Pravost razítka muzea v Chivě

AUTHENTIC HANDSTAMP FROM THE MUSEUM IN KHIVA

Zatím nejznámějším důkazem vydání 500r známek v Chorezmu je potvrzení vydané vedoucím chivského muzea spolu s nalepenou známkou z roku 1935. Dále jen Potvrzení. Tento unikát dříve vlastnil ve své sbírce pan Petřík. Kopie tohoto dokumentu je reprodukována ve druhém vydání Filatelistického atlasu Asie.
Potvrzeni_1935Je tento dokument autentický ? Podařilo se mi o tom získat zajímavé informace.

Na ruských webových stránkách jsem nalezl archivovaný příspěvek, ve kterém se objevily historické dokumenty z první poloviny 20. století z města Chivy. Dotyčný tvrdil, že tyto získal nedávno a zde je prvně vystavuje. Uvedl také, že bydlí ve městě Urgenč. To je dnes administrativním centrem Chorezmské oblasti v Uzbekistánu. Autor zároveň publikoval zajímavé historické informace, které nejsou běžně k dispozici. Důkladnějším studiem fotokopií prezentovaných dokumentů jsem nalezl 3 zajímavé bankovní šeky vystavené na konci 30. let minulého století v Chivě.

Bankovní šek z února 1939
Bankovní šek ze 14.6.1939
Bankovní šek z 15.6.1939

Vydaná čísla šeků jdou po sobě. Příjemcem rublů byl pokaždé někdo jiný. Nás však zajímá hlavně vystavitel, a tím je, jak plyne z textu na prvním šeku Kраеведческий музей = Muzeum místních tradic. Nevím, zda ve 30. letech bylo v Chivě více muzeí, ale pokud ano, tak už víme přesně, ve kterém bylo vystaveno zkoumané Potvrzení. A to proto, že razítko na všech třech šecích je shodné s razítkem na Potvrzení. Pro přehlednost uvádím srovnání trochu natočeného razítka Potvrzení a téhož na šeku 189291:

Muzeum_Razitko2

Nejprve jsem měl k dispozici pouze vyobrazení z Markova atlasu Asie – viz úvodní obrázek v příspěvku. Díky vstřícnosti vlastníka se mi podařilo získat nový kvalitní sken v lepším rozlišení i v reálných barvách. Zde už je vidět, že i barva razítka na potvrzení je také fialová, stejně jako na šecích. Podrobným prohlížením jsem nalezl malou odlišnost. V písmeně “O” ve slově OKP. Nad vnitřní kružnicí je, na rozdíl od razítka vlevo, čárka. Ta se však na prvním prezentovaném šeku nenachází. Zřejmě je to pouze nečistota, která vnikla do razítka někdy později. Na všech třech šecích je zároveň dole podepsán zplnomocněný zástupce muzea. Před jeho podpisem je uvedena také funkce директор = ředitel. Jeho iniciály se bohužel liší od vedoucího ( заведывающий ) z Potvrzení. Za tři a půl roku se ve Stalinově režimu změnilo mnohé… Razítko naštěstí ne.

Máme trojnásobně prokázanou autentičnost razítka na dokumentu Potvrzení !

Doplněno 29.8.2016: Zaujalo mne, že ačkoli je celé Potvrzení psáno azbukou, tak samotný podpis vedoucího muzea je latinkou. Podobně, jako je dvojí písmo i na razítku. Dle Wikipedie se v Uzbekistánu, kam Chiva patří, mezi lety 1928 až 1940 používala transkripce původně arabského písma do latinky. Toto nařízení zavedli ze vzdělávacích a politických důvodů vládnoucí komunisté. Od roku 1940 došlo ke sjednocení písma a na příkaz Stalina byla latinka nahrazena azbukou.

Dvojí písmo na razítku svědčí o reálném použití ve 30. letech 20.století, jelikož po roce 1940 se zřejmě dále nesmělo používat.

Kdo tedy Potvrzení vypsaným rukopisem sepsal v sobotu 7. prosince 1935 nevíme, ale vedoucí muzea to nebyl.

Pátrání o vydáních Chorezmu stále usilovně pokračuje a já se těším se na nový příspěvek, který mám tentokráte přislíbený externím spolupracovníkem !

Zdroje: Wikipedie, Fotoarchív vlastníka Potvrzení, Marek – Filatelistický atlas Asie, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *