Archiv štítku: 2-031 Buchara

ZZ Buchara

Ako určiť pravosť Buchary

Napodobeniny známok sa vyskytujú už od dôb prvej známky Black Penny z roku 1840. Zo začiatku sa jednalo o napodobeniny za účelom oklamania pošty a ušetrenia na poštovnom. Neskôr ako sa vo svete začalo rozmáhať hobby kráľov – filatelia, začali podnikavci vyrábať falzá rôznych vzácnych známok. Boom napodobenín v masovom meradle začal okolo roku 1860 vďaka falšovateľovi Samuelovi Allanovi Taylorovi z Bostonu.


Jeho „Boston gang“ okrem fálz vzácnych známok vyrábal aj známky neexistujúcich alebo zaniknutých krajín. Mnohé práce Bostonského gangu neboli dodnes odhalené a ležia v albumoch zberateľov ako vzácne rarity.

Pokračování textu Ako určiť pravosť Buchary

Známky Basmačského povstání (Východní Buchara)

O záhadných přetiscích orientálním písmem (znak sarkjari) na převážně ruských známkách jsem se kdysi dočetl v článku Jiřího Marka ve Zpravodaji Geophila číslo 59 na počátku roku 2013. Jmenoval se Východní Buchara – povstalecké známky.

Vyjednávání se zástupci Basmačů ve Ferganě 1921 (Wikipedie)

V něm autor popisuje přetiskové vydání, které údajně souviselo s rozsáhlým povstáním basmačských rebelů. Pojmenování pochází z turkického slova basmak = útočit.

Pokračování textu Známky Basmačského povstání (Východní Buchara)

Buchara – charity stamp

Ve svém prvním bucharském příspěvku z dubna 2016 jsem se zmínil také o známkách (v aukci označených jako Bukhara Revenue Charity Stamp), které jsem tehdy považoval za fantazijní. Při pátrání na internetu a ve starších číslech časopisu Filatelija jsem našel několik zajímavostí. Pro úvodní obrázek jsem zvolil foto použité známky s nominálem 15 kop s kruhovým razítkem ze Staré Buchary.

Pokračování textu Buchara – charity stamp

První článek o známkách Buchary z roku 1924

(doplněno – červen 2018)

Díky vstřícné pomoci pana Mirského se mi podařilo získat sken úplně prvního článku o poštovních známkách v Buchaře. Vyšel už před 93 lety v časopise Sovětský filatelista číslo 18.

Toto číslo se smuteční známkou vyšlo v únoru roku 1924, krátce po smrti tehdejšího vůdce V.I.Lenina v lednu téhož roku.

Pokračování textu První článek o známkách Buchary z roku 1924

Afghánistán – bucharský konzulát 1920

(doplněno – říjen 2019)

V červnu roku 2016 se na zahraniční aukci eBay objevila zajímavá afghánská známka, vzácně razítkovaná na bucharském konzulátu v Afghánistánu. Ten se tehdy nacházel ve městě Mazar-i-Sharif na severu země.

Starší pohlednice z Mazar-i-Sharif

O tomto vydání se zmiňuje i Jiří Marek v atlase Asie. Uvádí však, že se jedná o afghánskou poštu v Buchaře (1920-22) a také, že tato informace není ověřena. Pokusím se toto napravit.

Pokračování textu Afghánistán – bucharský konzulát 1920

2-031 Buchara

(1920-24: Бухарская народная советская республика)

Nádherný obrázek ze stránek Fischer.cz

Wikipedie (BNSR)

Přehled vydání :

 

Bucharský emirát, pošta Ruska a RSFSR
Bucharský emirát, klasické privátní vydání 1886 (brána mešity)
Bucharský emirát, konzulární pošta v Afghánistánu
Bucharská lidová republika, pošta RSFSR
Bucharská lidová republika, kolkové známky
Bucharská lidová republika, basmačské vydání (Východní Buchara)
Bucharská lidová republika, koňská poštovní služba
Bucharská lidová republika, charitní známky
Bucharské území, pošta SSSR
Bucharské území, pošta Tádžikistánu, Turkmenistánu, Uzbekistánu
Bucharské území, moderní bogusy

 

Pro bucharské území se snažím podchytit poštovní i nepoštovní vydání pro období zhruba od roku 1875. Na internetu jsem našel dvě detailní mapy Buchary. Nejprve velkou mapu z počátku 20. století – na Wikimedii . A tamtéž také jednu krásnou starší, ještě z doby Bucharského emírátu zachycující hlavně jižní oblast.

 


Bucharský emirát, pošta Ruska a RSFSR
Mapa z roku 1879 (Arrowsmith). Zdroj: www.e-rara.ch

Už před vznikem BNSR byla Buchara dlouhá léta ruským protektorátem. Na tomto území tak vzniklo postupem času několik ruských poštovních a telegrafních úřadů. Zde se samozřejmě pro frankování používaly nejprve běžné ruské výplatní známky a následně i známky RSFSR.

Zajímavé historické skutečnosti si můžete přečíst v knize Seymoura Beckera RUSSIA’S PROTECTORATES IN CENTRAL ASIA, Bukhara and Khiva 1865-1924 (2004).

Tématu pošt v období ruského protektorátu se věnuje příspěvek Pošty Bucharského emirátu z července 2018. Jsou v něm doplněny nebo upřesněny již známé údaje z Markova Atlasu Asie.

 

 


Bucharský emirát, klasické vydání 1886 (brána mešity)

Málo známé vydání, uváděné např. v Melvillově Phantom Philately (1923).

Nominál 65 pul

Celkem vyšly 3 barevné varianty se stejným motivem. Reálné exempláře z roku 1886 jsou extrémně vzácné. Další podrobnosti naleznete na konci článku Pošty Bucharského emirátu z července 2018.

 

 


Bucharský emirát, konzulární pošta v Afghánistánu
Dobová pohlednice Mazar-iSharif (publikace Roberta Jacka)

Bucharské konzulární poště v Afghánském příhraničním městě Mazar-i-Sharif je věnován příspěvek Afghánistán – bucharský konzulát 1920 .

 

 


Bucharská lidová rep., pošta RSFSR
Mapa_BNSR
Mapa BNSR z adresy dic.academic.ru

I po vzniku lidové sovětské republiky platily na Bucharském území ruské známky. Podařilo se mi nalézt dva poštovní doklady z těch dob. Prvním je poštovní převod peněz, konkrétně 5.000 rublů z Nové Buchary do města Věrchněuralsk. Následně v listopadu vrácený zpět. K frankování byly použity známky v celkové hodnotě 100 rublů. Odchozí razítko z Nové Buchary je ze dne 16.10.1920. Doklad pochází původně z kolekce Vadima Ustinovského.

Druhý doklad jsem nalezl v časopise Rossica, konkrétně ve článku TURKESTAN 1918-1923: A POSTAL HISTORY REVIEW (autoři Alexander Epstein & Robert Taylor). Zde je popsán doporučený dopis z Nové Buchary ze dne 28.8.1922, odeslaný do Samary. Příchozí razítko z 8.9.1922. Odpovídající sazba byla tehdy 150.000 rublů. Díky hyperinflaci se 3-kopějková známka centrálně přeceňovala na 30.000 rublů. Další tři známky (1x20k +2x 3r50k) byly přeceněny místně.

Zadní strana
Přední strana

Tuto obálku jsem náhodou objevil na starší aukci Cherrystone. Jednalo se o aukci v únoru 2012 a tehdy se za vyvolávací cenu neprodala.

 

 


Bucharská lidová rep., kolkové známky

V ruském tisku se na počátku 90. let minulého století objevila teorie, že bucharské kolky mohly sloužit i k poštovním účelům (coby novinové známky). Od té doby se tyto kolky těší oblibě sběratelů známkových zemí. Podrobné informace o nich najdete např. v ruských časopisech Filatelija. Já zde uvádím stručný výčet bucharských kolků s oceněním v Librách řazený dle nominálů převzatý z vydání Russia revenues (Barefoot 2004):

Buchara_kolky_Barefoot

Ukázky exemplářů špičkových sběratelů si můžete prohlédnout v příspěvku Zajímavá Buchara na aukci Cherrystone 13.4.2016.
— připravuji podrobnosti —

 

 


Bucharská lidová rep., basmačské vydání (Východní Buchara)

Málo známé, pravděpodobně spekulativní přetiskové vydání z roku 1922.

Celkem je popisováno více, než 20 různých podkladových známek. Nejen ruských, ale  také Ázerbajdžánských a Perských. V červnu 2018 jsem publikoval příspěvek Známky Basmačského povstání (Východní Buchara) .

 

 

 


Bucharská lidová rep., vydání pro koňskou poštovní službu

V roce 1923 (některé prameny uvádějí rok 1924) vyšly tři definitivní známky, speciálně pro vnitrostátní účely koňské poštovní služby, mezi jednotlivými vilajety BNSR (zdroj = ruská Wikipedie).

cherrystone_2014_06_lot1388
Známky 1r, 5r, 3r z aukce Cherrystone 6/2014

Popis jednotlivých známek:

1 rubl žlutá, bílý papír,
minaret Kaljan (Kalon)

3 rubly olivově zelená, šedavý papír,
medresa Mir-i Arab jako na kolku 3rub

5 rublů šedomodrá, šedavý papír,
orientální motiv jako na kolku 5kop

Známky se vyskytují bez lepu i s lepem, mají zoubkování 11½. Na okraji tiskového listu jsou bez zoubkování. Vyskytují se velmi vzácně.

V časopise Sovětský filatelista z r. 1924 je zmíněna informace o plánovaném vydání celkem 8 hodnot (1rub – 75rub), z nichž se realizovaly jen 3 výše uvedené. Zřejmě proto, že již 19.9.1924 bylo odhlasováno připojení k Sovětskému svazu a následně dne 27.10.1924 bylo území bývalé BNSR rozděleno mezi Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán.


Doplněno 25.6.2018: Zaznamenal jsem dva výskyty bucharských známek z roku 1923 na ústřižcích s textem. V obou případech se jedná o jednorublové známky. Pro jejich označení bylo použito kruhové (pečetní?) razítko s orientálním motivem. Na fragmentu je vidět ruský text „ПОЧТО“, tj. začátek slova „poštovní“.

Nebylo tedy použito oválné razítko pro koňskou poštovní službu. Text je vždy strojově tištěný a je v ruštině. Fotografie mi poskytl pan Mramornov.

Dovolím si vyslovit odvážné hypotézy:

1. Známky koňské pošty se mohly používat i pro zásilky tiskovin. V takovém případě se používalo kruhové razítko.

a nebo

2. Po skončení platnosti známek koňské pošty na podzim 1924 (myšleno po zániku BNSR) se nepoužité známky vypotřebovaly pro zásilky tiskovin. Asi proto se jich zachovalo tak málo.

Názor, že toto kruhové razítko bylo používáno pro doručování tiskovin, nebo dokonce sloužilo k fiskálním účelům mi loni napsal pan Mičánek.


Více se o známkách koňské pošty dočtete v pojednání nazvaném První článek o známkách Buchary z roku 1924 z listopadu 2017. Ukázky exemplářů špičkových sběratelů si můžete prohlédnout v příspěvku Zajímavá Buchara na aukci Cherrystone 13.4.2016.

 

 


Bucharská lidová rep., charitní známky

Poměrně málo známé vydání pěti příplatkových známek z roku 1924.

Další podrobnosti naleznete v příspěvku Buchara – charity stamp, který jsem publikoval v červnu 2018.

 

 


Bucharské úz., pošta SSSR

Po roce 1925 bylo území Bucharské lidové republiky rozděleno mezi tři sovětské svazové republiky – Tádžickou, Turkmenskou a Uzbeckou, jak je zobrazeno na dobové francouzské mapě. Navíc některá stará města dostala nová jména (Leninsk, Stalinabad).

Bucharské území na mapě nazvané Turkestan (1935) z webu davidrumsey.com

I s nástupem Sovětského Svazu se dále používala některá razítka  ještě z dob Ruska.

KL ze Staré Buchary do Moskvy z června 1928

Další doklad ze SSSR – o 40 let později  – dopis z Bucharské oblasti do Leningradu.

 


Bucharské úz., pošty Tádžikistánu,Turkmenistánu,Uzbekistánu
Uzbecká pohlednice z Buchary (Buxoro) z roku 2013

 

 


Bucharské úz., moderní bogusy

A v poslední sekci malé varování + něco pro pobavení. Po roce 1925 už Buchara vlastní známky neprodukovala. Nicméně, i tak se můžeme setkat s moderními bogusy. Významný podíl na nich má Bruce Henderson z Nového Zélandu, známý výrobce mnoha popelek (cinderella stamp), např. fantazijního sultanátu Occussi-Ambeno. Viz reklamní text:

🙂 🙂 🙂

Samozřejmě, že i konzulát vymyšleného útvaru „Khanate of Bokhara“ umístil na Zélandu: BOKHARA CONSULATE, PO Box 3189, Auckland, New Zealand 1140.. Produkci jeho popelek naleznete na webu angelfire.com :

 

 


 

PŘÍSPĚVKY:

  • Buchara - charity stamp - iszo - 23.06.2018
    Ve svém prvním bucharském příspěvku z dubna 2016 jsem se zmínil tak...