Ruská zemská pošta

RUSSIAN ZEMSTVO POST

(aktualizováno – říjen 2022)

V bibli sběratelů známkových zemí – Filatelistickém atlasu pánů Hlinky a Muchy je ruské zemské poště věnována více, než polovina kapitoly o Rusku. V době příruček nové generace, které napsal pan Marek, i ve zpravodajích spolku byla zemstva poněkud opomenuta. V tomto příspěvku rád informace o zemstvech doplním.

Dopis odeslaný z Konstantinopole, frankovaný ruskou známkou pro Levantu, nom. 10k Mi#19 z roku 1890, razítko ROPIT/Konstantinopol. V Charkově dofrankován známkou 5k charkovské zemské pošty Gurevič #30 (Chuchin #16) z roku 1894 pro doručení v rámci újezdu. Foto Karel Bičovský

Zemská pošta (Земская почта, zemstvo, újezdská pošta, rural post) byla poštovní služba organizovaná od druhé poloviny 19. století většinou ruských správ zemstev pro zasílání korespondence v rámci krajů, jakož i pro výměnu korespondence se státní poštovní službou. Pro potřebu této služby vydávaly jednotlivá zemstva vlastní známky.

 

Ruská Wikipedie uvádí (volně přeloženo): V dobách carského Ruska byla poštovní komunikace nedostatečně rozvinuta a neměla jednotnou organizovanost. Pošta a telegraf byly pod jurisdikcí státu. Podle „Nařízení o zemských institucích“ z 1. ledna 1864 byla v Rusku vytvořena zemstva = orgány místní správy. Jednotné povolení k zajištění pošty pro přepravu soukromé a jiné korespondence bylo zemstvům oficiálně uděleno v roce 1870. Ale až po vydání nových pravidel, týkajících se zřizování zemských pošt (v roce 1871), které se tímto staly hlavními, začalo hromadné otevírání zemských pošt. Současně bylo všem zemstvům poskytnuto právo používat vlastní poštovní známky, ale s podmínkou, že tyto známky nesměly být nijak podobné známkám státní pošty.

Dopis zaslaný v rámci újezdu. Frankován známkou bělozerské zemské pošty z roku 1887. Katalog Gurevič #34 (Chuchin #33), typ 2. Foto Karel Bičovský.

Původně se uvádělo (dle Čučina), že první známka zemské pošty se objevila v okrese Schlisselburg už roku 1865. To ale vyvrátil filatelista J. Rudnikov, který na základě archivních dokumentů dokázal, že pošta v okrese Schlisselburg byla otevřena až v roce 1877. První známka zemstva byla pravděpodobně vydána v okrese Verchňodniprovsk v provincii Jekaterinoslav už 1. prosince 1866. Zemský poštovní úřad existoval téměř ve všech krajích, ale právo vydávat známky uplatňovalo zpočátku pouze 121 zemských rad. Některé z nich následně pozastavily další vydávání poštovních známek, takže v roce 1888 existovaly poštovní známky jen ve 103 krajích. Po čase se počet krajů, které vydávaly známky zemské pošty zvýšil. Spolu se známkami byly na některých místech vydány také orazítkované obálky a označené dopisnice.
Po říjnové revoluci byl systém zemstva bolševiky uzavřen a nahrazen víceúrovňovým systémem rad pracujících a rolníků – „sovětů“ ).

Pro sběratele zemských známek vyšlo mnoho katalogů. Velmi rozšířeným se stal Katalog zemských poštovních známek, který vydal soudruh Fjodor Čučin v porevoluční Moskvě roku 1925. Ve známost se dostal pravděpodobně proto, že v témže roce vyšel i v angličtině. Bohužel při překladu došlo k chybám, které byly pro sběratele poněkud zavádějící.

Mnohem podrobnější monografii rozpracovali ještě za vlády ruského cara dva významní ruští podnikatelé a věhlasní sběratelé Agafon FabergeCarl Schmidt (byli vzdáleně spříznění). Oba měli ve své době nejbohatší sbírky Ruska. Fabergeho kolekce se postupně rozprodala na aukcích a Schmidt svoji sbírku daroval v roce 1933 říšskému poštovnímu muzeu v Berlíně. Ale zpět k zemským poštám. Jejich společná práce vyšla v Německu s podporou tamního sběratelského sdružení. Kniha byla nazvána “Die Postwertzeichen der russischen Landschaftsaemter: Beiträge zur Kunde dieser Marken”. Bohužel vyšly jen první dva díly, které si můžete díky péči webu archive.org prostudovat (nebo stáhnout) online:
1. Achtyrka – Doněck
2. Duchovščina – Kuzněck
První světová válka, následně ruská revoluce a občanská válka práci přerušily. Zatímco Faberge zpočátku setrval v Rusku, tak Schmidt v roce 1918 emigroval do Německa. Tam dokončil celou práci ve formě strojopisu doplněném obrázky. Publikace vyšla svépomocí  v roce 1932. Dlouhý název zůstal zachován. První díl zahrnoval újezdy Achtyrka – Luga a druhý nesl podtitul Malmysch – Woltschansk. Vyšel v němčině údajně v nákladu pouhých 50 kopií.

Ukázka ze stránky o újezdu Ardatov

 

Velmi zajímavým počinem se stal přehled “Postage stamps issued by the Zemstvos“, který vytvořili Alex Artuchov a G.  Werbizky. Byl postupně publikován během 30 let (1978 – 2007) jako příloha věstníku Post-Rider / Ямщик (The Canadian Society of Russian Philately).

Úvodní stránka z roku 1978


Přehled zemstev v ruštině naleznete např. i v katalogu Solovjev (Соловьев В. Ю. – Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 2. Земство, Moskva 2019).

Výbornou pomůckou pro sběratele je Katalog známek zemských pošt od týmu Gurevič, Poltorak, Strebulaev (Гуревич Ю. Е., Полторак О. М., Стребулаев И. А. – Каталог марок земских почт России 1866 – 1919, Moskva, 2004). Posledně jmenovaný katalog byl také mým hlavním zdrojem při vytváření seznamu zemstev.

 

Co se týče sbírek zemských známek, tak největší sbírky naleznete mimo území Ruska kromě už zmíněného Berlínského poštovního muzea také v poštovním muzeu ve Washingtonu, kde je uložena sbírka George Kaestlina. Vynikající exponát zemstev má od roku 1981 ve svých sbírkách i Poštovní muzeum v Praze. Je to studijní sbírka, kterou dlouhá léta budoval Leonid Lada – Jakuševič. Tento špičkový filatelista měl velmi dramatický život. V mládí emigroval během ruské revoluce do Československa, kde získal občanství, vystudoval ČVUT a stal se uznávaným architektem. Po 2. světové válce byl na 10 let zavlečen do Sovětského svazu. Další podrobnosti o jeho životě najdete v článku Čestný dvůr. Ukázku z jeho sbírky naleznete na stránkách  Exponetu.

Hlavní náplní mého článku je velký přehled zemstev, který jsem vytvořil a který obsahuje přes 1500 údajů. Prameny mi byli katalog Gurevičova týmu a seznam pana Kučery. Tabulka je řazena dle ruské abecedy. Pokud je pošta zemstva zpracována ve studii Lady – Jakuševiče,  uvádím číslo strany na Exponetu, na které popis zemstva začíná. Dále uvádím ruský název újezdu včetně odkazu na Wikipedii. Ve 3. sloupci pak český název metropole s odkazem na Wikipedii. Pokud je dnes používán novější, je také uveden. Pro hledání informací v angličtině uvádím i anglickou transkripci, která nebývá vždy jednoznačná. Dále eviduji počet vydaných známek a data emisní činnosti. Je-li údaj o počtu známek v kulatých závorkách, tak proto, že samostatné známky nevyšly, pouze razítka. Ke každému zemstvu jsem doplnil minimálně jeden ilustrační obrázek.

 

Číslo
/
Exp.s.
Újezd (rus.) Metropol (čes.) Zemstvo (Eng.) Zn. Emis. čin.
001 Алатырский
Alatyr Alatyr 2 1867
002
-E-
002
Александрийский
Aleksandrija (Oleksandrija) Aleksandria 14 1869

1883
003 Амурская област
Blagověščensk Amur 4 1919
004
-E-
005
Ананьевский
Ananěv (Anaňjiv)
Ananiev
11 1875

1896
005
-E-
013
Ардатовский
Ardatov
Ardatov
13 1878

1916
006 Арзамасский
Arzamas Arzamas 29 1874

1905
007 Аткарский
Atkarsk Atkarsk 20 1871

1885
008 Ахтырский
Achtyrka (Ochtyrka) Akhtyrka 3 1872

1883
009 Балашовский
Balašov Balashov 2 1876

1880
010 Бахмутский
Bachmut Bakhmut 2 1901
011
-E-
028
Бежецкий
Běžeck
Bezhetsk
30 1872

1894
012 Белебеевский
Belebej Belebey 15 1890

1908
013
-E-
037
Белозерский
Bělozersk
Belozersk
112 1868

1919
014 Бердянский
Berďansk Berdiansk 3 1868

1882
015 Бобровский
Bobrov Bobrov 11 1872

1879
016
-E-
041
Богородский
Bogorodsk (Noginsk) Bogorodsk
185 1871

1896
017 Богучарский
Bogučar Boguchary 2 1871

1872
018 Борисоглебский
Borisoglebsk Borisoglebsk 4 1872

1880
019
-E-
047
Боровичский
Boroviči Borovichi 18 1868

1911
020
-E-
053
Бронницкий
Bronnicy Bronnitsy 6 1868

1913
021 Бугульминский
Bugulma
Bugulma
22 1882

1917
022 Бугурусланский
Buguruslan Buguruslan 11 1879

1916
023 Бузулукский
Buzuluk Buzuluk
38 1876

1917
024 Валдайский
Valdaj Valday
6 1871

1888
025 Валковский
Valki Valki 18 1893

1911
026
-E-
058
Васильсурский
Vasilsursk Vasil (sursk) 5 1871

1878
027 Велико-Устюжский
Velikij Usťug Veliky Ustyug 1 1903

1907
028 Вельский
Velsk Velsk
27 1886

1916
029 Верхнеднепровский
Verchňodniprovsk Verkhnodneprovsk 11 1866

1876
030 Верхотурский
Věrchoturje Verkhoturye 10 1889

1902
031
-E-
062
Весьегонский
Vesjegonsk
Vesyegonsk
23 1871

1913
032 Ветлужский
Vetluga Vetluga
6 1908
033 Волчанский
Volčansk (Vovčansk) Volchansk 2 1872

1883
034 Вольский
Volsk Volsk 5 1888

1904
035 Вятский
Vjatka (Kirov) Vyatka
2 1896

1905
036
-E-
073
Гадячский
Gaďač (Haďač)
Gadyach
50 1884

1913
037 Гдовский
Gdov Gdov
13 1874

1912
038 Глазовский
Glazov Glazov
20 1868

1913
039 Грязовецкий
Grjazovec
Gryazovets
124 1873

1913
040 Данковский
Dankov
Dankov
18 1873

1916
041
-E-
075
Демянский
Demjansk Demyansk 1 1868

1878
042 Дмитриевский
Dmitrijev Dmitriev 1 1871
043 Дмитровский
Dmitrov Dmitrov
2 1874
044 Днепровский
Dněprov Aljošky (Olešky) Dneprov
10 1866

1892
045 Донецкий
Kamensk-Šachtinskij Donets 2 1879
046 Духовщинский
Duchovščina Dukhovshchina 13 1873

1881
047 Егорьевский
Jegorjevsk
Yegoryevsk
12 1868

1897
048 Екатеринбургский
Jekatěrinburg Yekaterinburg
4 1895

1907
049 Екатеринославский
Jekatěrinoslav Yekaterinoslav 2 1872
050 Елецкий
Jelec Yelets 29 1873

1899
051 Елисаветградский
Jelizavetograd
Yelisavetgrad
41 1870

1899
052
-E-
088
Задонский
Zadonsk Zadonsk
61 1878

1914
053 Землянский
Zemljansk Zemlyansk 4 1874

1880
054
-E-
110
Зеньковский
Zeňkov Zenkov 68 1878

1914
055 Змеиногорский
Zmeinogorsk Zmeinogorsk 2 1918

1919
056
-E-
099
Золотоношский
Zolotonoša Zolotonosha
27 1880

1919
057
-E-
125
Ирбитский
Irbit
Irbit
28 1874

1919
058
-E-
123
Кадниковский
Kadnikov Kadnikov 29 1871

1916
059 Казанский
Kazaň Kazan 2 1895
060 Камышловский
Kamyšlov Kamyshlov 10 1903

1919
061 Касимовский
Kasimov Kasimov
5 1869

1875
062 Каширский
Kašira Kashira 1 1907
063 Кирилловский
Kirillov Kirillov
22 1869

1909
064 Кобелякский
Kobeljaky Kobelyaky 25 1902

1908
065
-E-
129
Козелецкий
Kozelec Kozelets
2 1867

1874
066
-E-
132
Кологривский
Kologriv Kologriv 2 1888

1890
067 Коломенский
Kolomna Kolomna
58 1871

1916
068 Константиноградский
Konstantinograd (Krasnohrad) Konstantinograd 10 1913

1914
069 Корчевской
Korčeva Korcheva 7 1876

1878
070
-E-
136
Котельнический
Kotelnič Kotelnich 33 1869

1919
071
-E-
139
Крапивенский
Krapivna Krapivna 5 1870

1871
072
-E-
141
Краснинский
Krasnyj Krasny 31 1890

1912
073 Красноуфимский
Krasnoufimsk Krasnoufimsk 10 1893

1919
074 Кременчугский
Kremenčug Kremenchug
33 1875

1915
075 Кузнецкий
Kuzněck Kuznetsk
5 1880

1904
076 Кунгурский
Kungur Kungur 17 1890

1897
077 Лаишевский
Laiševo Laishev
9 1896

1904
078
-E-
149
Лебединский
Lebedyn Lebedyn 24 1884

1918
079 Лебедянский
Lebedjan Lebedyan
19 1872

1906
080
-E-
151
Ливенский
Livny Livny 11 1869

1900
081 Лохвицкий
Lochvica Lokhvitsa 85 1899

1916
082 Лубенский
Lubny Lubny
13 1879

1903
083 Лужский
Luga
Luga
23 1869

1919
084 Льговский
Lgov Lgov 9 1884

1902
085 Малмыжский
Malmyž Malmyzh
13 1869

1897
086
-E-
153
Малоархангельский
Maloarchangelsk Maloarkhangelsk 4 1869

1880
087
-E-
156
Мариупольский
Mariupol Mariupol 4 1871

1875
088 Мелитопольский
Melitopol Melitopol 11 1867

1878
089
-E-
159
Моршанский
Moršansk
Morshansk
32 1876

1904
090 Никольский
Nikolsk Nikolsk
8 1884

1915
091 Новгородский
Novgorod Novgorod
20 1868

1889
092 Новоладожский
Novaja Ladoga Novaya Ladoga 7 1869

1883
093 Новомосковский
Novomoskovsk Novomoskovsk 1 1896
094 Новоржевский
Novoržev Novorzhev 2 1891
095 Новоузенский
Novouzensk Novouzensk 1 1896
096 Нолинский
Nolinsk Nolinsk
33 1867

1917
097 Одесский
Oděsa Odessa 2 1878
098 Опочецкий
Opočka Opochka 7 1876

1900
099
-E-
163
Оргеевский
Orgejev Orgeev
25 1871

1910
100 Осинский
Osa
Osa
50 1890

1910
101 Осташковский
Ostaškov Ostashkov
7 1878

1906
102 Остерский
Oster Oster 1 1885

1886
103 Островский
Ostrov Ostrov 8 1875

1910
104 Острогожский
Ostrogožsk Ostrogozhsk 5 1879

1885
105 Оханский
Ochansk Okhansk
31 1871

1912
106 Павлоградский
Pavlohrad Pavlograd 5 1869

187?
107 Пензенский
Penza Penza 17 1899

1912
108 Переславский
Pereslavl Pereslavl 8 1873

1880
109 Переяславский
Perejaslav Pereiaslav
29 1871

1914
110 Пермский
Perm
Perm
20 1872

1918
111 Петрозаводский
Petrozavodsk Petrozavodsk 14 1901

1916
112
-E-
165
Пирятинский
Pyrjatyn Piryatin 1 1868
113
-E-
167
Подольский
Podolsk Podolsk
20 1871

1895
114
-E-
175
Полтавский
Poltava Poltava 151 1903

1912
115
-E-
183
Порховский
Porchov Porkhov 8 1876

1902
116 Прилукский
Priluky Priluky 10 1879

1895
117
-E-
186
Псковский
Pskov
Pskov
44 1871

1910
118 Пудожский
Pudož Pudozh 14 1903

1913
119 Ржевский
Ržev Rzhev
29 1867

1896
120 Ростовский
Rostov na Donu Rostov
13 1871

1892
121 Ряжский
Rjažsk Ryazhsk 4 1882

1897
122
-E-
189
Рязанский
Rjazaň Ryazan 25 1867

1879
123 Самарский
Samara Samara 1 1908

1913
124 Сапожковский
Sapožok Sapozhok 26 1870

1913
125 Саранский
Saransk Saransk 1 1905

1906
126 Сарапульский
Sarapul Sarapul 7 1893

1913
127 Саратовский
Saratov Saratov 3 1869

1874
128 Скопинский
Skopin Skopin
15 1871

1917
129
-E-
191
Смоленский
Smolensk Smolensk 2 1894
130 Соликамский
Solikamsk Solikamsk
50 1887

1917
131 Сорокский
Soroki Soroki 10 1878

1898
132 Спасский
Spassk Spassk
25 1883

1913
133 Ставропольский
Stavropol (Toljatti) Stavropol 7 1893

1916
134 Старобельский
Starobelsk
Starobelsk
38 1876

1895
135 Старорусский
Staraja Russa Staraya Russa 3 1881

1882
136 Суджанский
Sudža Sudzha 4 1882

1890
137 Сумской
Sumy Sumy
14 1868

1912
138 Сызранский
Syrzaň Syzran 1 1872
139
-E-
193
Тамбовский
Tambov Tambov 3 1870

1872
140
-E-
195
Тверской
Tver Tver
14 1869

1888
141 Тетюшский
Teťuši Tetush 3 1912

1916
142
-E-
206
Тираспольский
Tiraspol
Tiraspol
4 1873

1887
143
-E-
212
Тихвинский
Tichvin
Tikhivin
42 1868

1902
144 Торопецкий
Toropec Toropets (5) 1871

1899
145
-E-
214
Тотемский
Toťma
Totma
11 1894

1902
146
-E-
223
Тульский
Tula Tula 4 1888
147 Уржумский
Uržum
Urzhum
11 1891

1911
148
-E-
226
Усть-Сысольский
Usť-Sysolsk
Ustsysolsk
50 1872

1917
149 Устюженский
Usťužna Ustyuzhna 25 1889

1897
150
-E-
232
Фатежский
Fatěž Fatezh (>10) 1871

1900
151
-E-
237
Харьковский
Charkov Kharkov 36 1870

1902
152
-E-
241
Хвалынский
Chvalynsk Khvalynsk 6 1901

1914
153 Херсонский
Cherson Kherson
14 1867

1911
154 Холмский
Cholm Kholm 5 1906

1911
155 Чембарский
Čembar (Bělinskij) Chembar
5 1874

1888
156
-E-
244
Чердынский
Čerdyň Cherdyn 41 1888

1919
157 Череповецкий
Čerepovec Cherepovets 7 1869

1912
158 Черкасский
Čerkasy Cherkasy 1 1879
159
-E-
247
Чернский
Čern Chern 20 1868

1871
160 Чистопольский
Čistopol Chistopol 6 1906

1915
161
-E-
252
Шадринский
Šadrinsk Shadrinsk 48 1870

1917
162
-E-
257
Шацкий
Šack Shatsk 40 1871

1916
163
-E-
272
Шлиссельбургский
Šlisselburg Shlisselburg 1 1877
164 Щигровский
Ščigry Shchigry 2 1882

1886
165 Яренский
Jarensk Yarensk
2 1915
166
-E-
274
Ясский
Jassy Yassy 3 1879

1881

 


 

Na závěr přidávám jeden pěkný dopis se známkou zemské pošty a doplňuji další zajímavé odkazy související se zemskými poštami.


Doporučený dopis do Vjatky odeslaný 17.5.1911 z vesnice Korotaevskoje (Batajevský volost) Kotelničského zemstva. Odbavený hlavním poštovním úřadem Kotelnič a následně státní poštou (21.05). Dopis přijat ve Vjatce 21.05.1911. Frankováno známkou zemstva Kotelnič #22 (vydanou 1909). Němé razítko “POČTA KOTELNIČESKOJ ZEMSKOJ ÚPRAVY”. Tarif 5 kop. (platný 1888-1918).

– Rozcestník zemských pošt na Wikipedii
– Rainer’s zemstvo pages
– Portál zemstvo.com
– Archív zaniklých stránek “frzemstvo” na web.archive.org
– Článek Russia Zemstvos na langenbergjan.nl
– Prodejní portál zemstev na russianstamps.com

Doplněno 23.12.2021: Jako malý vánoční dárek publikuju pro své čtenáře, kteří sbírají zemstva štítky do alba, které jsem vyrobil. Jsou v souboru ve formátu XLS. Každý štítek obsahuje číslo dle pořadí v ruské abecedě, český, ruský a anglický název, roky emisní činnosti a počet vydaných známek.

Zemstva_štítky_do_alba

 

Zdroje: Wikipedie, Fotoarchív a www pana Štěpána Kučery, fotoarchív Karla Bičovského, fotoarchív autora, výše uvedené www stránky a odkazy, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *