Zajímavá vydání Gabon-Congo a Haut-Oubangui

INTERESTING ISSUE GABON-CONGO AND HAUT-OUBANGUI

(aktualizováno – srpen 2020)

Během psaní článku o Gabunu jsem našel zajímavé informace o některých vydáních na území Francouzského Konga, a to z doby na sklonku předminulého století. Nejprve se zaměřím na méně známý územní celek Gabon-Congo. Zmapovat historický vývoj v oblasti Gabunu a Francouzského Konga v 80. a 90. letech 19. století bylo poměrně komplikované. Různé prameny uvádějí odlišné údaje, které nejsou zcela v souladu s dobovými materiály. Zdá se, že vývoj v oblasti byl dosti hektický a pojmenování nebylo vždy jednoznačné. Snažil jsem se upřednostnit francouzské zdroje.

Gabun a Kongo v roce 2019 – mapy.cz


Historie 1.

 

Ve druhé polovině 19. století se evropské mocnosti snažily územně ovládnout africký kontinent. Po úspěšných misích belgického krále Leopolda II., který postupně obsadil území na jih a východ od řeky Kongo, se snažila Francie získat teritoria na severní straně. Tou dobou jí už patřila část Gabunu. Právě tam byl delegován francouzský průzkumník a obratný vyjednávač italského původu Pierre Savorgnan de Brazza.

Brazza na umělecké fotografii Paula Nadara z roku 1882

Jeho úkolem bylo získat smlouvy s místními kmenovými náčelníky ve prospěch Francie. Ty se podařilo realizovat do roku 1880. Na jejich základě bylo následně další území na pravém břehu Konga přiděleno do správy Francie. Francouzské Kongo vzniklo oficiálně 30. listopadu 1882. Už v dalším roce vznikl komisariát francouzské vlády pro západní Afriku a v čele stanul právě de Brazza. Jeho jméno si dodnes připomínáme v názvu hlavního města Konžské republiky – Brazzaville, které na břehu řeky Kongo v roce 1880 nechal vybudovat.

Dobová mapka Brazzaville (1896) z webu u-bordeaux-montaigne.fr

Pro další rozvoj koloniálního panství byla důležitá Berlínská konference konaná v letech 1884-85. Na ní byly rozděleny sféry vlivů jednotlivých mocností. Gabun i Kongo se stávají v roce 1886 oficiálně francouzskými koloniemi.

Dobová kresba pahouinské vesnice z 80.let 19.století

Téhož roku vznikl Generální komisariát společný pro obě kolonie a spojené území Gabunu a Francouzského Konga začalo nazývat GABON – CONGO. Stalo se tak 27.4.1886generálním komisařem byl jmenován Brazza. Hlavním městem bylo gabunské Libreville. První písemný doklad, kde bylo toto pojmenování použito, jsem nalezl ze dne 17.12.1887. Je to týdeník Journal Officiel du Gabon – Congo.

Převzato ze serveru gallica.bnf.fr

 

V archívu jsem našel čísla až do května 1889. Dekretem z 30.4.1891 dochází k přejmenování původních kolonií Gabon a Congo na nový celek – Francouzské Kongo. Přesto jsem našel francouzskou mapu z roku 1894, na které se název Gabon – Congo stále objevuje.

Mapa z webu gallica.bnf.fr

Zároveň na jiné německé mapě z roku 1893 je stejné území popsáno jako Francouzské Kongo.

Mapa rovníkové oblasti z webu e-rara.ch

 

Je pravděpodobné, že se po přechodnou dobu (po roce 1891) užívaly pro stejný celek různé názvy. Nejednoznačnost pojmenování je patrná i ve statistické světové ročence Stateman’s Year-Book. V ročníku 1891 (za rok 1890) se dočteme následující zajímavé údaje. V dalších letech je státní útvar v ročence uváděn jako “FRENCH CONGO AND GABON” a teprve o několik let později názvem “FRENCH CONGO”.

Francouzské Kongo je roku 1894 rozšířeno o Ubangi-Šari a od konce 19. století i o postupně vojensky obsazované území Čadu. Dle výnosu z 29.12.1903 se Gabun stává separátní kolonií a ostatní území Francouzského Konga získávají název Střední Kongo.

 


Známky Gabon-Congo

 

Nyní se zaměříme na jedinou emisi s textem Gabon-Congo. Byly to první definitivní známky v Gabunu. Pro všechny předchozí byly použity přetisky na všeobecných známkách francouzských kolonií. Dne 18.5.1889 byly v místní tiskárně v kolonii vytištěny v malém nákladu dvě stříhané známky primitivního vzoru. Název na známce byl Gabon-Congo / POSTES / République Française. Tiskový list vyrobený typograficky obsahoval 10 známek. Známka 15c je na růžovém a 25c na zelenkavém papíře bez lepu. Je znám i patrně unikátní výskyt 25c známky na růžovém papíru pro 15c (Ex Ferrary). Známky byly opatřeny přetiskem GAB mezi šesti tečkami – podobně jako u první emise Gabunu. Velmi vzácně tento přetisk chybí. Náklad známky 15c byl 1000 ks a 25c známek bylo vyrobeno 1500 ks.

Mi# 14

Mi# 15

Protože obě známky mají katalogovou hodnotu přes 1000 Eur (také i levnější ražené), patří mezi obtížně získatelné. Zároveň díky jednoduchému obrazu bývají často falzovány. Svůj podíl na tom má i Fournier, který vyrobil pěkné napodobeniny. Podrobnosti najdete např. na stránce stampforgeries.com.

Ukázka z Fournierovy dílny …

Ne každý má přístup ke vzácné publikaci Album de Facsimilés, takže i u důvěryhodných prodejců můžete najít tyto známky, dokonce signované, které patří do kategorie counterfeit.

 

Krásný Fournier včetně jeho razítka – a dokonce signovaný !

Markantní rozdíl je v tom, že originální známky mají delší pomlčku mezi Gabon a Congo a také číslice nemají plnou výplň černou barvou. Zkontrolujte také tvar číslic v nominální hodnotě.

 

Protože před více než 20 lety neměl pan Jiří Marek k dispozici materiály, které máme nyní, rozhodl se pro tuto emisi Gabon – Congo založit novou známkovou zemi. Protože jsem u těchto známek poštovně použitých viděl pouze exempláře s razítkem LIBREVILLE / GABON, a také kvůli přetisku GAB se přikláním k názoru autorů katalogu Yvert – známky “patří” do Gabunu. Navíc, protože celek Gabon-Congo vznikl ještě před první známkou Gabunu, tak by tam v opačném případě patřilo všech prvních patnáct známek Gabunu …

 


Historie 2.

 

Územní celek nazývaný od konce 19. století Haut Oubangui se nacházel na severozápadě Francouzského Konga, jak je vidět na historické mapě z konce 19. století.

Mapa Haut Oubangui z roku 1899/1900 ze serveru digital.library.illinois.edu

Francouzsko – belgický protokol ze dne 29. dubna 1887 stanovil hranici mezi Francií a Konžským státem na korytě řeky Oubangui s přihlédnutím ke čtvrté severní rovnoběžce. V roce 1890 pověřil de Brazza Victora Liotarda obsadit území horního Oubangui. Na něm se následně v roce 1891 Liotard stal guvernérem. O patnáct let později, dne 1.července 1904, pak došlo ke sjednocení Haut-Chari a Haut-Oubangui pod novým názvem Oubangui-Chari.

Současně s průzkumníky pronikali do oblastí rovníkové Afriky i misionáři. Využívali k tomu velké řeky, jakými byly Kongo, Ubangi nebo Alima. Nás bude zajímat monsignor Prosper Philippe Augouard.

Byl to vzdělaný a pracovitý muž, jehož životním cílem bylo přinést křesťanství do těchto míst. Poté, co byl v roce 1876 vysvěcen na kněze, nastoupil v prosinci 1877 do Afriky jako sekretář biskupa Le Berreho v Libreville. Od roku 1880 začíná obnovovat opuštěné misie a budovat nové. Pro potřeby bezpečnější a rychlejší přepravy shromažďuje příspěvky a v roce 1886 dokončuje kovovou veslici nazvanou na počest papeže – Leon XIII. Tu po letech dovybaví parním strojem, který je rozložený přinesen karavanou 106 mužů do Brazzaville. V roce 1889 založil na soutoku řek Ubangi a Kongo misii Saint-Louis Oubangui. Ještě dále proti proudu řeky Ubangi pak založil v roce 1893 misii Saint-Paul des Rapides.

Později se pouští do stavby nové větší lodě poháněné parním strojem. Bude opět pojmenována Leon XIII, a proto první loď překřtí na Diata-Diata.

Toto pojmenování souvisí s neutuchajícím pracovním nasazením pana Augouarda. Ten právě slovy “DIATA DIATA” popoháněl místní členy misie. V domorodém nářečí to znamená “RYCHLE RYCHLE”. Byla to ostatně i knězova přezdívka. Uvedení 24 tunové lodi do provozu bylo naplánováno na rok 1898.

 


Privátní vydání Haut-Oubangui
(Upper Ubangi)

 

Po výstavbě nové lodi v dubnu 1898 nechal pravděpodobně z vlastní iniciativy Augouard vytvořit sérii známek (nálepek) s textem HAUT-OUBANGHI. Známkový obraz odkazuje na církevní symboly. Text rámečku dole (navigation a vapeur de la mission) znamená paroplavební přeprava mezi misiemi. V dalších třech rámečcích podél okraje jsou uvedeny lokality misií (misie Saint-Paul des Rapides, řeka Alima, Mission del la Sainte Famille ).

Převzato z The Journal of the France & Colonies Philatelic Society

 

Celkem vyšlo pět hodnot, a to jen v malém nákladu. Byly vydány za účelem získání finančních prostředků za dopravu zásilek mezi misiemi podél řeky na francouzské straně a mořskými přístavy. Nominální hodnoty jsou samozřejmě ve francouzské měně. Známky byly vytištěny litograficky. Zoubkování je 11 ½ , ale není pravidelné. Známky se vyskytují buďto s červenými přetisky “VIA MATADI” 

nebo s nápisem “VIA LOANGO” v černé nebo červené barvě.

Texty přetisků odpovídají dvěma nejbližším zastávkám pro spojení s francouzskými nebo zahraničními parníky do Evropy. Směr přetisků je nejčastěji diagonální zdola nahoru, ale jsou známy i varianty se svislým přetiskem. Dosud je znám jediný exemplář známky bez přetisku (25c).

První zmínka o známkách je údajně z roku 1922, kdy byla známka 25c objevena na přední straně dopisu. Poté byla objevena ještě známka 5 centimů. Katalogizovány byly v monografii Priced Catalogue of Local Postage Stamps, kterou sepsali E.F. Hurt, L.N. a M. Williamsovi ve 40. letech minulého století.

Až do roku 1977 žádné další známky nebyly známy. V následujících letech se postupně vynořily na světlo další exempláře. Některé známky se vyskytují navíc s černým přetiskem v provedení zkřížených klíčů Svatého stolce.

Pro závěrečný přehled jsou všechny dosud známé exempláře ( k roku 2015 jich bylo evidováno devatenáct ) shrnuty v následující tabulce:

Bohužel však bylo používání známek Haut-Oubangui ukončeno vyhláškou ze dne 28. března 1899. Ta nařizovala bezplatnou přepravu pošty soukromými společnostmi ve francouzských koloniích. Tím bylo ukončeno používání privátních známek HAUT OUBANGUI. Těch několik málo, které se zachovaly, dnes náleží mezi nedostupné exempláře a jsou ve sbírkách špičkových sběratelů. Jedním ze šťastlivců, kteří je ve sbírce mají, je pan Patrick Maselis, prezident Clubu Monte-Carlo.
Exempláře pana Maselise – převzato z Journal of the France and Colonies Philatelic

.


Doplněno 31.8.2020: V letošním roce se na mezinárodní aukci objevila velmi zajímavá položka uvedená jako Francouzské Kongo 1888 Haut Oubangui… Pocházela údajně z kolekce známého sběratele pana Geoffa Rosamonda.

Obraz známky, která se moc nevídá, byl propracován do velkých detailů. Vítězný příhoz činil přes 650 GBP. Nebyla to ani jedna z evidovaných 50c známek VIA LOANGO (obě jsou v tomto článku uvedeny). Že by dvacátý exemplář ? O názor jsem požádal pana Phillipa Lindekense, experta na vydání v oblasti, člena prestižních filatelistických společností a redaktora LES CONGOLATRES. Odpověděl mi, že dle skenu nelze provést expertízu, ale dle jeho názoru se jedná pravděpodobně o “repliku”.

 


Zdroje: Wikipedie, colnect.com, stampforgeries.com, katalog Yvert, katalog Michel Ubersee-Katalog Zentralafrika, článek Stephane Pennachiotti: Congo Français Navigation A vapeur de la mission de la congregation du Saint-Esprit z webu Les Congolâtres (číslo 34 z června 2018), web spiritains.org, Journal of the France and Colonies Philatelic Society Vol.64, Luc Vander Marcken – Private Labels of the Upper Ubangi 1898-1899, stránky fabiovstamps.com, aukční servery, fotoarchív autora, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *