn život i na územích pozdějšího Sovětského svazu, kam pak Chorezm náležel. Zpráv z té doby a z tohoto místa bylo jako šafránu. Snažil jsem se najít o vydáních známek v Chorezmu informace dosud na českém a slovenském internetu nepublikované (pokud je mi známo).  Nebo alespoň takové, které jsou podrobnější, než ty stávající.

Tato parádní sestava kat.č. 2+1A (Ljapin) se prodala za 2600 USD


Zatím nejvíce informací se o vydání v Chivě podařilo získat a publikovat panu J. Petříkovi. Jeho velmi zajímavé a fundované články o Chorezmu najdete hlavně na webu postoveznamky.sk. Zatím poslední (pokud  je mi známo) článek na toto téma je z roku 2015 a najdete jej na webu infofila.cz . Já nyní představím své první čtyři “chorezmské” zajímavosti:

1. Článek z roku 1928:

Na stránkách o známkách Chorezmu bývá občas citován článek v časopise Sovětský sběratel číslo 3 z roku 1928. Ten se mi podařilo na internetu najít a v plném znění jej zde nabízím:

Советский коллекционер 1928 No 3, стр. 7

Oprášil jsem svou školní ruštinu a pokusil se volně text přeložit a stylisticky upravit se zachováním podstatných informací  a zkrácením dlouhých souvětí:
O známkách Chorezmské národní republiky
Muzeum svazového Národního komisariátu pošt a telegrafů (v Leningradě) obdrželo koncem minulého roku známky Chorezmské národní republiky, které byly nalezeny v archívu místního poštovního a telegrafního úřadu. Protože jsme nenalezli žádné informace o těchto známkách, požádali jsme o ně vedoucího chivského poštovního a telegrafního úřadu. Ten nám zaslal následující odpověď:
[hlavičku úředního dopisu nepřekládám] Vámi zaslané známky byly vydány v roce 1922 příkazem Ministerstva vnitra Chorezmské lidové republiky. Známky byly vydány ve dvou  variantách, 5000 rublů pro běžnou korespondenci a 10000 rublů pro doporučenou. Známky byly určeny pouze pro poštovní použití v rámci Chorezmské republiky. Zahraniční korespondence byla frankována existujícími známkami RSFSR. Dle neověřených zpráv byly tyto známky vyrobeny litograficky v místní tiskárně. Známky s nominálem 10000 rublů se nezachovaly. Více detailů vám na Váš dotaz sdělit nemohu, protože zde nezústali skoro žádní pamětníci. Jestliže budete potřebovat cokoli v této záležitosti, tak mi to sdělte a já učiním opatření k získání informací, které Vás zajímají.
Vedoucí oblastního svazu Lavrov.

Po dotazech na leningradské filatelisty vyšlo najevo, že  známky Chorezmské republiky nikdo nezná. Není o nich zmínka ani v katalogu vydaném SFA a proto myslím, že nebude bez zajímavosti obeznámit čtenáře Sovětského sběratele s těmito známkami. Reprodukce jejich tiskového listu je přiložena. Zároveň s tímto svazové muzeum zaslalo žádost Chivské poštovní a telegrafní instituci o poskytnutí řady dalších informací o chorezmských známkách. Po obdržení odpovědi, bude tato také zaslána do časopisu Sovětský sběratel, jestliže samozřejmě bude zaslán důvěryhodný materiál.
P. Izvěkov

Komentář: Pravděpodobně se jedná o první zprávu o vydání v Chivě. Možná je blok devíti 5000r známek unikát. Po přečtení sovětského článku mi vyvstaly nové otazníky. Proč není zmíněno vydání 500r ? Proč se nezachovalo vydání s hodnotou 10000r ? Bylo vůbec vytištěno ? Pokud ano, vypadalo podobně jako ta s nominály 500 a 5000 ? Od té doby uplynulo 95 let, to by se jistě za ta léta někde vynořilo na světlo, třeba při rozprodeji sbírek filatelistů. Na otázku kam se poděli v roce 1927 pamětníci 5 let staré události je asi bohužel smutná odpověď. Nová garnitura jistě tiskárnu znárodnila a na úřady dosadila prosovětské občany, ne-li přímo úředníky přesídlené z centra. Příjmení Lavrov nevypadá jako místní. Původní úředníci se pokud měli štěstí stali dělníky nebo rolníky, jinak možná skončili na nucených pracích nebo v lágrech. A s nimi bohužel i bližší informace o tomto vydání …

2. Detailní popis známky:

Na jmenovaném slovenském webu už stručný popis známky vyšel. Na ruských stránkách jsem nalezl podrobnější (pro známku 500r) a zde jej otiskuji: V pravém horním rohu je nápis “beš juz” = 500. V levém horním “manat” – měnová zkratka. Uprostřed mezi nimi 4 písmena CH CH Š Ž = zkratka názvu republiky Chorazm chalk šoralar žumhurija (Chorezmská národní sovětská republika). Ve středu známky je státní znak charakterizující rolnickou práci: srp, lopata a větvička čiroku (obilovina). V dolní části je vlevo uvedena nominální hodnota a vpravo rubl.

Komentář: Zaujala mne uvedená zkratka CH CH Š Ž. Pro zápis jazyka se zde až do roku 1927 používalo arabské písmo – psané zprava doleva. Tudíž jsou dva stejné znaky – charakterizující CH (kh) napravo. Jsou to znaky خ . Proto je správná orientace známek Chorezmu ta, v níž je text RUB. (v azbuce РУБ.) vpravo dole. Občas se totiž setkáváme s nesprávně otočenou známkou.
Jako rostlina uprostřed známky Chorezmu bývá uváděna (a to i v katalozích) spíše větvička bavlníku. Není mi jasné, proč by tehdy nový státní znak z roku 1921 přenesený na známku měl mít ve znaku místo čiroku bavlník ? Blíže o státním znaku Chorezmu na této adrese. Informaci o tom, kdy se v té oblasti začalo s pěstováním bavlny ve velkém, zda to bylo až za kolektivizace jsem nezjistil. Víte to někdo ? Tvůrce známky se již nezeptáme, ale já se přikláním ke stejnému symbolu jako na státním znaku.

čirok (sorghum)
Státní znak Chorezmské NSR
Hezký 4-blok Chorezmu s výrazným znakem (s čirokem) …

 

3. Zajímavý popis v katalogu:

Ke třetí dnešní zajímavosti mě inspiroval popis vydání v katalogu od Ljapina. Ten u známky 500r rozeznává kromě 3 barev ve středu známky (šedá, karmínová a fialová) i 3 varianty papíru: 1 = běžný papír, 1A = tenký bílý papír, 1B = tenký bílý papír s vertikálním rýhováním. Uvádí i informaci, že varianty 1A a 1B na tenkém papíře jsou pravděpodobně novotisky.

Popis variant známek od Ljapina

Komentář: To je velmi zajímavé tvrzení, zatím jsem informaci o novotiscích u Chorezmu nezaznamenal. Zkusím malou spekulativní dedukci: Pokud tomu tak skutečně bylo, začíná mi být podezřelý následující detail, který mě zaujal na potvrzení, uvedeném pro známku Chorezmu v Markově Atlase Asie (2.vydání). Na konci tohoto potvrzení pod datem a podpisem je někdy později jiným inkoustem dopsána věta, že známky byly také vydány na tenkém papíře.  Původně je v tomto potvrzení uveden  pouze tlustý papír.

Potvrzení – detail spodní části

Věta není psána přes celou šířku řádku, protože už tam byla nalepena známka. Druhý podpis je veden tak, že nezasahuje do razítka napravo, které už tam bylo zřejmě předtím. To si troufám tvrdit dle toho, že obě razítka mají stejný úhel natočení (přitom skoro “vzhůru nohama”) a po namočení do razítkovací barvy bylo nejprve razítkováno napravo a s méně barvou vlevo. Přitom známka na potvrzení je nalepena (a to obráceně), takže tloušťka a event. složení papíru se dá zjistit hůře. Proč by se znovu tiskly známky (na tenkém papíře), které nebyly uvedeny do provozu ? Proč a pro koho bylo tak důležité, aby na potvrzení byla přidána tato věta ? Že by obchodně – filatelistický vliv ? Kdo ví ?

4. Neúplná známka:

Tato poslední zajímavost se objevila na letošní aukci Cherrystone. Kromě velmi zajímavých exemplářů z Buchary (viz můj příspěvek) se tam objevila i známka Chorezmu bez středového razítka. Takovou jsem zatím nikde neviděl, vy ano ? Přesto, že na mne nepůsobila příliš důvěryhodně, neznámý kupující nezaváhal a závěrečným příhozem tuto zajímavost za 2.400 USD (bez aukční přirážky) vyhrál.

RUSSIA Khorezm Peoples Soviet Republic – 1921-22 500r carmine, center emblems omitted, unused without gum as issued, very rare (*)
Zadní strana signována

Komentář: Nevím, zda lze z toho mála, co je k vidění, určit tiskové pole. Netroufám si. Bohužel v popisu aukce chyběl bližší popis (třeba použitého papíru). Každopádně lze tento exemplář vydávat za zkusmý tisk, zmetek z tiskárny, který bylo zbytečné orazit nebo odvážný kousek prodejce, který se dobře zaplatil…

Doplněno 27.10. 2017: Po roce a půl od zveřejnění tohoto příspěvku se mi podařilo doplnit nové informace. Původním majitelem této známky byl ruský sběratel Vadim Nikolajevič Ustinovskij, znalec na poštovní známky Občanské  války 1918-24. Můžeme tedy garantovat, že tento exemplář byl podroben náležité expertíze. V aukci Cherrystone 2016 se novým majitelem stal známý moskevský filatelista Aleksandr Mramornov. Instaloval ji do svého rozsáhlého exponátu Občanská válka – na stránku o vydáních v Chorezmu.

 

Závěrem:

Protože mi vydání Chorezmu velmi učarovalo, snažím se ve volných chvílích hledat, kde lze tyto známky pořídit a co vše se o nich na internetu napsalo. Je to až někdy posedlost. Materiál pro tyto čtyři zajímavosti jsem postupně archivoval asi půl roku. Mám naději, že se vám příspěvek líbil a možná i ve vás probudil další otázky, které doufejme někdy budou alespoň částečně zodpovězeny. Možná … 

Doplněno 04.08.2016: Mám radost, protože tento článek byl otištěn v odborném filatelistickém časopise MERKUR REVUE číslo 3/2016 !

Zdroje: Fotoarchív autora, aukce Cherrystone, Jiří Marek – Filatelistický atlas Asie , Ljapin – THE CATALOGUE OF THE POSTAGE STAMPS OF RUSSIA 1856-1991, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *