Polské doplatní provizorium Orlová 1938

POLISH POSTAGE DUE PROVISIONAL ORLOVA 1938

(aktualizováno – červen 2019)

V letošním roce jsem byl mile překvapen existencí lokálního vydání, které se používalo před více, než 80 lety v sousední Orlové. Protože i někteří zkušenější sběratelé o něm nevěděli, tak mu věnuji tento příspěvek.

Dobová pohlednice poštovního a telegrafního úřadu v Orlové

Při hledání informací jsem našel na internetu pouze jeden článek v polštině a to na webu phila.pl. Pod článkem byl uveden pan Jiří Král, dlouholetý předseda Klubu sběratelů polské známky Syrena. Získal jsem jeho mail a napsal mu. Ochotně mi sdělil, že jejich klubový časopis o orlovském provizoriu psal už mnohokrát, poprvé v roce 1988. Poskytl mi další cenné rady a přístup k archívu vydaných čísel. Dle podkladů v časopisech Syrena a dalších textů a obrázků na Wikipedii a v polských archívech jsem dohledal následující informace.

Spory o území na severní hranici s Polskem se tradují již od vzniku samostatného Československa v roce 1918. Kromě lokalit oravských a spišských šlo Polákům o průmyslové území ve Slezsku (Těšínsko). Spor o území gradoval Šnejdárkovým vojenským tažením v roce 1919. Na zásah mocností byla česko-polská sedmidenní válka ukončena a stanovena provizorní hranice.

Původní podoba Pomníku padlým za Těšínsko v Orlové.

Následně mělo dojít i k plebiscitu a spor byl právně ukončen až v roce 1924. Polská strana se s rozdělením nesmířila. Proto po Mnichovském diktátu (30.9.38) zabrala polská vojska na podzim roku 1938 mnohá naše území. Ta na Těšínsku nazývají Zaolzie. Město Orlová bylo obsazeno v pondělí 10.října 1938, jako jedno z posledních. Zabrány byly veškeré úřady a samozřejmě i ten poštovní a telegrafní. Tam si přivezli nově dosazení polští úředníci omezené zásoby aktuálních polských známek. Pro označování zásilek zde následně začali používat jednoduchá kruhová razítka s textem “ORŁOVA”, abecedním označením ( *a*, *b*, *c*, … ) a datumovkou.

Upomínkový otisk prvního polského orlovského razítka – 10.10.1938 14h
Použito na československé známce Mi# 392 z roku 1938

V té pohnuté době plné územních změn však bylo nutno poštovní zásilky často dofrankovávat. Město Orlová patřilo mezi úřady s větším poštovním provozem a zásoby doplatních známek se vyčerpaly už první den. Proto rozhodl místní poštmistr o provizorní výrobě doplatních polských známek. K tomu použil gumová razítka. Vznikly tak dva typy přetisků “TKč” a “T”.


– Přetisk “TKč” je proveden v černé barvě a pro datum použití se uvádí 12/10 až 14/10. Je znám doklad i s datem 15/10. Dle katalogu Jankowski-Korszeń byl typ “TKč” použit pouze 14/10. Náklad byl údajně 100 ks.
– Přetisk “T” je znám v černé nebo fialové barvě a byl použit ve dnech 14/10 až 22/10. Je znám doklad i ústřižek (viz výše) s datem 23/10, což byla neděle.
Pro oba typy přetisků byly použity polské výplatní známky 5gr (Mi# 315), 10gr (Mi# 316), 25gr (Mi# 298) a 50gr (Mi# 308). Katalog Jankowski – Korszeń uvádí ještě hodnoty 15gr (Mi# 303) a 45gr (Mi# 286). Tyto údaje však nejsou zcela v souladu s původním dokumentem z roku 1938 (viz dále) a možná se jedná o filatelistické dotisky.

Příklady nepoužitých přetisků Tkč a T na známkách Mi# 294 a 295

Na aukčních internetových stránkách se objevil i patrně unikátní “filatelistický” soutisk spojených typů obou orlovských provizorií. Známky mají na rubu signování Korszeń.

Vzácnost výskytu přetisků bohužel láká různé prodejce. Vyrobit primitivní razítko není obtížné. A proto i zde platí zásada, že u všech přetisků na levných známkách je dobrá zvýšená pozornost. Obzvláště v případě krásných ústřižků.

Patrně filatelistické výrobky. Srovnejte písmeno “T”.

 

Protože orlovské doplatní známkové provizorium je ojedinělé na celém území polského záboru a nebylo iniciováno oficiálními polskými autoritami, objevily se v polském tisku už v roce 1938 pochyby, zda nešlo o vydání hlavně pro filatelisty. Přináším ukázku z polského filatelistického magazínu IKAROS č. 85 z prosince roku 1938, kterou jsem převzal z digitálního archívu na stránkách pbc.biaman.pl.

IKAROS 85/1938 – str.191
IKAROS 85/1938 – str.192 a 193
IKAROS 85/1938 – str.194

Autorem příspěvku byl polský filatelista Dr. Zbigniew Kukulski. Popisuje přehled dokladů, který byl v té době znám a uvádí přetisky i na hodnotách 15gr a 45gr.
V časopise IKAROS č. 89 z dubna 1939 pak byla otištěna kopie dopisu orlovského poštmistra pana Onyszkiewicze. Dopis byl napsán v listopadu 1938, tedy krátce po vzniku provizoria.

IKAROS 89/1939 – str.68 a 69
Detail odpovědi

Pro tento dopis přináším jeho volný překlad:

Na Váš dotaz ze dne 18. t.m. uvádím následující:

1. Po převzetí zdejšího poštovního a telegrafního úřadu Polským poštovním výborem pochyběly už první den doplatní známky. Aby díky tomu nedošlo hned na počátku k pozastavení poštovních služeb pro místní zákazníky, tak jsem okamžitě nařídil používat pro doplatné běžné výplatní známky.

2. Pro rozlišení výplatních známek použitých u nás doplatně od výplatních známek použitých při podání zásilek, byly výplatní známky nalepené pro doplatní účely oraženy razítkem s tučným písmenem “T” a navíc byly tyto známky znehodnoceny otiskem expedičního razítka.

3. Pro tyto účely se používaly výplatní známky s nominály 5,10,25 a 50 Grošů. Známek bylo použito relativně málo, protože za pár dní po převzetí úřadu jsme obdrželi novou dostatečnou zásobu doplatních známek. Používání výplatních známek pro doplatné pak nebylo umožněno. Celkem bylo výše uvedeným způsobem použito asi 200 známek.

4. Doplatní provizorium trvalo pouze pár prvních dní po převzetí úřadu.

Je divné, že by si dva měsíce po skončení provizoria poštmistr nepamatoval, kolik bylo přetištěno známek a jaké byly použité nominály. Vyšší odhady počtu přetisků a použití i pro nominály 15gr a 45gr zřejmě vznikly až následně, možná na objednávku filatelistů.

 

Nyní se podíváme na ukázky použití orlovského doplatního provizoria na poštovních dokladech, které jsem převzal z časopisů Syrena.

Nevyplacená zásilka poslaná na soukromou osobu jako „DRUKI“ (Tiskoviny). Tarif ke dni expedice zásilky při váze do 25g byl 5gr. Doplatné „T“ ve výši dvojnásobku, to je 10gr. Dvě polské známky nominální hodnoty každá 5gr. s přetiskem „TKč“. Levá známka je nalepena obráceně o 180 st. Expediční razítko pošty BIELSKO 1 s datem 10.10.38. Příchozí razítka v Orlové s datem 12.10.38.

 

Zásilka poslána do Orlové ze Żyradowa 13.10.38. Żyrardów leží asi 35 km jihozápadně od Varšavy. Opět se jedná o Tiskoviny. Na zásilku bylo původně otištěno vpravo nahoře jednořádkové razítko „opłacone gotówką“ (vyplaceno v hotovosti). To je ale růžovou tužkou škrtnuto a růžově dopsáno „T-10“, čili doplatné 10 gr. V Orlové byla zásilka 15.10.1938. Na zásilku byly vylepeny dvě doplatní známky s přetiskem “T” a následně znehodnoceny expedičním razítkem pošty v Orlové. V levém horním rohu pak někdo ještě otiskl československé služební razítko *POŠTOVNÍ ÚŘAD* / ORLOVÁ a dále i expediční razítko pošty v Orlové.

 

Velmi zajímavý doklad, který vyvolává nové otázky. Zásilka byla původně poslaná jako vnitrostátní v rámci ČSR. Než byla doručena na bývalou ČS poštu v Orlové, uplynulo hodně času! Při doručení to již nebyla zásilka vnitrostátní, ale zahraniční. Tento rozdíl v tarifu řešila pošta v Orlové trestným doplatným. A k tomu použila doplatní provizorium vyrobené na poště – “T” na známce Fi:č.295, 10gr. (zelená). V Nymburce byl dopis frankován dvěmi platnými ČS známkami 2×50 hal. Datum na můstku razítka 15.IX.38-14. Zásilka byla poslána v době, kdy ještě Orlová nebyla obsazena Polskem. Tarif je tedy vnitrostátní v další přepravě = 1 Koruna. Pro zahraniční tarif by to v té době činilo 2,50K. Oba tarify platily od 1.3.1937 do 15.3.1939. Expediční razítko je pro nádražní poštovní schránky typ RM 18, NYMBURK / ***. Razítko bylo na nádraží v Nymburku používáno v období 1926 – 1939. Na ukázce je polské expediční razítko ORŁOWA *a* s datem 12.X.38.-13. Podle literatury ale ten den mělo být používáno jen razítko „Tkč“? Proč tedy nebyla zásilka ještě doručena československou poštou, která měla na doručení 24 dnů?

 

Poslední ukázku přináším coby varování sběratelům polských známek před neuváženým nákupem různých „rarit“.

Pro stručnost uvedu jen některé vady. Výrobce této obálky postrádal zásadní znalosti o polských známkách. Dvě nominální hodnoty 5 gr. (Fi: 310) a nominální hodnota 15 gr. (Fi: 312) byly vydány až 11.11.38. Doplatní polská známka 25 gr.vlevo nahoře byla vydána dokonce až 25.11.38. Z tohoto prostého důvodu nemohly být v době, kdy na zásilku bylo otištěno expediční razítko s datem dne záboru Orlové (10.10.38) k dispozici, pro provedení přítisku.

Pro ty, kteří chtějí získat další a nebo podrobnější informace uvádím rejstřík časopisů Syrena, v nichž se o orlovském doplatním provizoriu píše. Elektronický archív naleznete na stránkách i-kf.pl .

Syrena č.Strana
2219-20
2711-12
1042-3
1134-6
13926-28
14336
18015-16
1937-8
19715-16
20339-40
24629-30
25917-18
26242-43
27213-14
27339-40

 

Získat v současné době zajímavé doplatní známky nebo dokonce doklad se známkami orlovského doplatního provizoria bude jistě obtížné a finančně náročné. Rozhodně je dobré dbát zvýšené opatrnosti. Pokud se nám to poštěstí, získáme vzácnou památku dokumentující nelehké období naší vlasti.

 

Zdroje: Články pana Krále v časopisech Syrena, uvedené webové stránky a katalogy, Wikipedie, filatellistický článek Území Slezska okupované Čechoslováky v roce 1919, fotoarchív autora, aukční servery a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *