Fiskální známka Chorezmu ?

0
0

FISCAL STAMP FROM KHORESM ?

Na ruském filatelistickém fóru se v jednom příspěvku o Chorezmu objevila informace o tom, že známka vydaná v Chivě není známkou výplatní, nýbrž fiskální. Přišlo mi to jako docela odvážné tvrzení.

Je známka 500r fiskální ?

Rozhodl jsem se, že si tuto informaci prověřím. Pátrání nebylo snadné. O tom, co jsem při tom zjistil, se s vámi podělím ve svém krátkém příspěvku.
Informace o fiskální známce by se jistě měly objevit ve specializovaném katalogu fiskálních známek. Jedním ze základních a nejznámějších pro ruskou oblast je dílo Katalog fiskálních známek Ruska od Safronějeva (В.Б. Сафронеев – Каталог фискальных марок России). Tuto publikaci nevydalo žádné nakladatelství. Autor ji dokončil v Kijevě v roce 1967 pouze jako manuskript na psacím stroji. Šířena byla přepisováním a kopírováním. Příznačné pro tuto dobu ve východním bloku. Sehnat digitální kopii této práce se mi nikde nepodařilo. Proto jsem se obrátil na sdružení Rossica, které má přístup k velmi rozsáhlé knihovně vydání nejen z ruské oblasti. Díky jejich spolupráci jsem získal část díla, vztahující se ke Střední Asii. Bohužel zde se Safronějev o vydání ve městě Chiva žádným způsobem nezmiňuje.
Kontaktoval jsem autora v úvodu zmiňovaného příspěvku ( a také sběratele a prodejce fiskálních známek ruské oblasti ) na fóru a ten mě odkázal na jiné, ještě starší publikace, v nichž by mohla být informace o fiskálním vydání v Chorezmu. Díky velmi obětavé práci pana Mirského z Rossiky jsem tak získal článek z časopisu The American Revenuer (TAR) z června 1961. Jmenoval se A Listing of The Fiscal Stamps of the Soviet Government. Autorem byl E.E.Stefanovskij z Charkova, známý a zkušený sběratel ruských kolků. Tam je však pouze odkaz na vydání z doby občanské války s tím, že samostatný článek o nich bude následovat. Pokračování vyšlo teprve v dubnovém TAR v roce 1962. Zde vám předkládám ukázku z publikovaného textu:
tar_002 tar_003b

Takže máme potvrzeno, že ještě na počátku 60. let minulého století publikoval zkušený sovětský sběratel v renomovaném americkém časopise informaci, že známka Chorezmu s nominálem 500r byla známkou fiskální !
Co vedlo pokročilého sběratele, který mohl publikovat v zahraničí i v dobách socialismu, k tomuto závěru ? Zde můžeme po tolika letech pouze spekulovat:

Pro tuto teorii hovoří:
1. V časopise Sovětský sběratel 3/1928, což je nejstarší informace o známkách Chorezmu, není o vydání 500r žádná zmínka. To by podpořilo teorii fiskální známky.
2. Naskýtá se analogie s blízkou Bucharskou republikou, kde nejprve vydali pro vnitrostátní provoz fiskální známky a teprve později výplatní s využitím podobného motivu jako na kolcích.

Proti:
1. V Katalogu fiskálních známek od Safronějeva už žádné známky z Chivy uvedeny nejsou.
2. Ani v dalším katalogu fiskálních známek – Russia Revenues (J.Barefoot, 2004) se známky Chorezmu nevyskytují.
3. Současné katalogy poštovních známek od Ljapina i Solovjeva řadí toto vydání mezi výplatní známky.
4. Inflační zvýšení v roce 1922 v poměru 10:1 skutečně proběhlo – viz můj příspěvek. To vysvětluje potřebu vydání nové hodnoty k nějaké původní. A dle článku od pana Mičánka víme, že tisková matrice pro 5000r známky vznikla z té pro 500r. Četl jsem i názor, že tyto  poštovně nevyužité známky použili alespoň jako fiskální. Jenže to právě s ohledem na desetinásobné zvýšení všech tarifů v roce 1922 postrádá smysl.

Závěrem:
Potvrzení z Chivy z roku 1935 uvádí, že k vydání 500r známky nedošlo, zároveň se výslovně píše o poštovní známce. Toto potvrzení je autentické, ale bylo obchodně-filatelisticky motivováno. Domnívám se, že nakonec pro zařazení 500r známky mezi výplatní rozhodl právě tento dokument. Stefanovský jej  na počátku 60. let neznal, takže se stal všeobecně známým až později. Proto další autoři už vydání 500r zařadili mezi výplatní známky a naopak zmizelo z katalogů fiskálních známek.

Zdroje: Wikipedie, výše uvedené publikace a příspěvky na blogu, archív časopisu Rossica, archív TAR, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

2 komentáře u „Fiskální známka Chorezmu ?“

 1. Hello ,
  I’ve read your article. I think it was a mistake of Stefanovsky in TAR, he should list 5000, not 500.
  But perhaps he did not know about 5000 at all.
  I still believe that:
  1) 500 was intended as postage stamp, but was not place in circulation due to inflation and raising of postal rates.
  2) 500 is not known used ( cancelled ) in any manner – nor postal, nor fiscal, only unused copies are known.
  3) 5000 perhaps was intended to use in postal service too, but it’s not known with proved postal cancels.
  4) 5000 is known only unused or used with cancels which look as fiscal ones ( negative service seals ).
  5) Postal service in Khiva was very weak ( unlike Bukhara ) even in the period of Russian protectorate,
  only 3 post offices are listed in the official records – New Urgench, Khiva-city and Dargan-Ata.
  The most common postal material is from NU where Russian population ( traders, officials etc. ) was
  quite large. Postmarks from Khiva-city are very rare and from Dargan-Ata – mega rare ( I’ve seen just one cover ). Postal service was absent in smaller towns / villages ( where Russians did not live ) at all. So I’m very doubt that in the period of Civil war real postal service could be really organized while many Russians and nobile Khivans left the country, and domestic people were mainly illiterate.
  6) From the other hand, fiscal service exactly took place as there were trade deals with land
  and water resources, personal deals etc. that required the use of revenue stamps.
  As you know, revenue / fiscal stamps came to light at least in XVII century ( at first in the form of
  revenue stamped paper, later as adhesive stamps ), i.e. much earlier than postage stamps. Also in the neighboring Bukhara revenue stamps were widely used ( so widely that 4 diff. issues took place ), while postal service in the republic was very weak ( just a few used postage stamps are known, and no one complete cover or postcard ).

  But final opinion on the real purpose of Khiva stamps we can make of course only when real postal cover or real fiscal document with these stamps will be found.

  Mikhail

 2. DĚKUJI ZA DALŠÍ ZAHRANIČNÍ KOMENTÁŘ !
  A s konečným stanoviskem plně souhlasím !

  Pokusil jsem se o volný překlad:
  ************************************
  Zdravím ,
  četl jsem váš článek. Myslím, že Stefanovský měl v (časopise) TAR chybu, měl uvést známku 5000r a ne 500r. Možná o známce 5000r vůbec nevěděl.
  Stále věřím, že:
  1) 500r byla myšlena jako poštovní známka, ale kvůli inflaci a zvýšení poštovních poplatků nebyla uvedena do oběhu.

  2) 500r není známá coby použitá (razítkovaná) jakýmkoli způsobem – ani poštovním, ani fiskálním. Jsou známy pouze nepoužité.

  3) 5000r možná byla určena k poštovnímu použití, avšak není známo prokázané poštovní razítkování.

  4) 5000r je známa pouze nepoužitá nebo použitá razítkem připomínajícím fiskální (negativní razítkování).

  5) Poštovní provoz v Chivě byl velmi slabý ( na rozdíl od Buchary ) i v období ruského protektorátu. V oficiálních záznamech jsou uvedeny pouze 3 poštovní úřady – Novyj Urgenč, Chiva a Dargan-Ata. Nejčastější poštovní dokumenty jsou z města Novyj Urgenč, kde žilo nejvíce Rusů (obchodníci, úředníci, atd.). Razítka z Chivy jsou velmi vzácné a z Dargan-Ata mega vzácné (viděl jsem jen jednu obálku). Poštovní služby nebyly v menších městech / vesnicích (kde Rusové nežili) vůbec. Takže jsem velmi na pochybách ohledně skutečného poštovního provozu v době občanské války. V tu dobu mnoho Rusů a mobilních Chivanů zemi opustilo a ostatní místní obyvatelé už byli převážně negramotní.

  6) Na druhé straně fiskální služba se právě odehrává tam, kde se obchoduje s půdou, s vodními zdroji, sepisují se obchodní smlouvy. To vyžaduje použití kolků.

  Jak víte, kolky/fiskální známky se objevily minimálně v 17. století (nejprve ve formě dokumentů opatřených kolkovým razítkem, později jako nálepky). To jest mnohem dříve, než poštovní známky.
  Také v sousední Buchaře byly kolky často používány (až natolik, že došlo ke čtyřem různým vydáním). Zatímco poštovní provoz byl slabý (je známo jen málo poštovně použitých známek, ale žádné na kompletní obálce nebo celinách).

  Ale konečné stanovisko o skutečném účelu známek z Chivy můžeme učinit samozřejmě až tehdy, pokud s nimi bude nalezena skutečná poštovní obálka nebo fiskální dokument.

  Michail

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *