První článek o známkách Buchary z roku 1924

THE FIRST ARTICLE ABOUT BUKHARA STAMPS FROM 1924

(aktualizováno – červen 2018)

Díky vstřícné pomoci pana Mirského se mi podařilo získat sken úplně prvního článku o poštovních známkách v Buchaře. Vyšel už před 93 lety v časopise Sovětský filatelista číslo 18.

Toto číslo se smuteční známkou vyšlo v únoru roku 1924, krátce po smrti tehdejšího vůdce V.I.Lenina v lednu téhož roku.

Nás však nejvíce zajímá strana 8, kde je první známá zmínka o vydání bucharských známek.

Sovětský filatelista číslo 2/1924, strana 8

Pokusil jsem se o (místy více) volný překlad tohoto zajímavého článku do češtiny  :

 

Nové bucharské známky.

Pro účely zajištění (poštovní) služby mezi Bucharskými vilájety v místech, kde není stálý úřad SSSR, zorganizovala Buchara tak zvanou koňskou poštovní službu a pro tento účel uvedla do oběhu vlastní poštovní známky. Tyto známky byly vytištěny litograficky v tiskárně bucharského GOSZNAK-u, a to v následujícím množství:

1 rub 4199 listů po 144 zn. šedožlutá
3 rub 1017 listů po 150 zn. olivově-zelená
5 rub 119 listů po 150 zn. šedomodrá
10 rub 160 listů po 144 zn. neznámo
15 rub 87 listů po 144 zn.
25 rub 49 listů po 144 zn.
50 rub 29 listů po 144 zn.
75 rub 19 listů po 144 zn.

Mezi těmito známkami se nachází i jisté množství zmetků. Všechny známky jsou zoubkované, avšak na okraji tiskového listu jsou střiženy rovně. Jsou vytištěny bledými barvami na nekvalitním papíře a bez lepu. Razítkování všech tří známek se provádí gumovým oválným razítkem s nadpisy iniciál Bucharské republiky v místním jazyce a také textem Bucharská koňská poštovní stanice v ruštině. Nominály jsou uváděny ve zlatých rublech. Celkem se předpokládá vydání známek v hodnotě 2.235.276 rublů. Zatím tiskárnu opustily a byly uvedeny do oběhu pouze známky s nominály 1, 3, a 5 rublů (viz obrázek). Dle informací, které máme, budou další známky vytištěny a uvedeny do oběhu postupně, podle potřeby. Zprávu o nich zveřejníme následně v sekci novinek v našem časopise poté, co spatří světlo světa a dorazí do redakce. Uvedené známky mají poštovní použití výlučně pro bucharské území. Pro frankování zahraničních zásilek, konkrétně v případě do SSSR, nejsou akceptovány. S ohledem na zatím krátkou dobu známek v oběhu, byla jen malá příležitost zjistit chyby. S výjimkou známky 3 rubly, kde chybí poslední písmeno “a” ve slově známka ( “Почтовая марка” ).

A. Sudakevič

 

Komentáře:

1. Nově se dozvídáme informace o velikosti tiskového archu. Tento údaj jsem se jinde na internetu dosud nedočetl. Pro 1r známku bylo tedy rozložení 12×12 a pro 3r a 5r 10×15 nebo 15×10. Známky obou vyšších nominálů jsou větší než je známka jednorublová. V obou rozměrech zhruba o 4%. Takže se pravděpodobně tiskly na listech jiných rozměrů.

 

2. Jak plyne z článku, bylo uvedené množství známek pouze plánované a skutečně vytištěných známek bylo málo. Ovšem i kdyby se od každého nominálu vytiskl jen pár tiskových listů se 144-150 známkami, proč je zachovaných známek tak málo ? To už se asi nedozvíme. V článku je znatelně zmíněno odmítání známek ze strany Sovětského svazu. Mohu jen spekulovat, že pravděpodobně po skončení BNSR v září 1924 došlo k úřednímu zničení nevyužitých známek.

 

3. Zajímavou se jeví zmínka o výskytu zmetků. Zřejmě jich nebylo málo. Přitom vzorem grafického provedení známek byly bucharské kolky tištěné v úplně jiné kvalitě. Pravděpodobně, na rozdíl od místních známek, byly kolky produkovány sovětským Ruskem. Protože však bucharský kolek, který by byl vzorem známky 1r, neznáme, domnívají se někteří filatelisté, že existoval také kolek 1r, a dokonce byla nakreslena jeho možná podoba.

Známka 1r

FIKCE kolek 1r

Známka 3r

Kolek 3r

Známka 5r

Kolek 5 kop

 

 

4. Když vynásobíme plánovaný počet známek jejich nominály, vyjde nám 2.160.276 rublů. Je to přesně o 75.000 méně, než je uvedeno v článku. Zřejmě se jedná o numerickou chybu.

 

5. Provedení známek, které byly tehdy zaslány do redakce, asi opravdu nebylo příliš kvalitní, protože při sazbě časopisu se díky tomu nejen podařilo přehodit pořadí na 1r – 5r – 3r, ale navíc i známku 1r otočit vzhůru nohama. Kliknutím na dolní obrázek si zobrazíte trochu větší detaily.

Reprofoto

 

 

6. Rozhodně nejzajímavější je pro mne datum publikování článku v únorovém čísle. Podle údajů uváděných na ruské Wikipedii došlo k vydání teprve až v období srpen – září 1924. Tento údaj nalezneme například i v textu na nádherném exempláři bucharských známek z loňské aukce Cherrystone. V dobách a místě vzniku známek zřejmě nějaký čas trvalo, než informace a známky dorazily ze střední Asie poštou do Moskvy. A to již předtím musely nějaký čas existovat (a také se používat) v textu zmíněná speciální oválná razítka koňské poštovní stanice. Navíc redakční uzávěrka měsíčníku bývala i s několikatýdenním předstihem. Z toho usuzuji, že k vydání bucharských známek došlo mnohem dříve – už v roce 1923. Což je i v dobré shodě s textem v posledním vydání FAZZ v roce 1987.

Ukázka z anglické verze FAZZ

Při pročítání monografie o ruských poštách v zahraničí – Stamps of the Russian Empire used abroad z roku 1958  jsem nalezl další potvrzení, že Bucharské známky platily již v roce 1923.

Tchilinghirian+Stephen, Monografie díl 3., strana 234

Nepíše se zde o konci roku, takže tento text nebyl zdrojem pro autory FAZZ. Škoda, že se pánů Hlinky a Muchy už dnes nezeptáme, odkud čerpali tyto cenné údaje …

Závěrem:

I po téměř sto letech je pro mne první článek o bucharských známkách stále zdrojem cenných informací, námětem k dalšímu zamyšlení a také impulzem pro další hledání. Doufám, že zaujal i vás.

 

Zdroje: archív Rossica, Wikipedie, aukce Cherrystone, exponát pana Mramornova, časopis Filatelija, fotoarchív autora, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *