Záhada „Vlasovových“ známok konečne objasnená

THE MYSTERY OF “VLASOV STAMPS”
FINALLY CLARIFIED

Je to už päť rokov, čo som v 79. čísle Zpravodaja sekcie známkových zemí Ruska napísal úvahu o záhadných známkach, ktoré sú prisudzované generálovi Vlasovovi. Vyšly v piatich hodnotách: 50k, 1r, 2r, 4r a 10r. Vo svojej úvahe som načrtol niekoľko možností, kam by sa pátranie mohlo uberať, ako aj som spochybnil, či sú tieto známky správne prisudzované generálovi Vlasovovi.

Teraz po 5 rokoch som narazil v spravodaji našej partnerskej americkej organizácie Rossica na článok od Wolfganga Baldusa objasňujúci pôvod týchto známok a okolnosti ich vzniku.

 

Takže môj milý Watson:
Tieto známky s generálom Vlasovom nemajú absolútne nič spoločne !!!!

 

Vojáci z oddelenia W obsadzujú farmu ve Slobodce v lete roku 1942

Tieto záhadné známky boli vyhotovené na objednávku Oddelenia W ministerstva propagandy tretej ríše, ktoré operovalo na okupovaných východných územiach, približne v máji 1943 a na poštové účely nikdy neslúžili. Jednalo sa čisto o známky vyhotovené na propagandistické účely.

Nemci vybudovaná radnica v osade Sloboda

Oddelenie propagandy W prestavalo v rokoch 1942-43 na účely propagandy dva roľnícke statky neďaleko mesta Smolensk: Slobodu a Skrylevščinu. Tieto usadlosti mali slúžiť ako ukážka fungujúcej spolupráce ruského ľudu s nemeckými okupantmi.

Predovšetkým Sloboda mala byt výstavná skriňa rusko – nemeckej spolupráce. Nejednalo sa iba o farmárske statky, ale aj propagandistické centrá s výstavami, ktoré mali ruskí ľud presvedčiť o správnosti kolaborácie a ako by mala vyzerať žiarivá budúcnosť Ruska pod nemeckou vládou + samozrejme nemohla chýbať ani antisemická propaganda, ktorá mala prostých rusov presvedčiť že židobolševizmus je nepriateľ Ruska.

Nemecké propagandistické letáky

 

Známky, ktoré boli vyhotovené na objednávku Oddelenia propagandy W boli distribuované do Slobody, kde bola aj časť známok z ochoty orazítkovaná ešte na archoch. Použité boli dva druhy razítok:

– ST.O.K./ SLOBODA
– STANDTORTS – KOMMANDATUR

Vytvorila Natalia Golubko (stamspsforum.ru)

 

Bežnejšie je razítko: ST.O.K./ SLOBODA, ktoré je známe s 15 dátumami – všetko v septembri 1943. Neďaleko Smolenska však už vtedy prebiehal stret červenej armády s nemeckou, a samotný Smolensk bol oslobodený už na začiatku októbra 1943. Je teda otázne, čo sa stalo potom zo známkami. Pravdepodobne však boli odsunuté spolu s ustupujúcou nemeckou armádou.

Podrobnejšie informácie o vzniku týchto známok s množstvom obrázkového materiálu ako aj o až detektívnom pátraní autora sa dočítate v spomenutom článku od Wolfganga Baldusa. Ten si môžete zapožičať v elektronickej knižnici ruskej sekcie, alebo si o neho napíšte v komentári pod článkom. Vyzerá to tak, že sa svetové katalógy vrátane Michel budú musieť opraviť a nenazývať už viac tieto známky Vlasovovými. Tieto známky sú aj tak peknou ukážkou, ako aj známky môžu byť využité na propagandistické účely, rovnako ako vydania vlád v exile, napr. Chorvátska alebo Ukrajiny po 2. svetovej vojne.

 

Simon Horecký
Neded
Slovensko

Zdroje:
– Wolfgang Baldus: An Odd Propaganda Stamp Issue: the So-called “Vlasov Stamps”, Rossica journal 172 (spring 2019)
– Journal of the Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain 4/2006
– Vlákno Германия 1943 год “Генерал Власов” na stránkách stampsforum.ru


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *