Karibské Nizozemsko + samostatná vydání pro jeho tři ostrovy

CARIBBEAN NETHERLANDS + SEPARATE ISSUE
FOR ITS THREE ISLANDS

(aktualizováno – březen 2022)

V roce 2016 jsem zaznamenal nová vydání pro jednotlivé ostrovy Karibského Nizozemska, jmenovitě Bonaire, Saba, Sint Eustatius (Svatý Eustach). Podrobné informace o tomto privátním počinu najdeme v diskuzi na stránkách stampboards.com. Jiří Marek už v roce 2013 asi podobný vývoj předvídal a proto ve druhém vydání Atlasu Ameriky přidal navíc informace o těchto třech ostrovech.

Nejprve stručně k historii. Nizozemská kolonie v Karibiku nazvaná Curaçao a Dependence (Curaçao en Onderhorigheden) zahrnovala v roce 1873, kdy vydala své první známky celkem šest ostrovů. Byly to Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Svatý Eustach a jižní část ostrova Svatý Martin (severní patří Francii).

Tuto krásnou mapu najdete na Wikipedii

Po přijetí ústavy v roce 1936 se změnil status a celek získal název Území Curaçao (Gebiedsdeel Curaçao). Už během II. světové války byla přislíbena autonomie a v roce 1948, kdy vstoupila v platnost nová ústava, se tak stalo. Došlo na změnu názvu – Nizozemské Antily (Nederlandse Antillen). První tři známky s textem “NEDERLANDSE ANTILLEN / CURACAO” vyšly 26.července 1949. Následně v prosinci roku 1954 ratifikovala královna Juliana Chartu statutu Nizozemského království, která oficiálně ukončuje statut kolonie a Nizozemské Antily získávají autonomii. K tomuto výročí vyšly právě 15.prosince 1954 tři známky se společným vzorem pro Nizozemí, Surinam a Nizozemské Antily.

Surinam; Mi# 351
Nizozem. Antily; Mi# 42
Nizozemí; Mi# 654

Hlavním městem byl i nadále Willemstadt na ostrově Curaçao. Motivem některých známek byla typická holandská architektura, kterou můžeme pozorovat na jeho nábřeží.

Doporučený dopis odeslaný z hlavního města Nizozemských Antil dne 9.srpna 1968 panu Polanskému do Československa
Foto poskytl pan Polanský

 

Od ledna 1986 má samostatný autonomní statut ostrov Aruba a začíná vydávat vlastní známky.

Krásný doporučený dopis z města Oranjestad na Arubě. Zaslaný panu Polanskému 4. dubna 2019 do České republiky

V říjnu roku 2010 došlo k dalšímu administrativnímu dělení Nizozemských Antil. Svatý MartinCuracao získávají statut země Nizozemského království a vydávají vlastní známky.

FDC se známkami NVPH# 10-15
Doporučený dopis zaslaný 28.2.2017 panu Polanskému do ČR

Zbylé tři ostrovy jsou sloučeny do Karibského Nizozemska se statutem zvláštního správního celku. Mapku i vývojový diagram zpracoval pan Van Gelder.


Po vzniku Karibského Nizozemska byla pověřena provozováním poštovní služby a produkcí známek společnost Nieuwe Post Nederlandse Antillen N.V.. Posledními vydanými známkami této firmy byla vánoční emise z 1. listopadu 2012.

FDC se známkami NVPH# 35-38

Pak nastaly ve společnosti finanční problémy. Proto poštovní správu nad ostrovy převzala v roce 2014 nově vytvořená společnost Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. (FXDC). Ta nejprve používala dočasné nálepky. Samozřejmě, nemalým zdrojem příjmů je prodej vlastních známek, a proto byly 10. října 2014 vydány první známky. A to už pro jednotlivé ostrovy – s logem FXDC a s podtextem “CARIBISCH NEDERLAND” .

KaribNizoz2014
Prvni definitivní známky Karibského Nizozemska od FXDC – původně Mi# 39 – 44, nyní Mi# 1,2 (Bonaire, Saba, Svatý Eustach)

Tyto nové známky můžete získat na e-shopu firmy WOPA+, která s FXDC úzce spolupracuje. Jednotlivé známky se původně daly sehnat za ceny od 1€ / ks. Na rozdíl od katalogu Michel, který známky Karibského Nizozemska po roce 2014 čísluje znovu od 1 pro každý ostrov, řadí tvůrci holandského specializovaného katalogu NVPH nová vydání dále společně pod Karibské Nizozemsko a pouze uvádějí pro stejný obrazový vzor varianty pro jednotlivé ostrovy.

Navíc sami Holanďané u některých těchto známek uvádějí ve svém specializovaném katalogu označení “persoonlijke” = privátní (vlastní).

vlastní známky NVPH# 48 (Mi# 43) z 10.11.2014

Krásné “personalizované” známky vyšly v roce 2016 a dají se sehnat i na společném aršíku. Ten ale už bohužel je v ceně “sběratelské”… Známky samostatně :

KaribNizoz2016
Reálné použití známek doložíme krásným poštovním dokladem zaslaným z Bonaire do ČR. Mezinárodní R-kód je BQ. Je používán pro všechny tři ostrovy Karibského Nizozemska.

Doporučený dopis z ostrova Bonaire v roce 2019 do České republiky. Na odpověď čekal pan Polanský půl roku.

V roce 2016 vyšla také série věnovaná dvoustému výročí Nizozemského království. Dopis frankovaný dvěma 99c známkami pro Svatý Eustach, avšak odeslaný z ostrova Bonaire napovídá, že je možné mezi ostrovy výplatní známky kombinovat.

Z roku 2021 známe filatelistickou obálku ze Svatého Eustacha zaslanou do Nizozemí, která není frankovaná známkami a je pouze znehodnocena razítkem FXDC.

Pro Ty z nás, kteří si tyto známky pořídí ( sebe nevylučujíc ) a tisknou si i vlajky, mohu doporučit stránky crwflags.com, na kterých je najdete v pěkné kvalitě.

Zajímavostí je, že společnost FXDC využívá technologii CEE a tiskne na některé známky kód, který mobilním zařízením ( s nainstalovanou příslušnou aplikací ) umožní získat bližší info v různých jazykových mutacích – viz stránky cee-platform.com.

Uvidíme, kam bude další vývoj v této oblasti směřovat. Mně osobně lákají spíše starší emise. Například krásná 6-i známková série ještě z doby ZZ Curacao z roku 1943. Nádhera, že ano ?

KaribNizoz1943
Curacao, Mi# 198 – 203

 

Zdroje: stamboards.com, archív pana Antonína Polanského, uvedené www stránky, stránky comitekoninkrijksrelaties.org, Speciale Catalogus Postzegels Nederland en overzeese rijksdelen, katalog katalog Michel, holandští prodejci, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

2 komentáře u „Karibské Nizozemsko + samostatná vydání pro jeho tři ostrovy“

  1. V posledním katalogu Michel se už také objevila informace o samostatných vydáních pro jednotlivé ostrovy Karibského Nizozemska. Zřejmě z komerčních důvodů bez poznámky, že se jedná o privátní vydání. Viz obrázek: Mich1516KaribN

  2. Domnívám se, že katalog Michel postupuje zcela správně, neboť se u vyobrazených emisí nejedná o privátní vydání. Společnost FXDC je oficiální poštovní operátor v Karibském Nizozemsku obdobně jako například dnes již zcela soukromá společnost Royal Mail ve Velké Británii – a o jí vydávaných známkách Velké Británie také nikdo netvrdí, že jsou privátní. Jiná věc je, že kromě vyobrazených emisí vydává FXDC pod názvem Karibského Nizozemska už od roku 2014 známky personalizované (“persoonlijke”) s náměty podle objednávek jiných osob, a tyto personalizované emise Michel neuvádí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *