Van Diemen’s Land

VAN DIEMEN’S LAND

(aktualizováno – prosinec 2023)

Známky Van Diemenovy země jsem si do sbírky známkových zemí pořizoval v počátcích, kdy jsem ještě neměl k dispozici příručky. Nyní si znovu australský kontinent kontroluji – už za pomoci katalogů.

Pohled na hl. město ostrova Hobart okolo roku 1850. Detail mapy Johna Tallise.

A tak jsem zjistil, že mé známky, přestože mají text “VAN DIEMEN’S LAND” (VDL) už do této známkové země nepatří, protože vyšly až později – v 60. letech 19. století. Publikace FAZZ uvádí pro VDL jen prvních 8 známek, vydaných v letech 1853 až 56. V Markově katalogu Austrálie se zase dočteme, že všechny známky VDL vyšly vlastně až po změně názvu na Tasmánii. Jak to vlastně je ? Odpovědi jsem hledal na internetu.

Ostrov pro západní svět objevil roku 1642 holandský mořeplavec a objevitel Abel Janszoon Tasman, který pracoval ve službách Sjednocené východoindické společnosti. Na počest tehdejšího generálního guvernéra Nizozemské východní Indie bylo území pojmenováno Anthoonij van Diemenslandt. To, že se ve skutečnosti jedná o ostrov, bylo odhaleno až za další půlstoletí. Svou rozlohou 68 tisíc km2 je veliký, jako celá Česká republika bez Jihočeského kraje.

Krásná historická mapa Van Diemenova ostrova. John Tallis 1850. Detailně si ji můžete prohlédnout na stránkách antiqueprintmaproom.com.

 

Holanďané si však jimi pojmenovaný ostrov na opačném konci světa nenárokovali. Díky deklaraci nezávislosti ztratila Británie v 70. letech 18. století Spojené státy. Proto se rozhodla obnovit koloniální nadvládu jinde – obsazením Austrálie. Stalo se tak v lednu 1878 v místě, kde dnes stojí město Sydney. Území Austrálie bylo obrovské, takže se Britové o velký ostrov na jihu zpočátku nezajímali. V 90. letech osmnáctého století o ostrov projevili zájem Francouzi a roku 1793 na něj vyslali svou expedici. V té době však zemí otřásala Velká francouzská revoluce a nároky na ostrov na opačném konci Země nebyla v té době důležité. K prvnímu trvalému evropskému osídlení ostrova došlo v roce 1803. Tehdy byla ve Van Diemenově zemi dislokovaná britská vojenská osádka. Po Francouzské revoluci – počátkem 19. století sice k Tasmánii dopluly další francouzské výpravy, ale ty už se zabráním území neuspěly.

A právě v roce 1803 byla na ostrově založena osada Hobart, pozdější metropole. Van Diemenova země pod britským vlivem však bohužel získala punc trestanecké kolonie. Na ostrov proudily tisíce vězňů z Evropy a postupem času zde byla vybudována přestupní stanice pro všechny nově příchozí trestance. Většina z nich pracovala na farmách a v továrnách, nejtěžší zločinci pykali v pevnosti Port Arthur. Většinou si po skončení trestu odsouzenci vydělali na lodní jízdenku a odjeli na kontinent, nejčastěji do nejbližšího Nového Jižního Walesu (NSW).

Samosprávnou britskou kolonií se pak Van Diemenova země stala roku 1825. Od 20. let 19. století známe první poštovní doklady, které v té době ještě nemohly být vyplaceny poštovními známkami.

Předznámkový doklad. Skládaný dopis odeslaný z města Hobart 21.10.1828 do Dublinu. Prodáno v roce 2018 za 200€ na aukci Heinrich Koehler. Ukázka převzata ze stránek stampboards.com

V jižní části NSW byly objeveny naleziště zlata už okolo roku 1823. Objevy však byly koloniální vládou dlouho utajovány, aby nedošlo k hospodářskému zhroucení země, která byla závislá na práci trestanců. V roce 1851 však už byly další a další objevy nalezišť zlata velmi časté. Navíc byla nálada obyvatel výrazně ovlivněná zprávami o zlaté horečce v Kalifornii, takže se masovému hledání zlata již nepodařilo zabránit a vypukla australská zlatá horečka.

Zlatokopové před svojí chatou. Victoria. 1870. (Wikipedie)

Jižní území se následně odtrhlo od NSW a v roce 1851 vznikla separátní kolonie nazvaná na počest panovnice Victoria. Mezi původními osadníky a mezi propuštěnými (nebo uniklými) vězni z Van Diemenovy země místními nazývanými hanlivě „vandemoniáni“ rostlo napětí. Docházelo k potyčkám a stížnostem. Situace se stávala neúnosnou až natolik, že od roku 1853 byla zrušena deportace nově odsouzených do Van Diemenovy země.

 

Van Diemenova země na mapě Austrálie z roku 1840. Zdroj davidrumsey.com.

V květnu 1853 byl z úřadu místního guvernéra v Hobartu zaslán korunnímu agentovi do Londýna dopis, který obsahoval informaci o tom, že je připravován návrh zákona o regulaci pošty a o zavedení poštovních známek podobně, jako tomu je v sousedních koloniích Novém Jižním Walesu a Victorii. Zároveň guvernér požádal o tiskové desky pro známky s hodnotami 1d, 2d, 3d, 4d, 8d a 1Sh, které by vyrobila společnost Messrs. Perkins, Bacon & Co (tiskárna, která vyrobila první známky světa). Dále papír, barvy a materiál pro výrobu lepu pro známky.

Žádosti bylo vyhověno, jak už to tak bývá pouze částečně, a tak v listopadu 1853 spatřily světlo poštovního úřadu první dvě stříhané známky kolonie Van Diemen’s Land, a to s nominály 1d a 4d.

Van Diemenova země, Mi# 1, 2a, 2b (1.11.1853)

 

Zájem filatelistů o první známky VDL bohužel motivuje nepoctivce k tomu, aby si snadno vydělali stovky dolarů. Zajímavou diskuzi o padělcích najdete na webu stampboards.com. Další varovné ukázky padělků vidíte na známých stránkách stampforgeries.com.

Vzácnost poštovních dokladů z těch dob můžeme doložit na obálce se známkou číslo 1 z roku 1855, jejíž cena se v listopadu 2018 vyšplhala na aukci Corinphila Auction z vyvolávací ceny 3.500 CHF na konečných 4.800 CHF (bez aukčního poplatku).

Popis z aukce: First Issue on thin hard white paper 1853 (Nov 1): 1 d. pale blue, a very fine used example of good colour, ample to large margins all round, used on small 1855 envelope addressed locally, tied by “60” numeral obliterator of Launceston in black. Circular ‘PRE-PAID / 10.O’CLOCK’ datestamp in red at left (June 21, with year date showing ’55’ inverted). Seal removed from reverse and a couple of minor spike holes (addressed to the Australian Bank) but a fine and very rare Town Post cover. Signed H. Köhler, Friedl.

V další ukázce je dopis s druhou známkou (dle kat. Michel), který byl prodán na 104. aukci Harmer-Schau v únoru 2015 za 633 USD.

Popis z aukce: Australia; Tasmania, 1853, “Van Dieman’s Land”, 4d Bright Red Orange, Plate I, 1st State Used From Ouse Cover, SG #5, 1854 mourning cover to Scotland “p Derwentwater” with cut-to-shape copy tied by smudgy strike of BN ’48’, endorsed “Ouse/23, 12, 54”, Hobart transit cds of 24JA24/1854, three Scottish backstamps incl. ‘INVERNESS/MY27/1854’ arrival in green, Fine. Thomas Stace, postmaster at Ouse, had a very peculiar habit, on all covers seen, he inscribed month as “12”, regardless of actual time of year! Scott #2 var. Estimate $700-1,000

 


Podle informací uváděných v katalogu Stanley Gibbons byly tyto první známky pro Van Diemenovu zemi krátce používány také na poštovním úřadu ostrova Norfolk. Co předcházelo tomu, že se tak stalo na malém ostrově s rozlohou 35 km2, který je od Tasmánie vzdálen 2.400 km ?

Upraveno z Google Earth

Na Norfolku byla v roce 1825 založena druhá trestanecká osada určená pro odsouzené, kterým britská nebo koloniální vláda nedala šanci na návrat. Zřízením osady byl britskou vládou pověřen guvernér Nového Jižního Walesu sir Thomas Brisbane, po němž nese jméno třetí největší město kontinentu (a také bývalá trestanecká kolonie). Spolu s hrdelními zločinci zde pykali i odsouzení za nenásilné majetkové přečiny. Na Norfolku ale panovaly i na poměry 18. století nelidské podmínky, díky čemuž si ostrov vysloužil přezdívku “Hell of Pacific“. Na ostrov odcestoval v roce 1847 Robert Wilson, humanista a katolický biskup v Hobartu. Poté, jak kruté zacházení tam viděl, se začal zasazovat o zrušení trestanecké osady. Dalšími faktory, které ovlivnily rozhodnutí uzavřít trestnici byly zvyšující se náklady na údržbu a také názory některých členů britského parlamentu, že Norfolk je ideálním místem pro přesun části obyvatel z přelidněného ostrova Pitcairn.

Zrušení trestnice začalo na počátku 50. let a za vypořádání (transport odsouzenců) byla zodpovědná kolonie VDL. Proto také bylo koncem roku 1853 rozhodnuto o uvolnění části zásob poštovních známek VDL pro jejich použití na Norfolku, kde byl poštovní úřad – už od roku 1832. První známky v celkové nominální hodnotě šestnácti liber převážela na Norfolk loď Lady Franklin. Část z nich však byla ztracena poté, co se vězni na palubě lodi vzbouřili a uprchli. Další zásilka už na Norfolk dorazila v pořádku a známky byly použity mezi červencem 1854 a květnem 1855. Poté byla trestanecká kolonie uzavřena, poslední odsouzení byli převezeni do Van Diemenovy země a ostrov byl opuštěn. Známky VDL používané na poště v Norfolku lze odlišit podle numerického čísla poštovního razítka „72“ .

Známky VDL se s tímto razítkováním se objevují velmi vzácně. Např. tento ústřižek se vydražil v srpnu 2011 na aukci  Abacus č.167 za 2.300 AUD.

Popis z aukce:  1854 (c.) Courier 4d bright red-orange SG 5 (margins close to large, creased) with largely very fine strike of the very scarce Barred Numeral ’72’ allocated to Norfolk Island. A key item for any Norfolk Island collection or a “social philately” collection of the convict era. [Collas & Breckon state at page 13 “…Norfolk Island received its first supply of Van Diemen’s Land stamps late in July or in August 1854…The last of the convicts and the military establishment were removed from Norfolk Island in May 1855, leaving it uninhabited, except for caretakers, so the maximum practicable period…Van Diemen’s Land stamps could have been used was not greater than ten months”. A fine strike on fine 4d sold for $4140 at our auction of 7/2/2009]

 


 

Dalším krokem, kterým se chtěli obyvatelé Van Diemenovy země distancovat od temné minulosti spojované s vězeňskou kolonií, bylo přejmenování ostrova. Volba padla na jméno objevitele. Při pátrání na internetu jsem našel sken autentických dokumentů na webu foundingdocs.gov.au. Z nich plyne, že přejmenování na Tasmánii bylo schváleno 21. 7. 1855. Dále jsem se na tomto i dalších místech dočetl, že v platnost vstoupil nový název s účinností od 1. ledna 1856.

Než se nový název pro kolonii VDL stal oficiálním, vyšly v srpnu a září roku 1855 další tři známky jednotného vzoru s portrétem královny Viktorie.

Van Diemenova země, Mi# 3 – 5 (8-9/1855), průsvitka [watermark] WZ1 – katalog Michel
WZ1

Ukázky převzaty ze serveru stampworld.com a katalogu Michel.

Pro prezentaci poštovního použití známek z roku 1855 opět využiju archív aukce Harmer-Schau. Následující dopis se vydražil za 219 USD.

Popis z aukce: Australia; Tasmania, 1855, “Van Dieman’s Land”, 4d Deep Blue, Imperf Used From Launceston Cover, SG #17, 1855 folded letter with 3 margin copy tied by very fine BN ’60’, very fine diamond 13/NO/13 1855 cds (‘NO’ month slug reversed) and Hobart 14/NO/14 1855 ? circle arrival cds both in red on face, repaired opening tear at top, early usage of 4d adhesive, issued 17/8/1855, Fine to Very Fine. Scott #6. Estimate $180-300.

Velmi vzácně se na aukcích můžeme setkat s průsekem (perfin) na známce ve tvaru trojúhelníku (se stranami s délkou cca 1,5 mm), a to na známkách Mi# 1, 2 a 5. Evidované případy mají číselné poštovní razítko “18”, odpovídající trestanecké osadě Campbelltown. Pravděpodobně se jednalo o bezpečnostní opatření.


 

Dle výše uvedených poznatků pro mne vyplývá, že za dobu oficiální existence Van Diemenovy země vyšlo 5 výplatních známek s textem VDL. Všechny známky jsou stříhané. Dle katalogu Michel mají kódy Mi# 1 – 5 (se subtypem 2a/b). Známky číslo 3 – 5 rozeznáme od pozdějších emisí díky průsvitce [watermark] se šesticípou hvězdou. Specializovaný katalog Stanley Gibbons rozlišuje dle kvality tisku celkem 18 základních variant (kódy SG# 1 – 18).

Všechna následná vydání známek počínaje rokem 1856, která byť obsahují stále nadpis VDL už administrativně řadím pod ZZ Tasmánie. Dle katalogu Stanley Gibbons byly takové známky vydávány až do roku 1871. Mají katalogová čísla Mi# 6 – 11, 15 – 17.

Známky Tasmánie Mi# 11,15,17

 

Z původních tiskových desek velmi drahé první emise se vyrobily reprinty už 70. letech 19. století. Protože desky byly úředně zničeny až v roce 1950, tak jich bylo vyrobeno opravdu požehnaně. Nejsnáze finančně dostupnou zůstává ražená modrá známka s nominálem 4 pence, kterou jsem viděl nabízet za cenu okolo 40 €.

Mnoho zajímavých informací, a také popisy dalších tasmánských emisí najdete ve studii pana Svendsena – Introduction to the Queen Victoria stamps of Tasmania. Je k dispozici na stránkách traditionalphilately.dk.

Doplněno 23.07. 2022: Na stránkách philatelicdatabase.com jsem našel historickou zajímavost pro fiskální sběratele. Guvernér ostrova Sir George Arthur nebyl spokojen s kritickým obsahem některých tiskovin, a proto se je rozhodl cenzurovat. Vydal nařízení, kterým zavedl licenci pro vydávání tisku a také zdanění prodeje. Kolkování se realizovalo otiskem fiskálního razítka v hodnotě 2 pence na každý výtisk všech licencovaných novin. Zpočátku byl otisk v černé barvě (pouze v říjnu 1827), ale vzápětí byl nahrazen barvou oranžovou.

Titulní strana Hpbart Town Gazette z 26. dubna 1829. Vpravo nahoře je zřetelně patrné fiskální razítko. Převzato z carters.com.au.

Příklady černého razítka jsou proto extrémně vzácné. Daň byla zrušena za dva roky po silných protestech kolonistů vůči britské vládě – platila od 20.10.1827 do 17.10.1829. Podrobné informace naleznete v článku Newspaper Tax in Van Diemen’s Land 1827-29 od pana Dingle Smitha.

Zdroje: Wikipedie, katalogy Michel a Stanley Gibbons, uvedené www stránky, fotoarchív autora, dokument Immigration to Tasmania 1803-1946, stránky Tasmánské filatelistické společnosti, archív filatelistických aukcí ( Harmer-Schau a další), stránky stampworld.com, stránky stampboards.com, článek o Poštovní historii ostrova Norfolk, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *