Grónsko 1938 – 53

GREENLAND 1938 – 53

(aktualizováno – prosinec 2023)

Při pohledu na satelitní snímek Grónska mi nějak nesedí překlad jeho pojmenování = zelená země. Oproti původní teorii, že Erik Rudý, který území obsadil na přelomu 1. tisíciletí a zvolil tento název záměrně pro nalákání nových osadníků, se nyní usuzuje, že skutečně bylo před tisíci lety klima vlivem oteplování příznivější pro trvalé osídlení.

Satelitní snímek Grónska na mapách Google

Ostrov náleží pod dánský vliv už přes 200 let a v současné době má Grónsko statut autonomní součásti Dánského království. Protože až do konce listopadu roku 1938 byla přeprava dopisů mezi ostrovem a Dánskem bezplatná, vyšly první výplatní známky pro Grónsko právě  1. prosince 1938.

V první emisi byl portrét krále Kristána X. doplněn polárními motivy. Známky byly používány pro korespondenci s Dánskem. Přeprava dopisů v rámci ostrova byla dle katalogu Michel bezplatná – a to až do května 1958. Tyto známky vyšly ve statisícových nákladech.

Mi# 1-7 (katalogová cena 20€)

 

Po obsazení Dánska nacistickým Německem v dubnu 1940 byl další osud Grónska během II. světové války spjat s USA. Guvernér pro Grónsko prohlásil ostrov za samosprávné území – na základě nouzové doložky zákona o výjimečných situacích. Odcestoval do Spojených států, odkud koordinoval vládu nad ostrovem v souladu s místním dánským zastupitelstvím. Nařízení z Dánska (tou dobou pod německým vlivem) byla ignorována. Následně zástupci Grónska požádali USA o ochranu svého území. Rok po napadení Dánska byla dánským velvyslancem v USA podepsána dohoda, na jejímž základě se Grónsko stalo protektorátem USA. Byly zřízeny tři letecké a jedna námořní základna. Ta byla vybudována poblíž města Ivigtut, kde byl strategický důl na kryolit (používaný pro výrobu hliníku).

Důl na kryolit poblíž města Ivigtut – 1940 (Wikipedie)

Obrana území proti Německu a jeho vazalům (Norsko) probíhala v koordinaci s místním obyvatelstvem. Jako odměnu za  ochranu území si Američané odváželi z Grónska kryolitovou rudu. Toto neklidné období je dokumentováno korespondencí amerických polních pošt ve čtyřech grónských lokalitách:
– Narsarssuak – hlavní letecká základna (APO 809, 858)
– Sondrestromfjord – sekundární letecká základna (APO 809a, 859)
– Ivigtut (Bluie West Seven) – námořní základna (APO 615)
– Ikateq (Bluie East Two) – nouzová letecká základna (APO 679)

Dopis z námořní základny z listopadu 1941

Pěkný jednorámový exponát věnovaný polním poštám jsem viděl loni na výstavě Praga 2018. Pod názvem “U.S. Army Post Offices in Greenland 1941 – 1945” ho prezentoval pan Dickson Preston z USA.

Ještě před koncem války vydala pro Grónsko společnost American Bank Note Company krásně výtvarně zpracovanou emisi, sestávající se z devíti známek ve dvoubarevném provedení. Toto newyorkské vydání v menším nákladu necelých 70.000 sad se uskutečnilo 1. února 1945.

Mi# 8 – 16 (katalogová cena 250€)

K této pěkné emisi vydali Američané také FDC

FDC se známkami Mi# 8-16 s nadepsanou adresou, prodáno za 150,- USD na aukci Cherrystone 2021

Ještě téhož roku došlo k vydání příležitostné emise k osvobození Dánska. Vznikla aplikací střídavě buď červeného nebo modrého přetisku “DANMARK BEFRIET 5 MAJ 1945” na předchozí emisi v nákladu 22 500 sad. Katalogová cena této atraktivní série už činí 900 €.

Mi# 17-25 (katalogová cena ražených známek 680€)

To je pro padělatele známek bohužel velmi zajímavé. Proto mají tyto známky na aukcích výrazně vyšší cenu, jsou-li doplněny certifikátem. U šesti nejvyšších nominálů jsou známy přetisky v alternativních barvách. Protože takto bylo vyrobeno (patrně z obchodních důvodů) většinou max. 3500 kusů, jsou katalogové ceny ještě několikanásobně vyšší. Levněji se některé tyto známky dají získat na příležitostné filatelistické obálce zaslané ze Sonderstromfjordu k 15. výročí osvobození Dánska.

….
….
Po skončení války bylo území Grónska smluvně navráceno Dánsku. Americké vojenské základny tam dále zůstaly. Rozbíhala se studená válka a poloha Grónska byla strategická pro dosažení severní části evropského území Sovětského svazu. Byly vybudovány také nové základny, např. letecká základna poblíž Thule (APO-23).


Po druhé světové válce došlo pravděpodobně k navýšení tarifů a dánská pošta vydala dvě známky s doplňkovými nominály. Vzorem těchto známek ve statisícových nákladech byly známky z předválečné emise. Stalo se tak 1. srpna 1946.

Mi# 26-7 (katalogová cena 7.50€)

 

V roce 1947 nastoupil na dánský trůn král Frederik IX., jehož portrét byl v emisi z 15. srpna 1950 doplněn motivem plachetnice v polární oblasti. Jednotlivé známky vyšly velkým nákladem.

Mi#28- 36. Katalog.cena 18€. Známka 30ore je až z roku 1953

 

Rokem 1953 putování prvními 15 lety v grónském katalogu ukončím. Pokud se rozhodnete tuto známkovou zemi sesbírat i v dalších letech, tak v základní sestavě v raženém provedení nebudete nuceni sáhnout hluboko do kapsy.

Zdroje: Wikipedie, katalog Michel Europa Band 5 – Nordeuropa, internetové aukce, fotoarchív autora, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *