Náhorní Karabach – Republika Arcach

0
0

NAGORNO KARABAKH – REPUBLIC OF ARTSAKH

(aktualizováno – září 2023)

Poprvé jsem se o známkách Náhorního Karabachu dozvěděl v roce 2012 z Filatelistického Atlasu Asie od Ing. Marka. Poměrně rychle se mi podařilo dvě poštovní známky získat. Zařadil jsem je do alba a dále už jsem se o tuto oblast nezajímal.

Známky Mi# 82,83 (2013)

V loňském roce jsem začal příležitostně sbírat také poštovní doklady. Na aukci jsem uviděl a následně získal obálku z Karabachu. Jak funguje tamní poštovní služba ? O tom jsem trochu zapátral na internetu.

Na počátku příspěvku nahlédneme do map. První mapka zobrazuje hranice Náhorně-karabašské republiky (NKR) v roce 2017.

Schematická mapa Náhorně-Karabašské republiky z Wikipedie

Zároveň v Ázerbájdžánu existuje území, které se nazývá Náhorní Karabach. Je to menší oblast, než je NKR a žije v ní ve výrazné většině Arménské obyvatelstvo.

Porovnání obou území je dobře vidět na následující schematické mapce z Wikipedie. Zde je jasně patrná snaha o dobytí dalších území a expanzi směrem k Arménii.

Již staletí se táhne nevyřešený konflikt o toto území mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Za nadvlády SSSR se totalitní moc snažila udržet obě země pevnou rukou. Ke konci 80. let bohužel začalo docházet k ozbrojeným konfliktům a násilnostem. Po rozpadu Sovětského svazu a následném vyhlášení nezávislosti obou republik vyhlásila samostatnost v roce 1992 také NKR. Od té doby probíhají v této zóně válečné operace – ke škodě trpícího civilního obyvatelstva.
Samotná NKR je ve světě považována za separatistickou republiku, která nemá mezinárodní uznání – s výjimkou tří nečlenských států OSN ze sféry ruského vlivu. Těmi jsou taktéž neuznané separatistické státy : Abcházie, Jižní OsetiePodněsterská moldavská republika. Dále se k uznání NKR přihlásily menší územní celky, jako např. některé státy a města USA. Nezávislost Arcašské republiky proklamovalo v říjnu 2020 zastupitelstvo městské části Praha – Řeporyje. Zajímavé je, že ani Arménie NKR neuznává, jelikož jej považuje za součást svého území. Také Světová poštovní unie NKR “nezná”. Existence tohoto útvaru je možná jen díky široké podpoře Arménců z celého světa. Pravděpodobně může být část prostředků získávána také filatelistickou produkcí.

První tři známky Náhorního Karabachu byly vydány 11. června 1993. Mají státně-propagační námět. Na aukci eBay (odkud pochází i následující obrázek) je lze získat za cenu okolo 10 USD.

Známky Náhorního Karabachu # 1 – 3

Známky obsahují text v arménštině. Název země je také uveden latinkou: REPUBLIC OF MOUNTAINOUS KARABAKH. Používaná měna je stejná, jako v Arménii. Na prvních třech známkách to ještě byla ruská měna, později samostatná arménská: 1 Dram = 100 Luma. Známky vydané v letech 1996 – 2000 mají uveden název “REPUBLIC OF NAGORNO KARABAKH“.

Kvůli tomu, že republika postrádá mezinárodní uznání jsem váhal, zda Karabach zařadím do seznamu známkových zemí. Popíšu zde několik argumentů, které mě zatím přesvědčily:

1. Nápis země je na známce uveden a jedná se o reálné území, na kterém funguje poštovní služba.

2. Roční produkce byla zpočátku nepravidelná a jen pomalu se zvyšovala na 6 až 8 známek (do roku 2012). Obchodně – filatelistický vliv tedy zdaleka nebyl tak výrazný, jako například u Abcházie.

3. V obecném katalogu Michel je už více, než 10 let NKR uváděna samostatně a bez poznámky, že se jedná o spekulativní vydání. Dle informací na internetu evidují známky NKR i další katalogy.

Stana z katalogu Michel Ubersee

 

4. Poštovní služba funguje i do zahraničí. Podařilo se mi získat několik filatelistických dokladů odeslaných do různých zemí. Odchozí razítko je ze Stěpanakertu, což je správní středisko NKR. V současnosti je na mapách najdete pod jménem Xankandi . Jeden dopis mi dorazil i domů.

Letecky přepravený dopis na Slovensko (2013)
Doporučený dopis do Austrálie (2016)
Běžný dopis, který za 10 dní dorazil do mé schránky (2017)

Podle stylu, jakým je napsána adresa příjemce to trochu vypadá, že všichni nakupujeme u stejného prodejce (jen letos začal používat červenou datumovku). Zřejmě jich mnoho nebude… 🙂 U R-dokladu je patrné, že komunikace s okolním světem probíhá za pomoci sousední Arménie. To je ostatně i vidět na dokladech příchozích. Například od filatelisty z ČR (směrové číslo 375… by měl mít Jerevan):

Dopis zaslaný do Stěpanakertu z ČR (2014) – aukce eBay

 

Tolik tedy k tomu, proč jsem vydání pro Karabach zařadil na seznam známkových zemí. Následuje ukázka některých vydání pro letošní rok:

Série flora (2017)
Série 25. výročí osvobození města Šuša a národní armády

Na známkách je vidět, že se od roku 2017 název země v latince změnil na “REPUBLIC OF ARTSAKH“.  Fonetický přepis do češtiny by mohl být Arcach, ruské stránky mají i přepis Arcách. Uvidíme, jaký název se pro výraz Արցախ nakonec ujme. Na kupónu známek je také uveden jejich vydavatel a zároveň i provozovatel poštovní služby. Je jím společnost ARTSAKH POST (AP). Dle kontaktů na jejich stránkách směřuje mezinárodní telefonní předvolba do Arménie. Překvapivá je však kontaktní mailová adresa z domény mail.ru. Nedávný rozhovor s ředitelem společnosti si v angličtině můžete přečíst na artsakhpress.am . Píše se tam o nárůstu poštovní služby (v roce 2016 přes 40.000 zásilek) a také o zvyšující se poptávce zahraničních zájemců. To samozřejmě způsobilo i zvýšený počet vydání. Ta již nemají pouze propagační charakter, ale zaměřují se i na tematické sběratele. V padesátitisícové metropoli Náhorního Karabachu provozuje společnost AP dle žlutých stránek kromě centrály dalších šest poštovních úřadoven.

Z výše uvedených informací usuzuji, že poštovní provoz zatím neuznané Náhorně-karabašské republiky je korektní a funguje spolehlivě i v mezinárodním měřítku.


 

Dne  27. září 2020 se na hranicích mezi Ázerbájdžánem a Arcašskou republikou rozhořel silný konflikt, který je někdy nazývaný Druhá Arcašská válka. O konfliktu se dočtete také v článku na webu parlamentnilisty.cz. Po vyjednávání organizovaném Ruskem byly boje oficiálně ukončeny 10. listopadu.

Mapa rozdělení území Náhorního Karabachu po konfliktu 2020. Převzato z Wikipedie.

Válčící strany si ponechaly kontrolu nad územím, které aktuálně ovládaly. Dále bylo dohodnuto, že Arménie si udrží kontrolu nad většinou Náhorního Karabachu a Ázerbájdžán získá přístup do Nachičevanu. Ázerbájdžán tak získal území přes 8.000 km2 (na mapce vyznačeno zeleně a tyrkysově). Pozemní koridor mezi Arménií a oblastí Náhorního Karabachu (tzv. LACHINSKÝ KORIDOR – na mapce vyznačeno fialově) mají po dobu nejméně pěti let střežit ruské mírové síly. Nově činí rozloha republiky Arcach pouze 28% plochy původní (na mapce vyznačeno oranžově). U příležitosti zisku nového území vyšla 10. prosince v Ázerbájdžán emise 10 známek propagující vítězství. Jedna ze známek obsahuje text “Karabach je Ázerbájdžán”.

Foto poskytl pan Polanský

Zatím tomu tak není, a proto v lednu 2021 uspořádaly Rusko, Ázerbájdžán a Arménie trojstranné setkání o území Arcachu. Jsou plánovaná další jednání.

Zda tento vývoj bude časem znamenat i konec Republiky Arcach zatím nevíme. Dle informací na internetu tato republika stále existuje a v roce 2021 byla uznána např. městem West Hollywood.

Známky (Mi# 231A-233A) v aršíku “ohrožená fauna”  eviduje rovněž colnect.com

Další známky pak vyšly v červnu a v srpnu 2021. Zajímavostí je, že se od roku 2021 na známkách namísto textu “REPUBLIC OF ARTSAKH” někdy objevuje v latince pouze text ARTSAKH” .


Doplněno 20.09. 2023: V prosinci 2022 Ázerbájdžánci prohlašující se za ekologické aktivisty zablokovali Lachinský koridor, jedinou silnici spojující Náhorní Karabach s Arménií a vnějším světem. Dne 23. dubna 2023 ázerbájdžánské síly otevřely kontrolní stanoviště v koridoru Lachin. Blokáda způsobila humanitární krizi pro obyvatele republiky Arcach. Dovoz základního zboží byl zablokován, stejně jako humanitární konvoje Červeného kříže a ruských mírových sil, což uvěznilo 120 000 obyvatel regionu. Omezený provoz byl řízen ruskými mírovými jednotkami a Mezinárodním výborem Červeného kříže a sloužil k přepravě pacientů, kteří potřebovali lékařskou péči, a k poskytnutí humanitárních zásob. Od 15. června 2023 však Ázerbájdžán zesílil blokádu a blokoval veškerý průchod potravin, paliva a léků od Červeného kříže a ruských mírových sil přes Lachinský koridor. Aktuální info naleznete na Wikipedii.

Dle webového portálu colnect ale i v roce 2023 vycházejí nové známky pro Náhorní Karabach. Jejich použití je ale v současné situaci nereálné. Na závěr připojuji varování před ilegálními známkami vydávanými ke škodě filatelistů. Seznam některých “výrobků” můžete najít ZDE.

Arcach – ilegální známky z roku 2021

Doplněno 29.09. 2023: Minulý týden v úterý zahájil Ázerbájdžán vojenskou operaci v Náhorním Karabachu s cílem převzít nad oblastí kontrolu. Nedlouho poté ázerbájdžánské jednotky prolomily obranné pozice arménských separatistů a karabašské úřady kapitulovaly. V reakci na to dne 28. září arcašský prezident Samvel Shahramanyan podepsal dekret o tom, že všechny státní instituce budou rozpuštěny do 1. ledna 2024, čímž se ukončí existence republiky Arcach. Přes lachinský koridor opustilo území Náhorního Karabachu přes 60.000 Arménů (zhruba polovina).

Zdroje: Wikipedie, katalog Michel, fotoarchív autora, fotoarchív pana Polanského, aukční servery, výše uvedené webové stránky, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *