Západní Sahara

WESTERN SAHARA

(aktualizováno – prosinec 2023)

Na severozápad Afriky si činily nárok Francie, Španělsko a také (neúspěšně) Británie. Pro rozdělení hranic mezi koloniálními mocnostmi v Africe byla podstatná Berlínská konference (v letech 1884/5) a následná tajná dohoda mezi Francií a Španělskem v roce 1900 – s dodatky v letech 1904 a 1912.

El Aaiun – 50.léta 20.století

V tomto příspěvku se stručně zaměřím na oblast Západní Sahary, a to z pohledu geografického sběratele. Historické reálie jsem čerpal převážně z článku Španělská západní Afrika, kde v případě zájmu najdete další podrobnosti.

Území dnes nazývané Západní Sahara s dělí na dvě hlavní části:

1. Río de Oro – na jihu. Byl to španělský protektorát vzniklý roku 1887 a následně 1901 prohlášený za španělskou kolonii. Pro toto území byly vydávány známky od roku 1905 (ZZ RIO DE ORO).

Doporučený dopis z Rio de Oro odeslaný 28.5.1920 do USA

Na nejjižnějším cípu Západní Sahary (západní území na Bílém mysu) bylo v roce 1920 vybudováno posádkové ležení nazvané La Agüera. Status tohoto místa je nejasný, v některých pramenech je uváděno jako samostatná kolonie. Separátní vydání známek vyšla v letech 1921 a 1923 (ZZ LA AGÜERA).

Pohlednice z La Aguery frankovaná místním vydáním ve 20. letech 20. století

 

2. Saguía el Hamra (Sakia al – Hamra) – na severu. Vznikla postupným obsazováním pouště od Rio de Oro na sever. Území je ohraničeno rovnoběžkami 26° a 27°40′ severní šířky. Dle zobrazení na starých mapách patřila oblast pod správu Rio de Oro. Zda na tomto území byla používána poštovní služba ještě před rokem 1924 nevíme. Spíše ne, protože metropole této oblasti Al-Ajún (El Aaiun, Laayoune) u vádí řeky Saguia el Hamra byla osídlena až v roce 1928.

Španělská mapa oblasti z roku 1903. Oblast Sakia al-Hamra dosud nemá stanoveny definitivní hranice a část území náleží Francii.

 

Jak je vidět na předchozí mapě z roku 1903, tak Španělé používali pro tuto oblast už od počátku minulého století také souhrnné pojmenování Španělská Sahara. V roce 1924 byly obě části západní Sahary (vč. La Agüery) sloučeny do nově vzniklé kolonie nazývané Posesiones Españolas del Sahara Occidental (Španělské državy v západní Sahaře), která byla v roce 1934 oficiálně přejmenována na kolonii Španělská Sahara. Po roce 1924 už všechna vydání řadí FAZZ pod známkovou zemi ŠPANĚLSKÁ SAHARA, byť dochází k různým střídáním názvů. Také se v prvních dvou desetiletích poměrně často objevují přetisky [overprint].

Španělská Sahara, Mi# 1-12, perforace 13,  Posesiones Españolas (1924)

První emise byla ve 30. letech opatřena dvouřádkovým přetiskem  “República Española”. Dle provedení přetisku rozlišujeme vydání pro roky 1931,32,33 a 35.

Španělská Sahara 1937? Edifil Ne1-10

Ve druhé polovině 30. let se tento motiv objevuje naposledy. Známky jsou stříhané (bez lepu) nebo mají perforaci 10. Díky probíhající občanské válce nemohly být distribuovány z tiskárny cenin na Saharu.

Španělská Sahara, Mi# 13-24, přetisk “SAHARA ESPAÑOL” na nevydaných španělských známkách (1926)

 

Do kolonie Španělská Sahara patřilo administrativně od roku 1924 i severní území nazvané Cabo Juby. (ZZ CABO JUBY). Pro Cabo Juby byly mezi lety 1916 až 1948 vydávány samostatné známky .

Krásná R obálka odeslaná 5.dubna 1921 do Dánska. Aukční cena 325 USD.

Po druhé světové válce se Španělská Sahara stala od roku 1946 součástí Španělské západní Afriky. Ta sdružovala navíc i IFNI a de facto i Cabo Juby. Vydání známek pro ZZ ŠPAŇELSKÁ ZÁPADNÍ AFRIKA se uskutečnilo mezi lety 1949 – 51.

Dopis z El Aaiun do Argentina přes Las Palmas odeslaný 28.4.1952. Frankováno známkami Španělské západní Afriky. Aukce Torres 2015

Současně od roku 1950 vycházely i známky “SAHARA ESPAŇOL” , a to každoročně až do roku 1975. Španělská západní Afrika se rozpadla v roce 1958, kdy byla část severních území navrácena Maroku.
Na konci 40. let došlo v místech dnešní osady Bukra v oblasti Sakia al-Hamra k objevu obrovských nalezišť fosfátů. Tento fakt výrazně změnil zájem o tuto opuštěnou vyprahlou zemi.

Pohlednice z El Aaiun odeslaná v roce 1969 do Německa. Frankováno známkami Španělské Sahary. Aukce Torres 2017.

V 70. letech 20. století získalo vliv v Západní Sahaře nacionálně – osvobozenecké hnutí nazvané POLISARIO. Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro. Bylo jasné, že Španělé kolonii ztratí. Chtěli ale, aby vládu v zemi převzali prošpanělští politici. To se nepodařilo, protože sousední země Maroko a Mauretánie, které si chtěly území rozdělit mezi sebe a měly na situaci v oblasti Španělské Sahary výrazný vliv. Už během stahování Španělů koncem roku 1975 začali jejich administrativní pozice zabírat členové POLISARIO. Po trojstranné dohodě mezi Španělskem, Marokem a Mauretánií (14. listopadu 1975) začaly do země také přicházet ozbrojené síly ze sousedních zemí.

Převzato z Wikipedie

Po odchodu Španělů stát Španělská Sahara zanikl – k 26. únoru 1976. Hnutí POLISARIO vyhlásilo hned 28. února na tomto území stát Saharská arabská demokratická republika, kterou v současnosti uznává zhruba 40 členských zemí OSN. Docházelo ke konfliktům s marockými a mauretánskými vojsky. Maroko považovalo celé území Západní Sahary za své, čehož je důkazem i vydání propagačních známek v roce 1978.

Fronta POLISARIO podporovaná Alžírskem dokázala kontrolovat 3/4 území. Mauretánie už dále nechtěla finančně podporovat své vojenské síly v oblasti, uznala nadřazenost POLISARIA a z území Západní Sahary se zcela stáhla v roce 1979. Ke změně v konfliktu došlo, když Maroko, pravděpodobně díky strategickým zásobám fosfátů, získalo pomoc od USA a Francie.

Mapa stavby ochranných valů

Začalo postupné dobývání území a obsazená poušť byla oddělována gigantickým tisíce kilometrů dlouhým písečným valem, okolo kterého je nataženo minové pole s kontrolními vojenskými stanovišti. Během 80. let minulého století se Maročanům podařilo tímto postupem oddělit většinu území Západní Sahary a prohlásilo je za součást Maroka. Východní část zůstává pod kontrolou hnutí.

Letecký pohled na písečnou hranici. AFP PHOTO / PATRICK HERTZOG 4.ledna 2002

Zajímavé je, že val umožňuje u jižní hranice spojení východní části s mořem a s městem Al Kuvíra ( Al Kuwayra, Lagouira, La Agüera ). Město se bohužel po bojích postupně vylidnilo a poušť si je bere zpět.

Pohled na ruiny města Al Kuvíra (La Agüera) v roce 2020. Aktuální pohled dle mapy.cz.

Vývoj v oblasti Západní Sahary za uplynulé století přehledně ukazuje schematická mapka pana Geldera.

Převzato z webu stampworldhistory.com

 

Pěkný doporučený dopis z marocké oblasti Západní Sahary mi zaslal pan Polanský. Uvádí: Dopis ze Západní Sahary jsem sháněl velmi dlouho. Došel mně až doporučený dopis z centrální pošty v hlavním městě Laayoune (dříve Al – Ajún). Odpověď na můj dopis přišla za 72 dní. Stejně je ale jen důkazem existence marocké pošty na tomto anektovaném území.

Dopis odeslaný 7.11.2019 z Laayaoune

 

Jaký bude další vývoj v oblasti si asi nikdo netroufne odhadnout. V roce 1991 bylo mezi válčícími stranami uzavřeno příměří, ale snahy o vzájemný dialog či případné referendum ztroskotávají už přes 40 let. Pohled na současný život v oblasti Západní Sahary nám ukazuje zajímavý cestovatelský blog doplněný mnoha fotografiemi, který napsal Jean – Baptist. Vznikl díky jeho odvážné cestě v pouštní oblasti, kam se vydal v roce 2013 na kole. Přebírám z něj následující fotografii.

Jeho cestování přes území západní Afriky je rozděleno do několika kapitol (www stránek). První část věnovaná Západní Sahaře se jmenuje “Winds of change” a najdete ji na autorových stránkách freewheely.com.

 


 

Přesně do poznámky pod čarou patří ještě stručná informace o fantazijním vydání atraktivních nálepek “SHAHARA OCC. R.A.S.D.” . Tyto etikety bez poštovní funkce se u prodejců objevují cca od 90. let minulého století. Asi proto jsou etikety znehodnoceny rovnou v tiskárně. Údajně se jedná o vydání “známek” pro podporu exilové vlády.

 

Zdroje: Archív autora a p. Polanského, katalogy Michel Europa + Übersee, katalog Yvert, Catalogo Edifil Unificado de Sellos España y Dependencias Postales, Marek: Fialtelistický Atlas – AFRIKA, článek na webu sidi-ifni.com, článek The Wall of Western Sahara, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *