Ruská zemská pošta

RUSSIAN ZEMSTVO POST

(aktualizováno – leden 2024)

V bibli geografických sběratelů (Filatelistickým atlasu pánů Hlinky a Muchy) je zemstvu věnována více, než polovina kapitoly o Rusku. V době příruček nové generace, které napsal pan Marek, i ve zpravodajích spolku byla zemstva poněkud opomenuta. V tomto příspěvku rád informace o zemstvech doplním.

Dopis odeslaný z Konstantinopole, frankovaný ruskou známkou pro Levantu, nom. 10k Mi#19 z roku 1890, razítko ROPIT/Konstantinopol. V Charkově dofrankován známkou 5k charkovské zemské pošty Gurevič #30 (Chuchin #16) z roku 1894 pro doručení v rámci újezdu. Foto Karel Bičovský

Zemská pošta (Земская почта, zemstvo, újezdská pošta, rural post) byla poštovní služba organizovaná od druhé poloviny 19. století většinou ruských správ zemstev pro zasílání korespondence v rámci krajů, jakož i pro výměnu korespondence se státní poštovní službou. Pro potřebu této služby vydávaly jednotlivá zemstva vlastní známky.

 

Ruská Wikipedie uvádí (volně přeloženo): V dobách carského Ruska byla poštovní komunikace nedostatečně rozvinuta a neměla jednotnou organizovanost. Pošta a telegraf byly pod jurisdikcí státu. Podle „Nařízení o zemských institucích“ z 1. ledna 1864 byla v Rusku vytvořena zemstva = orgány místní správy. Jednotné povolení k zajištění pošty pro přepravu soukromé a jiné korespondence bylo zemstvům oficiálně uděleno v roce 1870. Ale až po vydání nových pravidel, týkajících se zřizování zemských pošt (v roce 1871), které se tímto staly hlavními, začalo hromadné otevírání pošt v zemstvech. Současně bylo všem zemstvům poskytnuto právo používat vlastní poštovní známky, ale s podmínkou, že tyto známky nesměly být nijak podobné známkám státní pošty.

Dopis zaslaný v rámci újezdu. Frankován známkou bělozerské zemské pošty z roku 1887. Katalog Gurevič #34 (Chuchin #33), typ 2. Foto Karel Bičovský.

Původně se uvádělo (dle Čučina), že první známka zemské pošty se objevila v okrese Schlisselburg už roku 1865. To ale vyvrátil filatelista J. Rudnikov, který na základě archivních dokumentů dokázal, že pošta v okrese Schlisselburg byla otevřena až v roce 1877. První známka zemstva byla pravděpodobně vydána v okrese Verchňodniprovsk v provincii Jekaterinoslav už 1. prosince 1866. Zemský poštovní úřad existoval téměř ve všech krajích, ale právo vydávat známky uplatňovalo zpočátku pouze 121 zemských rad. Některé z nich následně pozastavily další vydávání poštovních známek, takže v roce 1888 existovaly poštovní známky jen ve 103 krajích. Po čase se počet krajů, které vydávaly známky zemské pošty zvýšil. Spolu se známkami byly na některých místech vydány také orazítkované obálky a označené dopisnice.
Po říjnové revoluci byl systém zemstva bolševiky uzavřen a nahrazen víceúrovňovým systémem rad pracujících a rolníků – „sovětů“ ).

Pro sběratele zemských známek vyšlo mnoho katalogů. Velmi rozšířeným se stal Katalog zemských poštovních známek, který vydal soudruh Fjodor Čučin v porevoluční Moskvě roku 1925. Ve známost se dostal pravděpodobně proto, že v témže roce vyšel i v angličtině. Bohužel při překladu došlo k chybám, které byly pro sběratele poněkud zavádějící.

Mnohem podrobnější monografii rozpracovali ještě za vlády ruského cara dva významní ruští podnikatelé a věhlasní sběratelé Agafon FabergeCarl Schmidt (kteří byli vzdáleně spříznění). Oba měli ve své době nejbohatší sbírky Ruska. Fabergeho kolekce se postupně rozprodala na aukcích a Schmidt svoji sbírku daroval v roce 1933 říšskému poštovnímu muzeu v Berlíně. Ale zpět k zemským poštám. Společná katalog Fabergeho a Schmidta vyšel v Německu – s podporou tamního sběratelského sdružení. Kniha byla nazvána “Die Postwertzeichen der russischen Landschaftsaemter: Beiträge zur Kunde dieser Marken”. Bohužel vyšly jen první dva díly, které si můžete díky péči webu archive.org prostudovat (nebo stáhnout) online:
1. Achtyrka – Doněck
2. Duchovščina – Kuzněck
První světová válka, následně ruská revoluce a občanská válka práci přerušily. Zatímco Faberge zpočátku setrval v Rusku, tak Schmidt v roce 1918 emigroval do Německa. Tam dokončil celou práci ve formě strojopisu doplněném obrázky. Publikace vyšla svépomocí  v roce 1932. Dlouhý název zůstal zachován. První díl zahrnoval újezdy Achtyrka – Luga a druhý nesl podtitul Malmysch – Woltschansk. Vyšel v němčině údajně v nákladu pouhých 50 kopií.

Ukázka ze stránky o újezdu Ardatov

 

Velmi zajímavým počinem se stal přehled “Postage stamps issued by the Zemstvos“, který vytvořili Alex Artuchov a G.  Werbizky. Byl postupně publikován během 30 let (1978 – 2007) jako příloha věstníku Post-Rider / Ямщик (The Canadian Society of Russian Philately).

Úvodní stránka z roku 1978

Popis známek vydaných v zemstev naleznete např. i v katalogu Solovjev – Соловьев В. Ю. – Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 2. Земство, Moskva 2019.
Výbornou pomůckou pro sběratele je Katalog známek zemských pošt od týmu Gurevič, Poltorak, Strebulaev (Гуревич Ю. Е., Полторак О. М., Стребулаев И. А. – Каталог марок земских почт России 1866 – 1919, Moskva, 2004). Posledně jmenovaný katalog byl také mým hlavním zdrojem při vytváření seznamu zemstev.

 

Co se týče sbírek zemských známek, tak největší sbírky naleznete mimo území Ruska kromě už zmíněného Berlínského poštovního muzea také v poštovním muzeu ve Washingtonu, kde je uložena sbírka George Kaestlina. Vynikající exponát zemstev má od roku 1981 ve svých sbírkách i Poštovní muzeum v Praze. Je to studijní sbírka, kterou dlouhá léta budoval Leonid Lada – Jakuševič. Tento špičkový filatelista měl velmi dramatický život. V mládí během ruské revoluce emigroval  do Československa, kde získal občanství, vystudoval Vysoké učení technické v Praze a stal se uznávaným architektem. Po 2. světové válce byl na 10 let odvlečen do Sovětského svazu. Další podrobnosti o jeho životě najdete v článku Čestný dvůr. Ukázku z jeho sbírky naleznete na stránkách  Exponetu.

Hlavní náplní mého článku je velký přehled zemstev, který jsem vytvořil a který obsahuje přes 1500 údajů. Prameny mi byli katalog Gurevičova týmu a seznam pana Kučery. Tabulka je řazena dle ruské abecedy. Pokud je pošta zemstva zpracována ve studii Lady – Jakuševiče,  uvádím číslo strany na Exponetu, na které popis zemstva začíná. Dále uvádím ruský název újezdu včetně odkazu na Wikipedii. Ve 3. sloupci pak český název metropole s odkazem na Wikipedii. Pokud je dnes používán novější, je také uveden. Pro hledání informací v angličtině uvádím i anglickou transkripci, která nebývá vždy jednoznačná. Dále eviduji počet vydaných známek a data emisní činnosti. Je-li údaj o počtu známek v kulatých závorkách, tak proto, že samostatné poštovní známky nevyšly, pouze poštovní razítka. Ke každému zemstvu jsem doplnil minimálně jeden ilustrační obrázek.

 

Číslo
/
Exp.s.
Újezd
(rusky)
Metropol
(česky)
Zemstvo
(english)
StampEmise
001Алатырский
AlatyrAlatyr21867
002
-E-
002
Александрийский
Aleksandrija (Oleksandrija)Aleksandria141869

1883
003Амурская област
BlagověščenskAmur41919
004
-E-
005
Ананьевский
Ananěv (Anaňjiv)
Ananiev
111875

1896
005
-E-
013
Ардатовский
Ardatov
Ardatov
131878

1916
006Арзамасский
Arzamas Arzamas291874

1905
007Аткарский
Atkarsk Atkarsk201871

1885
008Ахтырский
Achtyrka (Ochtyrka)Akhtyrka31872

1883
009Балашовский
BalašovBalashov21876

1880
010Бахмутский
Bachmut Bakhmut21901
011
-E-
028
Бежецкий
Bežeck
Bezhetsk
301872

1894
012Белебеевский
Belebej Belebey151890

1908
013
-E-
037
Белозерский
Bělozersk
Belozersk
1121868

1919
014Бердянский
Berďansk Berdiansk31868

1882
015Бобровский
BobrovBobrov111872

1879
016
-E-
041
Богородский
Bogorodsk (Noginsk)Bogorodsk
1851871

1896
017Богучарский
BogučarBoguchary21871

1872
018Борисоглебский
BorisoglebskBorisoglebsk41872

1880
019
-E-
047
Боровичский
BorovičiBorovichi181868

1911
020
-E-
053
Бронницкий
BronnicyBronnitsy61868

1913
021Бугульминский
Bugulma
Bugulma
221882

1917
022Бугурусланский
BuguruslanBuguruslan111879

1916
023Бузулукский
BuzulukBuzuluk
381876

1917
024Валдайский
ValdajValday
61871

1888
025Валковский
ValkiValki181893

1911
026
-E-
058
Васильсурский
VasilsurskVasil (sursk)51871

1878
027Велико-Устюжский
Velikij UsťugVeliky Ustyug11903

1907
028Вельский
VelskVelsk
271886

1916
029Верхнеднепровский
VerchňodniprovskVerkhnodneprovsk111866

1876
030Верхотурский
VěrchoturjeVerkhoturye101889

1902
031
-E-
062
Весьегонский
Vesjegonsk
Vesyegonsk
231871

1913
032Ветлужский
VetlugaVetluga
61908
033Волчанский
Volčansk (Vovčansk)Volchansk21872

1883
034Вольский
VolskVolsk51888

1904
035Вятский
Vjatka (Kirov)Vyatka
21896

1905
036
-E-
073
Гадячский
Gaďač (Haďač)
Gadyach
501884

1913
037Гдовский
GdovGdov
131874

1912
038Глазовский
GlazovGlazov
201868

1913
039Грязовецкий
Grjazovec
Gryazovets
1241873

1913
040Данковский
Dankov
Dankov
181873

1916
041
-E-
075
Демянский
DemjanskDemyansk11868

1878
042Дмитриевский
DmitrijevDmitriev11871
043Дмитровский
DmitrovDmitrov
21874
044Днепровский
Dněprov Aljošky (Olešky)Dneprov
101866

1892
045Донецкий
Kamensk-ŠachtinskijDonets21879
046Духовщинский
DuchovščinaDukhovshchina131873

1881
047Егорьевский
Jegorjevsk
Yegoryevsk
121868

1897
048Екатеринбургский
JekatěrinburgYekaterinburg
41895

1907
049Екатеринославский
JekatěrinoslavYekaterinoslav21872
050Елецкий
JelecYelets291873

1899
051Елисаветградский
Jelizavetograd
Yelisavetgrad
411870

1899
052
-E-
088
Задонский
ZadonskZadonsk
611878

1914
053Землянский
ZemljanskZemlyansk41874

1880
054
-E-
110
Зеньковский
ZeňkovZenkov681878

1914
055Змеиногорский
ZmeinogorskZmeinogorsk21918

1919
056
-E-
099
Золотоношский
ZolotonošaZolotonosha
271880

1919
057
-E-
125
Ирбитский
Irbit
Irbit
281874

1919
058
-E-
123
Кадниковский
KadnikovKadnikov291871

1916
059Казанский
KazaňKazan21895
060Камышловский
KamyšlovKamyshlov101903

1919
061Касимовский
KasimovKasimov
51869

1875
062Каширский
KaširaKashira11907
063Кирилловский
KirillovKirillov
221869

1909
064Кобелякский
KobeljakyKobelyaky251902

1908
065
-E-
129
Козелецкий
KozelecKozelets
21867

1874
066
-E-
132
Кологривский
KologrivKologriv21888

1890
067Коломенский
KolomnaKolomna
581871

1916
068Константиноградский
Konstantinograd (Krasnohrad)Konstantinograd101913

1914
069Корчевской
KorčevaKorcheva71876

1878
070
-E-
136
Котельнический
KotelničKotelnich331869

1919
071
-E-
139
Крапивенский
KrapivnaKrapivna51870

1871
072
-E-
141
Краснинский
KrasnyjKrasny311890

1912
073Красноуфимский
KrasnoufimskKrasnoufimsk101893

1919
074Кременчугский
KremenčugKremenchug
331875

1915
075Кузнецкий
KuzněckKuznetsk
51880

1904
076Кунгурский
KungurKungur171890

1897
077Лаишевский
LaiševoLaishev
91896

1904
078
-E-
149
Лебединский
LebedynLebedyn241884

1918
079Лебедянский
LebedjanLebedyan
191872

1906
080
-E-
151
Ливенский
LivnyLivny111869

1900
081Лохвицкий
LochvicaLokhvitsa851899

1916
082Лубенский
LubnyLubny
131879

1903
083Лужский
Luga
Luga
231869

1919
084Льговский
LgovLgov91884

1902
085Малмыжский
MalmyžMalmyzh
131869

1897
086
-E-
153
Малоархангельский
MaloarchangelskMaloarkhangelsk41869

1880
087
-E-
156
Мариупольский
MariupolMariupol41871

1875
088Мелитопольский
MelitopolMelitopol111867

1878
089
-E-
159
Моршанский
Moršansk
Morshansk
321876

1904
090Никольский
NikolskNikolsk
81884

1915
091Новгородский
NovgorodNovgorod
201868

1889
092Новоладожский
Novaja LadogaNovaya Ladoga71869

1883
093Новомосковский
NovomoskovskNovomoskovsk11896
094Новоржевский
NovorževNovorzhev21891
095Новоузенский
NovouzenskNovouzensk11896
096Нолинский
NolinskNolinsk
331867

1917
097Одесский
OděsaOdessa21878
098Опочецкий
OpočkaOpochka71876

1900
099
-E-
163
Оргеевский
OrgejevOrgeev
251871

1910
100Осинский
Osa
Osa
501890

1910
101Осташковский
OstaškovOstashkov
71878

1906
102Остерский
OsterOster11885

1886
103Островский
OstrovOstrov81875

1910
104Острогожский
OstrogožskOstrogozhsk51879

1885
105Оханский
OchanskOkhansk
311871

1912
106Павлоградский
PavlohradPavlograd51869

187?
107Пензенский
PenzaPenza171899

1912
108Переславский
PereslavlPereslavl81873

1880
109Переяславский
PerejaslavPereiaslav
291871

1914
110Пермский
Perm
Perm
201872

1918
111Петрозаводский
PetrozavodskPetrozavodsk141901

1916
112
-E-
165
Пирятинский
PyrjatynPiryatin11868
113
-E-
167
Подольский
PodolskPodolsk
201871

1895
114
-E-
175
Полтавский
PoltavaPoltava1511903

1912
115
-E-
183
Порховский
PorchovPorkhov81876

1902
116Прилукский
PrilukyPriluky101879

1895
117
-E-
186
Псковский
Pskov
Pskov
441871

1910
118Пудожский
PudožPudozh141903

1913
119Ржевский
RževRzhev
291867

1896
120Ростовский
Rostov na DonuRostov
131871

1892
121Ряжский
RjažskRyazhsk41882

1897
122
-E-
189
Рязанский
RjazaňRyazan251867

1879
123Самарский
SamaraSamara11908

1913
124Сапожковский
SapožokSapozhok261870

1913
125Саранский
SaranskSaransk11905

1906
126Сарапульский
SarapulSarapul71893

1913
127Саратовский
SaratovSaratov31869

1874
128Скопинский
SkopinSkopin
151871

1917
129
-E-
191
Смоленский
SmolenskSmolensk21894
130Соликамский
SolikamskSolikamsk
501887

1917
131Сорокский
SorokiSoroki101878

1898
132Спасский
SpasskSpassk
251883

1913
133Ставропольский
Stavropol (Toljatti)Stavropol71893

1916
134Старобельский
Starobelsk
Starobelsk
381876

1895
135Старорусский
Staraja RussaStaraya Russa31881

1882
136Суджанский
SudžaSudzha41882

1890
137Сумской
SumySumy
141868

1912
138Сызранский
SyrzaňSyzran11872
139
-E-
193
Тамбовский
TambovTambov31870

1872
140
-E-
195
Тверской
TverTver141869

1888
141Тетюшский
TeťušiTetush31912

1916
142
-E-
206
Тираспольский
Tiraspol
Tiraspol
41873

1887
143
-E-
212
Тихвинский
Tichvin
Tikhivin
421868

1902
144Торопецкий
ToropecToropets(5)1871

1899
145
-E-
214
Тотемский
Toťma
Totma111894

1902
146
-E-
223
Тульский
TulaTula41888
147Уржумский
Uržum
Urzhum
111891

1911
148
-E-
226
Усть-Сысольский
Usť-Sysolsk
Ustsysolsk
501872

1917
149Устюженский
UsťužnaUstyuzhna251889

1897
150
-E-
232
Фатежский
FatěžFatezh(>10)1871

1900
151
-E-
237
Харьковский
CharkovKharkov361870

1902
152
-E-
241
Хвалынский
ChvalynskKhvalynsk61901

1914
153Херсонский
ChersonKherson
141867

1911
154Холмский
CholmKholm51906

1911
155Чембарский
Čembar (Bělinskij)Chembar
51874

1888
156
-E-
244
Чердынский
ČerdyňCherdyn411888

1919
157Череповецкий
ČerepovecCherepovets71869

1912
158Черкасский
ČerkasyCherkasy11879
159
-E-
247
Чернский
ČernChern201868

1871
160Чистопольский
ČistopolChistopol61906

1915
161
-E-
252
Шадринский
ŠadrinskShadrinsk481870

1917
162
-E-
257
Шацкий
ŠackShatsk401871

1916
163
-E-
272
Шлиссельбургский
ŠlisselburgShlisselburg11877
164Щигровский
ŠčigryShchigry21882

1886
165Яренский
JarenskYarensk
21915
166
-E-
274
Ясский
JassyYassy31879

1881

 


 

Na závěr přidávám jeden pěkný dopis se známkou zemské pošty a doplňuji další zajímavé odkazy související se zemskými poštami.


Doporučený dopis do Vjatky odeslaný 17.5.1911 z vesnice Korotaevskoje (Batajevský volost) Kotelničského zemstva. Odbavený hlavním poštovním úřadem Kotelnič a následně státní poštou (21.05). Dopis přijat ve Vjatce 21.05.1911. Frankováno známkou zemstva Kotelnič #22 (vydanou 1909). Němé razítko “POČTA KOTELNIČESKOJ ZEMSKOJ ÚPRAVY”. Tarif 5 kop. (platný 1888-1918).

– Rozcestník zemských pošt na Wikipedii
– Rainer’s zemstvo pages
– Portál zemstvo.com
– Archív zaniklých stránek “frzemstvo” na web.archive.org
– Článek Russia Zemstvos na langenbergjan.nl
– Prodejní portál zemstev na russianstamps.com

Doplněno 23.12. 2021: Jako malý vánoční dárek publikuju pro své čtenáře, kteří sbírají zemstva štítky do alba, které jsem vyrobil. Jsou v souboru ve formátu XLS. Každý štítek obsahuje číslo dle pořadí v ruské abecedě, český, ruský a anglický název, roky emisní činnosti a počet vydaných známek.

Zemstva_štítky_do_alba

 

Zdroje: Wikipedie, Fotoarchív a www pana Štěpána Kučery, fotoarchív Karla Bičovského, fotoarchív autora, výše uvedené www stránky a odkazy, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *