Filatelistická výstava NITRA 2021

PHILATELIC EXHIBITION NITRA 2021

Národní filatelistická výstava jednorámových exponátů NITRA 2021 byla organizovaná jako specializovaná výstava pro jednorámové exponáty všech výstavních tříd a zahrnovala I. II. a III. stupeň výstavy. Následně byla rozšířena i o omezený počet pětirámových exponátů. Na výstavu byl přijatý i určitý počet zahraničních exponátů. Výstava se konala ve dnech 16. – 19. září 2021 v nádherném prostředí divadla Andreje Bagára v Nitře.

Divadlo Andreje Bagára v Nitře

Organizační výbor výstavy pracoval ve složení: MVDr. Milan Šajgalík – předseda, Ing. Ivan Krivošík Csc – podpředseda, Miroslav Ňaršík – tajemník, Ing. Ján Maniaček – filatelistický a výstavní odbor, Pavol Varga – technický odbor, Ing. Martin Polovka PhD – předseda revizní komise, Iveta Valašková – členka revizní komise.

Reliéf Andreje Bagára ve vstupní hale divadla

 

 

Zahájení výstavy

Předseda ZSF a gestor výstavy Dr. Pavol Lazar
Předseda organiz. výboru výstavy a předseda KF 52-51 Nitra MVDr. Milan Šajgalík
Zleva Vojtěch Jankovič a Milan Šajgalík
Vyznamenané osobnosti (uprostřed známý rytec Fero Horniak)
Pohled do výstavního sálu na exponáty
Vystavovatelé (zleva): Ladislav Fekete, Milan Šajgalík, Jaromír Petřík
Sběratelé známkových zemí Geophila: Laco Fekete, Julo Balogh, Jaromír Petřík

 

Vystavené exponáty

Ve třídě tradiční filatelie I. stupně získaly nejvyšší hodnocení a cenu výstavy exponáty Pavola Lazara „Hárček BRATISLAVA 1937 – svetobežník“ a Jaromíra Petříka „MAURITIUS 1847-1859“, které shodně získaly 91 bodů a velkou zlatou medaili. Co se týká exponátu Pavola Lazara, návštěvník mohl obdivovat návrhy, nákresy aršíku BRATISLAVA 1937, zkušební tisky, tisk v jedné barvě, jakož i různá provedení tisku, kdy většinou šlo o unikáty.

Úvodní část exponátu Pavola Lazara „Hárček Bratislava 1937 – svetobežník“

 

Ohledně exponátu Jaromíra Petříka „MAURITIUS 1847-1859“, vzhledem k tomu, že tento exponát získal hlavní cenu výstavy, tedy Cenu ministra MDV SR, kterou předala PhDr. Irena Kyrinovičová, generální ředitelka odboru elektronických komunikací a poštovních služeb MDV SR a vzhledem k tomu, že tento exponát vzbudil značnou pozornost svojí atraktivitou (Modrý Mauritius zná snad každý) a navíc to byl exponát autora článku, dovolím si, trochu blíže jej představit.

Exponát MAURITIUS 1847 – 1859

Už jen úvodní informace, že exponát Mauritia začíná rokem 1847, tedy rokem vydání slavných světových rarit MAURITIUS POST OFFICE, určitě byli návštěvníci zvědavi, jakým způsobem bude mít vystavovatel tuto emisi zastoupenou. Málokdo totiž ví, že v roce 1911 byla objevena originální tisková deska, ze které se vytisklo omezené množství novotisků (v černé barvě 20 výtisků, v červené a modré po 100 výtiscích). Autorovi se podařilo sehnat novotisky ve všech třech barvách, hlavně i velmi vzácný novotisk v černé barvě.
Další slavná emise MAURITIUS POST PAID již byla zastoupena originálními známkami i celistvostmi. Tisky známek byly ve všch kvalitách tisku (earliest, early, intermediate, worn, latest) včetně slavného chybotisku PENOE u modré 2 pence. Dále návštěvníci mohli vidět úplnou rekonstrukci vydání 1 penny červená (tisková deska 3×4, tedy celkem 12 známek), tři dopisy se známkami 1penny (z jeden dopis dokonce se čtyřpáskou), 2 dopisy se známkami 2 pence. Byly vystavené obálky se známkami 1 a 2 pence od stejného odesílatele stejnému adresátovi, což tvořilo unikátní dvojici.

Jaromír Petřík před svým vítězným exponátem

Z dalších emisí byla k vidění úplná rekonstrukce tiskové desky vydání Lapirot (4×3), obálka se 2 známkami v provedení tisku „early“ a unikátní obálka z hlediska destinace na ostrov Réunion. I další emise Dardenna , Sherwina i Britannia byly zastoupené hodnotými materiály, obzvláště u Sherwina kompletními archy 1 a 2 pence ze znehodnocených tiskových desek.

Z této výstavní třídy určitě stojí za zmínku i exponát Tomáše Amlera „1927, IV. výpotřební vydání (Osvob.repub.) 50/150 h“, který získal 88 bodů a zlatou medaili.

V kategorii II. stupně Oldřich Jarabica vystavil exponát „Doplatné známky Slovenska – známka hodnoty 1Ks“, za který získal zlatou medaili a 82 bodů.

Usměvavý Ladislav Fekete před svým exponátem

Ve třídě tradiční filatelie III. stupně zaujal exponát místního vystavovatele z Nitry Ladislava Feketeho „Francúzska Západná Afrika“ – najväčšia kolónia světa. I když tento exponát získal pouze 65 bodů a pozlacenou medaili kvůli nedostatečnému popisu a zpracování, byly zde zajímavé materiály, ale hlavně neuvěřitelná radost vystavovatele ze svojí záliby – filatelie, což si myslím, že je důležitější, než všechny medaile světa!

Samozřejmě nemohu nezmínit výborné exponáty Jozefa Máje „Tlačové odchýlky na 10-kop. Ruskej známke kat.č.5“, který získal 85 bodů a zlatou medaili, stejně jako Petera Vozára „Slovenské automatové známky“, který též získal 85 bodů a zlatou medaili.

Ve třídě celin III. STUPEŇ vystavoval Pavol Lazar exponát „Telegrafné celiny v ČSR (1918-1939)“, za který získal 87 bodů a zlatou medaili. Kvalitní a vzácné materiály včetně dobře zpracovaného „filatelistického příběhu“ určitě ocenili specialisté na tuto problematiku.

Exponát Michala Musila „Rakouské novinové kolky“

Vynikající exponát ve Třídě fiskální filatelie III. STUPNĚ od jihlavského vystavovatele Michala Musila – „Rakouské novinové kolky“ získal 90 bodů a zlatou medaili. Takto výborně a srozumitelně zpracovaný exponát je návodem i pro další vystavovatele, jakým způsobem přistoupit k tvorbě exponátu.

Ve třídě tématické filatelie II. STUPNĚ byly k vidění exponáty známých slovenských vystavovatelů Otto Gáťa – „Hrad Trenčín“, který získal pozlacenou medaili za 72 bodů a Turzovci – vetva Bytčiansko-Oravská-pozlacená medaile za 74bodů.
Domácí vystavovatel Milan Šajgalík vystavil 2 exponáty. První exponát – „Dve miesta pod Zoborom v Nitre“ získal velkou stříbrnou medaili za 69 bodů a za exponát „Koštantín filozof a štvrtý liturgický jazyk“ též velkou stříbrnou medaili a 68 bodů.

Ve třídě tematické filatelie III. STUPEŇ zvítězil Igor Banás s exponátem „Česko-slovenský turf“ se ziskem 77 bodů a zlaté medaile. Zde jsem byl svědkem diskuse autora exponátu Igora Banáse s porotcem Vojtěchem Jankovičem, který autorovi exponátu vysvětloval, jak tento exponát s jedinečnými a zřejmě i unikátními materiály lépe „prodat“ po stránce zpracování. Autor měl v tomto exponátu materiál s razítkem, o kterém se proslulý Emil Votoček zmiňuje ve svojí studii způsobem, že takové razítko „snad existuje.“ A Igor Banás toto razítko představil ve svém exponátu.

Ve Třídě mládeže I. STUPEŇ byl zajímavý a pěkně zpracovaný exponát od Adama Hátrika (kat B) – „Josef Bican, legenda českého fotbalu“, který získal velkou stříbrnou medaili a 74 bodů. Exponát obsahoval zajímavé materiály, které dokumentovaly fotbalovou kariéru této legendy našeho fotbalu.
Další vystavovatel Jan Hátrik (kat Z) získal za exponát „Šelmy“ 67 bodů a stříbrnou medaili.
Ve Třídě mládeže II. STUPEŇ Jan Hátrik (kat Z) získal za exponát „Dopravní prostředky“ 69 bodů a velkou stříbrnou medaili. Určitě stojí za zmínku i exponát Kristíny Siváčkové (kat A) „Bratislavský hrad“, který získal shodný počet bodů 69 a velkou stříbrnou medaili.

V Otevřené třídě I. STUPNĚ byl sice jediný exponát, který ovšem stál za to. Vystavovatel Jiří Kraus získal za exponát „Dr. Václav Vojtěch – první Čech v Antarktidě“ 92 bodů a zlatou medaili. Co ostatně dodat k tomuto vynikajícímu exponátu nabitému unikátními materiály…

V otevřené třídě III. STUPNĚ vystavil 3 exponáty Milan Karol, nejvyšší bodové hodnocení a stříbrnou medaili získal za exponát „Predrománske a románske pamiatky Slovenska“.

Ve Třídě filatelistické literatury I. STUPNĚ zvítězil Miloslav Marčan, CZ „Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi“. Za tuto vynikající práci získal 90 bodů a zlatou medaili.

Juryman Jiří Černý a národní komisař a juryman SČF Bedřich Helm
Prohlídka exponátů v plném proudu, diváci diskutují nad vystavenými exponáty
Juryman Jiří Černý se Zolo Kovácsem, moderátorem Infofily
Jaromír Petřík s hlavní cenou výstavy – pohárem věnovaným MDV SR
Pohled na ceny pro úspěšné vystavovatele
Jaromír Petřík přebírá hlavní cenu výstavy z rukou předsedy organizačního výboru Milana Šajgalíka
Cenu ministra MDV SR předala PhDr. Irena Kyrinovičová, generální ředitelka odboru elektronických komunikací a poštovních služeb MDV SR, nejúspěšnějšímu vystavovateli Jaromírovi Petříkovi za exponát „MAURITIUS 1847-1859“).
Výsledky soutěžní výstavy uváděli člen komise porotců výstavy NITRA 2021 a národní komisař SČF MUDr. Bedřich Helm a předseda ZSF a gestor výstavy Dr. Pavol Lazar

 

Výsledky výstavy

Číslo exponátu – vystavovatel – název exponátu – hodnocení (medaile) – počet bodů

Zkratky pro medaile:
VZ – velká zlatá medaile
Z – zlatá medaile
VPZ – velká pozlacená medaile
PZ – pozlacená medaile
VS – velká stříbrná medaile
S – stříbrná medaile
PS – postříbřená medaile
B – bronzová medaile

Jednorámové exponáty

Třída tradiční filatelie

I. STUPEŇ
1. Amler Tomáš, CZ 1927, IV. výpotřební vydání (Osvob.repub.) 50/150 h Z 88
2. Dusbábek František, CZ Přetisk POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 na rakouských spěšných známkách emise 1917 Z 87
3. Jakubík Martin, CZ TGM na jubilejních známkách 1923 a jejich přetiskových emisích Z 87
4. Jakubík Martin, CZ Poštovní použití známek s vyobrazením TGM ve 20. letech 20. století – vzácnosti a zajímavosti VPZ 84
5. Lazar Pavol, Hárček BRATISLAVA 1937 – svetobežník VZ 91
6. Petřík Jaromír, CZ MAURITIUS 1847-1859 VZ 91

II. STUPEŇ
10. Jarabica Oldřich, Doplatné známky Slovenska – známka hodnoty 1 Ks Z 82

III. STUPEŇ
21. Fekete Ladislav, Francúzska Západná Afrika – najväčšia kolónia sveta PZ 65
22. Máj Jozef, Tlačové odchýlky na 10-kop. Ruskej známke kat.č.5 Z 85
23. Vozár Peter, Slovenské automatové známky Z 85

Třída poštovní historie

II. STUPEŇ
11. Maleček Jaroslav, CZ Delené známky na celistvostech 1918-1919 S 63
12. Maryška Petr, CZ Doplatní známky a jejich používání v Protekorátu Čechy a Morava S 60

III.STUPEŇ
24. Gaža Ivan, Bavorské mlynské koleso 1850-1859 PZ 68
25. Korený Jozef, Medzinárodná komisia pre kontrolu na dohľad nad prímerím v Južnom Vietname v r. 1973 (ICCS) S 59
26. Korený Jozef, Poľné pošty v II. Svetovej vojne S 59
27. Korený Jozef, Pošta zo zajateckých táborov v II. Svetovej vojne PS 51
29. Suľo Ondrej, Slováci v ruskom zajatí počas Veľkej vojny 1914-18 PS 54
28. Letko Dušan, Nitra – výplatné odtlačky 1993-2003 PS 50

Třída celin

III. STUPEŇ
30. Lazar Pavol, Telegrafné celiny v ČSR (1918-1939) Z 87

Třída aerofilatelie

III. STUPEŇ
31. Jančár Oskar, História leteckej pošty USA 1926-1932 B 43

Třída fiskální filatelie

III. STUPEŇ
43. Musil Michal, CZ Rakouské novinové kolky Z 90

Třída tematické filatelie

II. STUPEŇ
13. Gáťa Otto, Hrad Trenčín PZ 72
14. Gáťa Otto, Turzovci – vetva Bytčiansko-Oravská PZ 74
15. Šajgalík Milan, Dve miesta pod Zoborom v Nitre VS 69
16. Šajgalík Milan, Konštantín filozof a štvrtý liturgický jazyk VS 68
17. Zahorec Ondrej, SRB Generál Milan Rastislav Štefánik PS 55

III. STUPEŇ
32. Banás Igor, Česko-slovenský turf Z 77
33. Bíro Cyprián, Cestná doprava PS 54
34. Ergh Peter, Rušne v železničnej doprave B 49
35. Hamarová Blanka, Ruža – kráľovná medzi kvetmi B 40
36. Rusnák Ján, Misia Sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave S 58
37. Šajgalík Milan, Memorandum národa slovenského alebo dlhá cesta k svojbytnosti VS 62
38. Šajgalík Milan, Nitra a Nitriansko – región bohatej histórie a prírodných krás S 55
39. Šajgalík Milan, Tisícročná katedrála v Nitre VS 63
40. Šajgalík Milan, Gorazd – sedempočetník – syn slovenskej zeme S 57
41. Valentín Jaroslav, Mária Terézia PS 52
42. Vydrová Katarína, Hudobný romantizmus VS 60

Třída mládeže

I. STUPEŇ
8. Hátrik Jan, CZ (kat Z) Šelmy S 67
9. Hátrik Adam, CZ (kat B) Josef Bican, legenda českého fotbalu VS 74

II. STUPEŇ
18. Hátrik Jan, CZ (kat Z) Dopravní prostředky VS 69
19. Siváčková Kristína, (kat A) Bratislavský hrad VS 69
20. Vajs Daniel, (kat B) Vznik Československa a jeho prvý prezident VS 68

III. STUPEŇ
47. Čeman Emil, SRB (kat Z) Krásne zvuky spevavých vtákov S 59
48. Haba Martin, (kat Z) Európske poštové krajiny a oblasti Európy po roku 1950 VS 64

Otevřená třída

I. STUPEŇ
7. Kraus Jiří, CZ Dr. Václav Vojtěch – první Čech v Antarktidě Z 92

III. STUPEŇ
44. Milan Karol, Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby S 74
45. Milan Karol, Predrománske a románske pamiatky Slovenska S 79
46. Milan Karol, SLOVAK GOLD poštových známok PS 61

Třída filatelistické literatury

I. STUPEŇ
L1. Gáťa Otto, JUDr. Viktor Einert (1890-1942) v kontexte dobového filatelistického diania S 69
L2. Marčan Miloslav, CZ Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podskarpatské Rusi Z 90
L3. Šajgalík Milan, Nitra pohľadom filatelistu S 66

 

Celkový přehled ocenění v soutěžní třídě

VZZVPZPZVSSPSBCenaCelk.
Výstava I. stupně25101400712
Výstava II. stupně01025210011
Výstava III. stupně50348530428
Celkem76461411401151

 

 

Pětirámové exponáty

Ve třídě pětirámových exponátů jednoznačně dominoval exponát Dr. Pavola Lazara „Frankatúry v poštovej histórii Slovenska 1850 – 1875“, který získal 92 bodů a zlatou medaili. Výborně zpracovaný exponát s jedinečnými raritními materiály si takto vysoké bodové hodnocení rozhodně zasloužil.


Velkou pozornost vzbudil i exponát Petra Flašky „Československo 1918 – 1938“ nabitý vzácnými materiály i unikáty, který určitě představoval velký zážitek pro Hradčanáře, sběratele PČ 1919 a vynikající materiály prezentovaly i vydání Masaryka. Škoda, že Petr Flaška věnoval méně pozornosti popisu i vytvoření tzv. „příběhu“, za což mu porotci srazili body a exponát získal pouze 84 bodů a velkou pozlacenou medaili. Pokud Petr Flaška svůj exponát po této stránce vylepší, určitě může na další výstavě očekávat vysoké hodnocení.
Za zmínku určitě stojí ve Třídě tematické filatelie exponát zkušeného vystavovatele Františka Sopka ze Slovenska „Hry z Olympie, hry zo všetkých najslávnějšie“, za který získal pozlacenou medaili a 76 bodů.

Výsledky soutěže pětirámových exponátů

Kategorie I. Stupně

Třída tradiční filatelie

Flaška Petr, ČR „Československo 1918 – 1938“ VPZ 84

Třída tematické filatelie

Sopko František, SR „Hry z Olympie, hry zo všetkých najslávnějšie“ PZ 76

Kategorie II. Stupně

Šajgalík Milan, SR „Vďaka vám, Sv. Cyril a Metod“ PZ 70

Kategorie III. Stupně

Třída poštovní historie

Lazar Pavol, SR „Frankatúry v poštovej histórii Slovenska 1850 – 1875“ Z 92

Třída tematické filatelie

Rusnák Ján, SR „Karol Wojtyla – Ján Pavol II. – misionár viery, nádeje a lásky“ VS 63
Rusnák Ján, SR „Církev v dejinách Slovenska“ Z 75
Valentín Jaroslav, SR „Velká história nášho města (Possonium – Bratislava)“ VS 61

Co napsat závěrem?

Především musím ocenit perfektní organizaci celé výstavy, kterou pořádal ZSF a obětavou práci KF Nitra v čele s jeho předsedou MVDr. Milanem Šajgalíkem, který byl doslova u všeho včetně zahájení i ukončení výstavy a který současně vystavoval 8 soutěžních exponátů! Což je snad vystavovatelský rekord na jediné výstavě.


Důstojné prostředí v divadle Andreje Bagára bylo pro tuto výstavu jako stvořené, škoda, že první den po zahájení výstavy přišla v noci větrná i dešťová bouře, která zničila poutače před vchodem do divadla upozorňující na tuto výstavu.


Příjemně mne překvapila i úroveň mládežnických exponátů. Musíme si uvědomit, že kvalitní exponáty bývají finančně náročné a nedostatek financí musí mládežníci nahradit kvalitou zpracování svých exponátů, což si myslím, že se ve většině případů podařilo.
Též bych neměl zapomenout na práci porotců ve složení Miroslav Bachratý – předseda, Vojtěch Jankovič – tajemník, Bedřich Helm – národní komisař SČF, členové Jiří Černý a Ivan Tvrdý. Málokdo si uvědomuje náročnost této práce, porotci pracovali na hodnocení 4 dny většinu výstavního času a často se na ně snáší kritika nespokojených vystavovatelů.

Výstavní rámy s exponáty PPCP

Vzhledem k tomu, že se mohu pokládat za zkušeného vystavovatele z našich, mezinárodních i světových výstav, můj názor je, že hodnocení bylo objektivní a nedošlo k žádnému excesu, jako se to stalo např. v Liberci 2019, kdy byla silně podhodnocena celá třída tradiční filatelie a došlo k bodovým ztrátám větším než 10 bodů u vystavovatelů, kteří stejné exponáty vystavovali na světových výstavách. Nejvíce postiženým vystavovatelem v Liberci byl Tomáš Amler a jsem rád, že se mu v Nitře dostalo řádné satisfakce. A jsem rád, že jako výstavní cenu Tomáš Amler obdržel moji knihu MAURITIUS POST PAID 1848, kterou jsem v Nitře představil (i když nevystavoval a jeden výtisk jsem věnoval pořadatelům výstavy jako výstavní cenu).

Porotcům v Nitře vyslovuji uznání s přáním, aby stejně kvalitní porotci byli i na následujících výstavách.
Co se týká exponátů, určitě si každý filatelista přišel na svoje, protože byly zastoupené prakticky všechny výstavní třídy, což se nepodařilo například u světové výstavy v Praze v roce 2018.

Tak zase někdy příště …

A úplně závěrem? Přeji si co nejvíce podobných výstav těchto kvalit, děkuji všem pořadatelům, kteří se zasloužili o pěkný filatelistický zážitek a členům KF 52-15 Nitra děkuji za srdečné přijetí do svého klubu.


Pozn.
Nemálo filatelistů ze Slovenska mne zastavovalo a ptali se, za co jsem byl vlastně vyloučený ze SČF a vyhozený jako odpovědný redaktor a člen redakční rady Merkur Revue, protože na mém článku k mým 65. narozeninám neshledali nic závadného či v rozporu s etikou. Bohužel jsem jim nedokázal odpovědět, jelikož jsem na tuto otázku doposud sám nedostal odpověď ani od předsednictva SČF, ani z redakce Merkur Revue, třebaže jsem se obou písemně na toto tázal.
Takže následovalo většinou nechápavé kroucení hlavou, nebo opovržlivé poznámky na adresu SČF a redakce Merkur Revue. A byl jsem překvapený, že více to schytala redakce Merkur Revue, když v časopise pokrytecky vyjádřila nesouhlas s mým vyloučením ze SČF, ale přitom mne sami z redakční rady Merkur Revue vyloučili dříve, než mne vyloučili ze SČF.
Uznání si naopak zasloužilo sdružení sběratelů známkových zemí Geophila, kde mne při jejich výroční schůzce na Sběrateli v Praze písemně podpořilo 16 přítomných sběratelů.

Jaromír Petřík


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *