Náhorní Karabach – Republika Arcach

NAGORNO KARABAKH – REPUBLIC OF ARTSAKH

(doplněno – říjen 2021)

Poprvé jsem se o známkách Náhorního Karabachu dozvěděl teprve před čtyřmi lety z Markova Atlasu Asie. Poměrně rychle se mi podařilo dvě známky získat. Zařadil jsem je do alba a dále už se o tuto oblast nezajímal.

V loňském roce jsem začal příležitostně sbírat také poštovní doklady. Na aukci jsem zahlédl a následně získal obálku z Karabachu. Jak funguje tamní poštovní služba ? O tom jsem trochu zapátral na internetu.

Na počátku příspěvku nahlédneme do map. První mapka zobrazuje hranice Náhorně-karabašské republiky (NKR) v roce 2017.

Schematická mapa Náhorně-Karabašské republiky z Wikipedie

Zároveň v Ázerbájdžánu existuje území, které se nazývá Náhorní Karabach. Je to menší oblast, než je NKR a žije v ní ve výrazné většině Arménské obyvatelstvo.

Porovnání obou území je dobře vidět na následující schematické mapce z Wikipedie. Zde je jasně patrná snaha o dobytí dalších území a expanzi směrem k Arménii.

Již staletí se táhne nevyřešený konflikt o toto území mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Za nadvlády SSSR se totalitní moc snažila udržet obě země pevnou rukou. Ke konci 80. let bohužel začalo docházet k ozbrojeným konfliktům a násilnostem. Po rozpadu Sovětského svazu a následném vyhlášení nezávislosti obou republik vyhlásila samostatnost v roce 1992 také NKR. Od té doby probíhají v této zóně válečné operace – ke škodě trpícího civilního obyvatelstva.
Samotná NKR je ve světě považována za separatistickou republiku, která nemá mezinárodní uznání – s výjimkou tří nečlenských států OSN ze sféry ruského vlivu. Těmi jsou taktéž neuznané separatistické státy : Abcházie, Jižní OsetiePodněsterská moldavská republika. Dále se k uznání NKR přihlásily menší územní celky, jako např. některé státy a města USA. Nezávislost Arcašské republiky proklamovalo v říjnu 2020 zastupitelstvo městské části Praha – Řeporyje. Zajímavé je, že ani Arménie NKR neuznává, jelikož jej považuje za součást svého území. Také Světová poštovní unie NKR “nezná”. Existence tohoto útvaru je možná jen díky široké podpoře Arménců z celého světa. Pravděpodobně může být část prostředků získávána také filatelistickou produkcí.

První tři známky Náhorního Karabachu byly vydány 11.6.1993. Mají státně-propagační námět. Na aukci eBay (odkud pochází i následující obrázek) je lze získat za cenu okolo 10 USD.

Známky Náhorního Karabachu # 1 – 3

Známky obsahují text v arménštině. Název země je také uveden latinkou: REPUBLIC OF MOUNTAINOUS KARABAKH. Používaná měna je stejná, jako v Arménii. Na prvních třech známkách to ještě byla ruská měna, později samostatná arménská: 1 Dram = 100 Luma. Známky vydané v letech 1996 – 2000 mají uveden název “REPUBLIC OF NAGORNO KARABAKH“.

Kvůli tomu, že republika postrádá mezinárodní uznání jsem váhal, zda Karabach zařadím do seznamu známkových zemí. Popíšu zde několik argumentů, které mě zatím přesvědčily:

1. Nápis země je na známce uveden a jedná se o reálné území, na kterém funguje poštovní služba.

2. Roční produkce byla zpočátku nepravidelná a jen pomalu se zvyšovala na 6 až 8 známek (do roku 2012). Obchodně – filatelistický vliv tedy zdaleka nebyl tak výrazný, jako například u Abcházie.

3. V obecném katalogu Michel je už více, než 10 let NKR uváděna samostatně a bez poznámky, že se jedná o spekulativní vydání. Dle informací na internetu evidují známky NKR i další katalogy.

Stana z katalogu Michel Ubersee

 

4. Poštovní služba funguje i do zahraničí. Podařilo se mi získat několik filatelistických dokladů odeslaných do různých zemí. Odchozí razítko je ze Stěpanakertu, což je správní středisko NKR. V současnosti je na mapách najdete pod jménem Xankandi . Jeden dopis mi dorazil i domů.

Letecky přepravený dopis na Slovensko (2013)
Doporučený dopis do Austrálie (2016)
Běžný dopis, který za 10 dní dorazil do mé schránky (2017)

Podle stylu, jakým je napsána adresa příjemce to trochu vypadá, že všichni nakupujeme u stejného prodejce (jen letos začal používat červenou datumovku). Zřejmě jich mnoho nebude… 🙂 U R-dokladu je patrné, že komunikace s okolním světem probíhá za pomoci sousední Arménie. To je ostatně i vidět na dokladech příchozích. Například od filatelisty z ČR (směrové číslo 375… by měl mít Jerevan):

Dopis zaslaný do Stěpanakertu z ČR (2014) – aukce eBay

 

Tolik tedy k tomu, proč jsem vydání pro Karabach zařadil na seznam známkových zemí. Následuje ukázka některých vydání pro letošní rok:

Série flora (2017)
Série 25. výročí osvobození města Šuša a národní armády

Na známkách je vidět, že se od roku 2017 název země v latince změnil na “REPUBLIC OF ARTSAKH“.  Fonetický přepis do češtiny by mohl být Arcach, ruské stránky mají i přepis Arcách. Uvidíme, jaký název se pro výraz “Արցախ” nakonec ujme. Na kupónu známek je také uveden jejich vydavatel a zároveň i provozovatel poštovní služby. Je jím společnost ARTSAKH POST (AP). Dle kontaktů na jejich stránkách směřuje mezinárodní telefonní předvolba do Arménie. Překvapivá je však kontaktní mailová adresa z domény mail.ru. Nedávný rozhovor s ředitelem společnosti si v angličtině můžete přečíst na artsakhpress.am . Píše se tam o nárůstu poštovní služby (v roce 2016 přes 40.000 zásilek) a také o zvyšující se poptávce zahraničních zájemců. To samozřejmě způsobilo i zvýšený počet vydání. Ta již nemají pouze propagační charakter, ale zaměřují se i na tematické sběratele. V padesátitisícové metropoli Náhorního Karabachu provozuje společnost AP dle žlutých stránek kromě centrály dalších šest poštovních úřadoven.

Z výše uvedených informací usuzuji, že poštovní provoz zatím neuznané Náhorně-karabašské republiky je korektní a funguje spolehlivě i v mezinárodním měřítku.


 

Dne  27. září 2020 se na hranicích mezi Ázerbájdžánem a Arcašskou republikou rozhořel silný konflikt, který je někdy nazývaný Druhá Arcašská válka. O konfliktu se dočtete také v článku na webu parlamentnilisty.cz. Po vyjednávání organizovaném Ruskem byly boje oficiálně ukončeny 10. listopadu.

Mapa rozdělení území Náhorního Karabachu po konfliktu 2020. Převzato z Wikipedie.

Válčící strany si ponechaly kontrolu nad územím, které aktuálně ovládaly. Dále bylo dohodnuto, že Arménie si udrží kontrolu nad většinou Náhorního Karabachu a Ázerbájdžán získá přístup do Nachičevanu. Ázerbájdžán tak získal území přes 8.000 km2 (na mapce vyznačeno zeleně a tyrkysově). Pozemní koridor mezi Arménií a oblastí Náhorního Karabachu (na mapce vyznačeno fialově) mají po dobu nejméně pěti let střežit ruské mírové síly. Nově činí rozloha Arcašské republiky pouze 28% plochy původní (na mapce vyznačeno oranžově). U příležitosti zisku nového území vydal 10. prosince Ázerbájdžán emisi 10 známek propagující vítězství. Jedna ze známek nese poněkud zavádějící název “Karabach je Ázerbájdžán”.

Foto poskytl pan Polanský

Zatím tomu tak není, a proto v lednu 2021 uspořádaly Rusko, Ázerbájdžán a Arménie trojstranné setkání o území Arcachu. Jsou plánovaná další jednání.

Zda tento vývoj bude časem znamenat i konec Republiky Arcach zatím nevíme. Dle informací na internetu tato republika stále existuje a v roce 2021 byla uznána např. městem West Hollywood. Na webu je emisní plán pro rok 2021. Známky pro další etapu by měly být reálně k dispozici v dubnu.

Známky (Mi# 231A-233A) v aršíku “ohrožená fauna”  eviduje rovněž colnect.com

Další známky pak vyšly v červnu a v srpnu 2021. Zajímavostí je, že se od roku 2021 na známkách namísto textu “REPUBLIC OF ARTSAKH” objevuje v latince pouze text ARTSAKH” .

 

Zdroje: Wikipedie, katalog Michel, fotoarchív autora, fotoarchív pana Polanského, aukční servery, výše uvedené webové stránky, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *