“Poštovní známky” Basmačského povstání (Východní Buchara)

0
0

“THE STAMPS” OF THE BASMACHI REVOLT
( EASTERN BUKHARA )

(aktualizováno – únor 2024)

O záhadných přetiscích orientálním písmem (znak sarkjari) na převážně ruských známkách jsem se kdysi dočetl v článku Jiřího Marka ve zpravodaji Geophila číslo 59 na počátku roku 2013. Jmenoval se Východní Buchara – povstalecké známky.

Vyjednávání se zástupci Basmačů ve Ferganě 1921 (Wikipedie)

V něm autor popisuje přetiskové vydání, které údajně souviselo s rozsáhlým povstáním basmačských rebelů. Pojmenování pochází z turkického slova basmak = útočit.

Pokračování textu “Poštovní známky” Basmačského povstání (Východní Buchara)

Buchara – charity stamp

0
0

BUKHARA – CHARITY STAMP

(aktualizováno – říjen 2023)

Ve svém prvním bucharském příspěvku z dubna 2016 jsem se zmínil také o známkách (v aukci označených jako Bukhara Revenue Charity Stamp), které jsem tehdy považoval za fantazijní. Při pátrání na internetu a ve starších číslech časopisu Filatelija jsem našel několik zajímavostí. Pro úvodní obrázek jsem zvolil foto použité známky s nominálem 15 kop s kruhovým poštovním razítkem ze Staré Buchary.

Pokračování textu Buchara – charity stamp